III دوبلین

آخرین به روز رسانی : دسامبر ۲۰۱۷

اگرچه سوییس عضو اتحادیه اروپا نیست، همچنان درپیمان شنگنوتوافق دوبلینعضو می باشد. می توانید آمار و جزئیات رد مرز دوبلین را در انتهای اسناد موجوددر اینجا پیدا کنید. می توانید اطلاعات بیشتری رااز اینجا پیدا کنید. اگر شما یا کسی از آشنایان شما مشمول “قطعنامه دوبلین” باشد، فقط پنج روز کاری فرصت دارید تا درخواست تجدید نظر کنید. توصیه می شود هر چه زودتر با یکی از مراکز رایگان مشاوره حقوقی –این لینک را دنبال کنید-مشورت نمایید. به شما توصیه می نماییم قسمت آلمانی دوبلین را درراهنمای اینترنتی ما مطالعه نمایید. دو لینک زیر می توانند تماس های بیشتری را در سوییس به شما پیشنهاد کنند.

_ _last update: November 2017__

آخرین به روز رسانی: نوامبر 2017. می توانید از اینجا فایل را دانلود نمایید.

اگرچه سوییس عضو اتحادیه اروپا نیست، همچنان درپیمان شنگن وتوافق دوبلین عضو می باشد. می توانید آمار و جزئیات رد مرز دوبلین را در انتهای اسناد موجود در اینجا پیدا کنید. می توانید اطلاعات بیشتری رااز اینجا پیدا کنید. اگر شما یا کسی از آشنایان شما مشمول “قطعنامه دوبلین” باشد، فقط پنج روز کاری فرصت دارید تا درخواست تجدید نظر کنید. توصیه می شود هر چه زودتر با یکی از مراکز رایگان مشاوره حقوقی – این لینک را دنبال کنید- مشورت نمایید. به شما توصیه می نماییم قسمت آلمانی دوبلین را درراهنمای اینترنتی ما مطالعه نمایید. دو لینک زیر می توانند تماس های بیشتری را در سوییس به شما پیشنهاد کنند.

Schweizerische Flüchtlingshilfe
Weyermannsstrasse 10
3008 Bern
Tel.: 0041[(0)31 370 75 75]0313707575
mail to: info(at)fluechtlingshilfe.ch
www.fluechtlingshilfe.ch

Solidarité sans frontières
Neuengasse 8
3011 Bern
Tel. 0041-[(0)31 311 07 70]0313110770
Mail: sekretariat(at)sosf.ch

www.sosf.ch

مجارستان

در پی تصمیم دادگاه اداری فدرال در تاریخ 13 ماه مه 2017 (نوع دی- 7853/2015)، در پایان ماه سپتامبر 2017، دبیرخانه دولتی مهاجرت اخراج به مجارستان بر اساس پیمان دوبلین را تا زمان انجام یک پژوهش درباره وضعیت پناهجویان (اخراجی) در آنجا متوقف کرده است.

یونان

سوییس در ماه مارس 2015 رد مرز پناهندگان به یونان را آغاز کرد. دادگاه اداری فدرال از آن زمان اجازه رد مرز به یونان (نوع دی-6779/2014) را در صورتی که پناهجوی مربوطه قبلا در یونان حمایت بین المللی را داشته و مدتی در آنجا زندگی کرده باشد، صادر می کند. در سال 2017 علیرغم این موضوع که هنوز عملا هیچ رد مرزی از سوییس به یونان بر اساس پیمان دوبلین صورت نگرفته است، 32 نفر از جمله مادرانی با فرزندان خردسال به دنبال تصمیم رد درخواست آنها دستور ترک خاک دریافت کرده اند. یک سند حقوقی مهم درباره شرایط زندگی افراد دارای حمایت بین المللی در یونان دراینجا می یابید و همچنین فهرست مراکز مشاوره حقوقی رایگان برای پناهجویان به منظور درخواست استیناف برای این تصمیم در اینجا.

ایتالیا

در ماه نوامبر 2014، دادگاه حقوق بشر اروپا تصمیم گرفت که سوییس پیش از پس فرستادن بر اساس پیمان دوبلین باید یک “ضمانت فردی از مقامات ایتالیایی برای این که از درخواست کنندگان به روشی منطبق با سن کودکان مراقبت می شود و این که خانواده ها با هم نگهداری شوند” درخواست نماید. تنها چند هفته بعد، دولت سوییس یک فهرست اتوماتیک از جاهای رزرو شده در اسپرار ایتالیا مخصوص افراد به اصطلاح دوبلینی ارائه داد. با این وجود، داوطلبان سوییسی وسازمانهای غیر دولتی مرتبا گزارش می دهند که این سیستم ضمانت در موارد فردی کارآمد نیست بنا بر این افراد مربوطه پس از رد مرز از سوییس به ایتالیا به خیابان خوابی می افتند. به منظور اجتناب از چنین وضعیتی، توصیه می کنیم برای هر نوع کمکی با افرادفهرست ما در ایتالیا مشورت نمایید.