پناهندگی در فرانسه

آخرین به روز رسانی : دسامبر ۲۰۱۷

پناهندگی در فرانسه
افراد که در کشور خود مورد تهدید همکاران و یا دولت خود قرار میگیرند و دولت کشور از آنها محافظت کرده نمیتواند آنگاه افراد میتوانند برای حفاظت از یک کشور اروپای درخواست حفاظت کند
درکشور های اتحادیه اروپا قوانین مختلف وجود دارد مگر هر کشور اروپائی روش خاص خود را دارد در فرانسه این روش میتواند پیچیده و طولانی باشد بنابر این شما باید خود را با حمایت از انجمن ها آماده سازید و در روش پناهندگی از کمک های اولیه این انجمن ها استفاده کنید


پناهندگی در فرانسه
افراد که در کشور خود مورد تهدید همکاران و یا دولت خود قرار میگیرند و دولت کشور از آنها محافظت کرده نمیتواند آنگاه افراد میتوانند برای حفاظت از یک کشور اروپای درخواست حفاظت کند
درکشور های اتحادیه اروپا قوانین مختلف وجود دارد مگر هر کشور اروپائی روش خاص خود را دارد در فرانسه این روش میتواند پیچیده و طولانی باشد بنابر این شما باید خود را با حمایت از انجمن ها آماده سازید و در روش پناهندگی از کمک های اولیه این انجمن ها استفاده کنید
این چیز عادی است که تضمین حقوق بهتر برای شما آراء میشود
اولیت ۱
افراد که تقاضای پناهندگی میکنند .
در مرکز عمده تآ به تقسیم سریع ترک فرانسه دریافت میکنند که نظر با قوانین اروپائی یعنی توافق دوبلین ۲ این همه صورت میگرد
بطور کلی تعداد و درخواست پناهندگی از کشور های اتحادیه اروپا وارد ان میشود که عمدتآ اثر انگشت گرفته شده و در سیستم یورو داک و پایی گاه دادقا اتحادیه اروپا سفت و راجیستر میباشد و
این سیستم باعث میشود تا پناهجویان به کشور اصلی اتحادیه اروپا که در ان وارد گردیده باشد دوباره
مورد اعتراض بیشتر قرار میگیرد و به همین خاطر برای این افراد در فرانسه ترک خاک داده میشود
و این تصمیم گاهی اوقات با مخالفت و اعتراض دادگاه به تعویق می افتد
روش اولیت
اگر تقاضای پناهندگان نظر به قانون دوبلین ۲ انجام شود
انرا نمیتوان توسط مدیریت فرانسه ردکرد اگر فرد متقاضی در مرکز بازداشتگاه باشد در این سرت
مرکز فرانسه
ofpra
برای حفاظت از پناهندگان وافراد بدون تابعت موظف است تا در ظرف ۱۵ روز
این روش مربوط با درخواست شخص اصلی جواب اراء کند
که این پاسخ عمدتآ به افرادی داده می شود که کشور آنها امن می باشد که این کشور ها میباشند
بوسنی .صربستان .کرواسی .هند .غنا .مقدونیه.یوگسلاوی .مغلیستان.تانزانیا .اوکراین
این عده افراد از این کشور ها باید در مدت تعین شده فرانسه را ترک کنند در صورت ترک نکردن کشور فرانسه بعد از مدت تعین و پلیس سرحدی و امور اتباع خارجه موظف است تا این افراد را به کشور شان برگرداند
امور اتباع خارجه موظف است تا در مدت تقاضای پناهندگی برای پناهجویان امکانات خوابگاه اراء کند این پیشنهاد برای افرادیکه در روش عادی بسر می برند اراء می شود
پس زمان انتظار طولانی تر ویا کوتاتر می باشد اگر هیچ مسکن پیشنهاد نشده باشد شما می توانید به دادگاه درخواست کنید و در این روش گرفتن کمک و یا مشوره انجمن حقوقی مهم میباشد
راهنمائی برای پناهندگان در فرانسه به زبانهای مختلف لطفآ برای معلومات زبانهای دیگر با بخش اینگلیسی مراجعه کنید
۱ انگلیسی
۲ فارسی
۳ فرانسوی
۴ روسی
۵ سورانی
۶ ترکی
۷ آلبانی