دوبلین در فرانسه

آخرین به روز رسانی : اوت ۲۰۱۹

مقررات دوبلین سوم به منظور تعیین کشور اروپایی مسئول، جهت بررسی درخواست پناهندگی شما با توجه به معیارهای مختلف (روابط خانوادگی، ویزا یا اجازه اقامت، اولین درخواست پناهندگی، انگشت نگاری) استفاده می گردد. اگر کشوری که در آن هستید برای درخواست پناهندگی شما مسئول نباشد، شما در خطر بازگرداندن تان به کشور مسئول بررسی درخواست تان میباشید. در برخی موارد می توانید از مقررات Dublin III برای پیوستن به اعضای خانواده خود استفاده کنید.

در طی کلیه مراحل درخواست تان میبایست با یک انجمن که می تواند به شما حمایت های قانونی، اداری و اخلاقی ارائه دهد، درارتباط باشید.

طبق مقررات “دوبلین ۳”، تنها یک کشور عضو اتحادیه اروپا (EU) مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی یک شخص متقاضی را برعهده دارد.

طبق این آیین نامه:

 • اگر در یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده اید، آن کشور مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را(هر آنچه درخواست هنوز تحت بررسی بوده و یا حتّی اگر رد شده باشد) عهده دار می باشد.
 • اگر در جاهای دیگر تقاضای پناهندگی نکرده اید، مقررات “دوبلین سوم” معیارهای متعدد دیگری را ارائه نموده که یکی پس از دیگری مورد بررسی قرار می گیرد و به فرانسه اجازه می دهد تا که دولت مسئول در مورد شما را تعیین کند. به عنوان مثال، ممکن است این دولتی(کشوری) باشد که ویزا یا اجازه اقامت به شما اعطا کرده است، کشوری که از طریق آن وارد خاک اتحادیه اروپا شده اید و برای اولین بار در آنجا مورد پرس و جو قرار گرفته باشید. مدّت زمان مسئولیت این کشور عضو، ۱۲ ماه پس از تاریخ گذر مرزی غیرقانونی که در آن اثر انگشت گرفته شده به پایان می رسد. از طرفی دیگر به معیارهای مثبت دیگر می توان همچون خردسال بودن(۱۸- سال) یا داشتن پیوندهای خانوادگی در فرانسه اشاره نمود (ماده ۷ تا ۱۷ آیین نامه).

این تعیین، توسط شهرداری ایالتی مسئول درخواست پناهندگی انجام خواهد شد. برای این امر، آنها موارد ذیل را بررسی می کنند:

 • پرونده سیستم اطلاعات ویزا (Visabio) جهت بررسی اینکه آیا شما ویزای یک کشور دیگر اتحادیه اروپا را حاصل کرده اید و یا خیر.
 • پرونده Eurodac که در هنگام ورود به یکی از ۲۸ کشور اتحادیه اروپا و یا ۴ کشور “همکار”( نروژ ، ایسلند ، سوئیس و لیختن اشتاین ) اثر انگشت شما در آن ثبت شده است.
  نکته: اگرچه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای اثر انگشت را در پرونده Eurodac ضبط می کنند، اما هنوز هم مواردی وجود دارد که اثر انگشت یا به درستی ضبط نشده و یا اصلاً ضبط نگردیده است.

پرونده Eurodac شامل مواد ذیل می باشد:

 • متقاضیان پناهندگی (دسته اول: اثر انگشت به مدت ۱۰ سال حفظ می گردد)
 • افرادی که هنگام عبور غیرقانونی از مرزهای خارجی متوقف می شوند (دسته دوم: اثر انگشت به مدت ۱۸ ماه حفظ می گردد).
  افرادی که فقط برای ورود غیرقانونی یا حضور در خاک یک کشور عضو (دسته سوم) مورد بررسی قرار می گیرند، همچنین می توانند اثر انگشت ایشان را در مقایسه با موارد موجود در این دو پرونده داشته باشند، اما آنها پس از مقایسه از بین می روند و در سیستم ذخیره نمی شوند.

! هشدار! در برخی شهرداری ها ممکن است شما براساس اظهارات تان به “Guda” تحت پروسه “دوبلین” قرار گیرید. شهرداری ها در مورد اطلاعات مربوط به سفر شما به فرانسه و ویزا های موجود در گذرنامه تان در صورت داشتن آن، بسیار محتاط خواهند بود. اما، به طور معمول فقط درصورتیکه اثر انگشت شما در Eurodac یا Visabio ثبت شده باشد و صرف نظر از اظهارات شما در مصاحبه تان، در پروسه “دوبلین” قرار خواهید گرفت.
نکته: در طی اولین ملاقات در “Guda” ، اثر انگشت گرفته می شود. امتناع از ثبت اثر انگشت نمی تواند دلیلی برای ممانعت از ثبت درخواست پناهندگی باشد، اما ممکن است منجر به قرار گرفتن تان در پروسه سریع گردد. می توان در برابر امتناع از ثبت درخواست پناهندگی با کمک یک انجمن یا یک وکیل، به دادگاه اداری مراجعت نمود.

پیاده سازی پروسه “دوبلین” در صورت ورودتان از دیگر کشور اروپایی :
اگر ثابت گردد که از کشور دیگری در اتحادیه اروپا عبور کرده اید، در پروسه “دوبلین” قرار می گیرید. سپس به صورت حضوری و با حضور یک مترجم یا با یک مترجم از طریق تلفن مصاحبه می شوید. شهرداری باید گزارش این مصاحبه را به شما ارائه دهد، همچنین چندین بروشور اطلاعاتی به زبانی که آن را می فهمید: در مورد گرفتن اثر انگشت (بروشور الف) ، پروسه “دوبلین” (بروشور ب) و آیین نامه Eurodac را به شما ارائه دهند.
حتی اگر کشور مذکور مسئولیت تقاضای پناهندگی را نداشته باشد، فرانسه امکان بررسی درخواست شما را دارد (به طور ویژه ماده ۱۷ آیین نامه: ماده های اختیار). به همین دلیل است که باید تمام اطلاعات و اسناد مفید را که ممکن است فرانسه را وادار به بررسی درخواست پناهندگی شما کند را ارائه دهید، مانند موارد زیر:

 • حضور اعضای خانواده شما در فرانسه تحت شرایط عادی، در حین درخواست پناهندگی و یا برخورداری شان از حفاظت بین المللی.
 • مشکلات سلامتی؛
 • اگر باردار هستید؛
 • اگر هر نوع بد رفتاری در کشور اروپایی که مجبور به بازگشت به آن هستید، متحمل شده اید.

نکته: اگر این اطلاعات را در طی مصاحبه تان ارائه نموده اید، ما توصیه می كنیم كه در اسرع وقت با نامه ای ثبت شده همراه با تصدیق دریافت، یک نسخه از این موارد را به شهرداری نیز ارسال كنید. این امراثبات می كند كه این اطلاعات را به ایشان ارائه نموده اید و در صورت لزوم برای درخواست تجدید نظر نسبت به تصمیم انتقال، وكیل یا انجمنی كه از شما حمایت می كند، می تواند از آنها استفاده مفید نماید.

محدودیت زمانی

در طی مراحل “دوبلین” ، فرانسه و دولت مسئول درخواست پناهندگی مهلت زمانی معیین داشته که باید آن را رعایت نمایند(مهلت ارجاع موضوع به دولت دیگر و مهلت برای پاسخ دادن).

پیامدهای درخواست پناهندگی شما

در طول کل پروسه “دوبلین”:

 • شما نمی توانید درخواست پناهندگی خود را در فرانسه ثبت کنید. شهرداری یک گواهی درخواست پناهندگی خاص در رابطه با “پروسه دوبلین” به شما ارائه می دهد.
 • شما از حقوق یکسان با سایر پناهجویان (مستمری پناهجویان، حمایات صحی وسلامت، مدرسه برای اطفال و غیره) برخوردار می باشید. شما به مرکز اقامتی مختص پناهجویان (Cada) منتقل نمی گردید، بلکه در یک نوع دیگر از مراکز اسکان داده خواهید شد.
 • ممکن است شما در طی بخشی از پروسه تحت حبس خانگی قرار بگیرید و یا حتی در بازداشت بمانید تا زمانیکه به دولت مسئول تقاضای پناهندگی تان انتقال داده شوید. جایگذارها در بازداشت به طور فزاینده ای افزایش می یابد، به ویژه از زمان تصویب قانون شماره 2018-187 در تاریخ ۲۰ مارچ ۲۰۱۸ ” که اجازه استفاده صحیح از سیستم پناهندگی اروپایی” که جایگذاری در بازداشتگاه افراد تحت پروسه “دوبلین” را قانونی دانسته و با در نظر گرفتن اینکه که تقریباً بطور منظم “خطر عدم همکاری در پرواز” وجود دارد، این امر را توجیه می کند.

افراد منتقل شده به فرانسه باز می گردند

اگر بعد از انتقال تان توسط مقامات فرانسه به کشور دیگر اروپایی به فرانسه بازگردید، ممکن است چندین سناریو مواجه شوید:

شهرداری از ثبت مجدد درخواست پناهندگی تان امتناع ورزد. در این صورت، با یک انجمن تماس بگیرید تا یک پروسه دادخواهی در برابر این امتناع آغاز گردد؛

 • شهرداری درخواست شما را بپذیرد امّا شما را مجدداً تحت پروسه”دوبلین” قرار دهد - به نظر می رسد که شهرداری ها به انجام این کار تشویق می گردند. سپس می توانید الزام به ترك قلمرو كشوری كه به آن منتقل شده بوده اید، را به شهرداری ارائه دهید ویا شرح دهید كه مقامات آن کشور شما را ملزم به بازگشت به فرانسه نموده اند. اگر مدارکی را در این باره نگه داشته اید (تصمیم کشور مذکور مبنی بر خروج از قلمرو ایشان، عکس و تصاویراز بدرفتاری و غیره)، میبایست آن را به شهرداری ارائه دهید. همچنین ممکن است ارائه مدارکی که اثبات می کند، شما در فرانسه دارای ارتباطات و شناخت هستید، نیزمفید واقع شود. این موارد ممکن است در تصمیم گیری شهرداری نقش مفید ایفا نماید. هنگام مراجعه به شهرداری بهتر است با شخصی که به خوبی فرانسوی صحبت می کند و قادر بوده تا وضعیت شما را به خوبی شرح دهد، همراهی گردید. مراقب باشید که یک کپی از تعهد نامه خروج از قلمرو کشوری را که در ابتدا مسئول بررسی تقاضای پناهندگی شما بوده است را حفظ کنید، برخی از شهرداری ها این سند را ضبط می کنند و شما جهت گرفتن یک نسخه کپی از ایشان بایستی که اصرار و تلاش فراوان داشته باشید. اگرهر زمانی، شهرداری این موضوع را مورد توجه قرار ندهد، هنگام اعتراض بر علیه تصمیم انتقال تان، میبایست این مدارك را به حضور قاضی ارائه دهید؛
 • شهرداری درخواست پناهندگی شما را ثبت کند، اما شما را به دلیل اینکه در “پروسه” دوبلین “نا کام مانده اید، تحت روند سریع قرار می دهد. در این حالت، برای شروع یک روند مشاجره با یک انجمن در ارتباط گردید؛
 • سرانجام و در بهترین حالت، شهرداری درخواست پناهندگی تان را به طور عادی ثبت کند و پرونده “Ofpra” را به شما ارائه دهد؛

برای کسب اطلاعات دقیق تر می توانید به وب سایت GISTI (گروه اطلاعات و پشتیبانی از مهاجران) به آدرس اینترنتی زیرمراجعه نمایید:
https://www.gisti.org/spip.php?article5153

Eurostat(دفتر آماری اروپا) درباره کاربردهای آیین نامه دوبلین در سال ۲۰۱۸ اطلاعاتی منتشر کرده است. نقشه برداری از این رویه ها:
https://www.lacimade.org/application-du-reglement-dublin-en-france-en-2018//