درباره سایت


صفحه اصلی

به اروپا خوش آمدید!

سایت: کانال ارتباطی و مشاوره مورد نیاز پناهندگان و مهاجران را فراهم می سازد. در خارج از مرزهای اروپا افرادی هستند که یا بزهکار اجتماعی محسوب می شوند و یا در زندان به سر می برند و یا تبعیدی تلقی می شوند. با این حال، مردم همچنان به اروپا عزیمت می کنند. سایت از شما که برای مبارزه برای یافتن زندگی بهتر به اروپا می آیید، حمایت می کند.

“به خوبی می توانم ببینم که انگار کشورهای اروپایی در حال حاضر ارتش خود را بسیج می کنند تا از راه دریا با ما بجنگند و ما را در زندانهای مخوف خود حبس کنند. ما باید با هم سفر دیگری را آغاز کنیم تا به مکانی امن تر در آینده ای نزدیک مهاجرت کنیم.”

(زنی از اهالی اریتره که به جزایر لسبوس رسیده است).

به تمامی مسافرانی که سفری سخت را پشت سر گذاشته اند خوشامد می گوییم و برایشان سفر خوبی آرزومندیم. زیرا آزادی تغییر مکان جغرافیایی حق هر فردی است.

گالری تصاویر: برای آزادی تغییر مکان جغرافیایی. به اروپا خوش آمدید!

ارتباطات میان مرزی: نقشه مقاومت در برابر حکومتهای مرزی اروپایی

این نقشه نتیجه گفتگوهای میان مرزی است که در ماه مارس سال 2012 در نشستی در استانبول مطرح شد. شرکت کنندگان از شهرهای کپنهاگ تا باماکو و نیز از تنجیر تا اوژهورود حضور داشتند: در ماه مارس 2012 تقریباً شصت تن از فعالان از چهارده کشور در استانبول به تبادل تجارب و نظریات خود پرداختند که مبنی بر کمپین ها و پروژه های این کشورها در مرزهای خارجی اروپا بوده اند.

این امر به طور برجسته گروهها و سازمانهای دخیل و ارتباطات شبکه ای آنها و نیز فعالیتهای مشترک آنها را نشان می دهد. به علاوه، این امر شامل حوادثی کلیدی از این مبارزات می باشد که طی پنج سال اخیر در برابر رژیم مخالف مهاجرت پناهندگان در اروپا شکل گرفته بود و روند برون سازی دائمی آنها از شرق تا جنوب را در پی گرفته بود. به طور خلاصه می توان این رژیم را در قسمت پشت نقشه مشخص نمود. البته این نقشه ادعا نمی کند که به طور کامل و دقیق نقشه ای جامع از مقاومت در برابر رژیم مرزی اروپا را مشخص می نماید، اما می تواند دیدی کلی را از افزایش شمار عملیات همزمان در تمام اروپا نشان دهد. نکته امیدوار کننده این است که فهرست ارتباطی موجود می تواند تعداد بیشتری از افراد و گروههای مردمی را برای پیوستن ترغیب نماید و یا در پروژه های خود ایفای نقش کنند.

بنابراین ما بر این نظریم که از این نقشه به عنوان ابزار و اساسی دیگر استفاده کنیم که باید به روز شود و کامل گردد. و در نتیجه بتوانیم رویکرد فرا ملیتی و درک مبارزات برای آزادی تغییر مکان زندگی افراد را بالا ببریم.