تماس ها در فرانسه

آخرین به روز رسانی : دسامبر ۲۰۱۷

تماس با ما در فرانسه
در فرانسه چند گروهای تخصصی وسازمان های غیردولتی وجوددارند که ازنظرمشاوره حقوقی برای پناهندگان ویا مهاجرین کارمیکنند ودرلیست ذیل شماره تلفن وادرس موجوداست.
http://www.cimade.org/regions


مارسی:Marseille

مرکز اطلاعات:

گروه پشتیبانی از مهاجران:

Collectif Collectif Soutien Migrants 13/ Al Manba
8 rue Barbaroux
13001 MARSEILLE
FB :https://www.facebook.com/collectifmigrants13/
internet :elmanba.noblogs.org/home

مرکز اطلاعات خودگردان. درس زبان فرانسه، اطلاعات کاربردی (درباره شهر مارسی، مراقبت پزشکی، ترجمه، امکانات پذیرایی در شهر)، مشاوره حقوقی، …..

RESF 13 :

شماره تماس اضطراری:

[+33 6 31 32 48 65]+33631324865

mail :resf13@no-log.org
internet :http://www.educationsansfrontieres.org

خانه حقوق بشر

34 Cours Julien, 13001 Marseille

حمایت از خانواده های مهاجر، جوانان، و کودکان

ساعت کار دفتر: اولین چهارشنبه هر ماه، از 3 تا 5 بعد از ظهر

Mille Babords
61 rue Consolat
13001 Marseille
http://www.millebabords.org

محل ملاقات و خدمات اینترنت

Cimade (nationale) 64 rue Clisson
75013 Paris
Tel 0033 (0)1 44 18 60 50
http://www.lacimade.org/
Local groups :http://www.lacimade.org/regions France Terre D’Asile 4 rue Doudeaucille 75018 Paris
0033 (0)1 53 26 23 80
http://www.france-terre-asile.org/
Local groups :http://www.france-terre-asile.org/que-faisons-nous/ftda-en-france

Calais :

If you want to ask for asylum, if you are a minor and want to stay in France, or for administrative help :
France Terre d’Asile , 5 rue de Vic, 62100 Calais, 03 21 19 66 09
Secours catholique , 1691 route de Saint-Omer, 62100 Calais, 03 21 19 86 56

Lyon:

Forum refugies
Maison du réfugié
326 rue Garibaldi
69007 Lyon
Tel: 0033 (0)4.72.77.68.02

Paris:

Cimade Paris et Ile-de-France
46 Boulevard des Batignolles
75017 PARIS (métro Rome ligne 2)
Tel 0033 (0)1 40 08 05 34
Fax 0033 (0)1 40 08 05 27

Collectif de soutien des exilés du 10ème
c/o MRAP 43 bd Magenta 75010 Paris
0033 (0)1 53 38 99 99
exiles10(at)rezo.net
http://www.exiles10.org/

GISTI
3 villa marcès 75011 Paris
http://www.gisti.org/
gisti(at)gisti.org
0033 (0)1 43 14 60 66