دوبلین

توافق نامه دوبلین :
اگرشما درطول مسیرتان در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ، مانند ایتالیا ، بلغارستان ، مجارستان یا یونان ، توسط مراجع انگشت نگاری شده باشید و یا در کشور دیگری تقاضای پناهجویی داده باشید و نخواسته باشید که در آنجا بمانید اما به مسیرتان ادامه داده و از آن کشور اروپایی خارج شده باشید ، ممکن است شما در معرض اخراج و بازگرداندن به آن کشور قرار بگیرید . این کار بر مبنای توافق نامه دوبلین انجام می پذیرد ، که توسط تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به امضا ء رسیده و کشورهای ، ایسلند ، لیختن اشتاین ، نروژ و سوئیس نیز در این توافق نامه حضور دارند . این توافق نامه بیان میکند که : شما باید در اولین کشوری که به آن وارد می شوید تقاضای پناهجویی دهید . چنانچه شما وارد کشور دیگری شوید ، مراجع ابتدا سابقه انگشت نگاری شما را بررسی می کنند ، سپس در مورد مسیری را که طی کرده اید تا به اینجا رسیده اید ، می پرسند ، بعد از آن اطلاعات ویزای شما را مورد بررسی قرار می دهند . انگشت نگاری های انجام شده در یک بانک اطلاعاتی به نام یروداک ذخیره و نگهداری می گردد . زمانی که شما مورد تهدید اخراج بر مبنای قانون دوبلین قرار گرفتید ، برای مبارزه و پیشگیری از آن ، باید تلاش کنید . این کار در دادگاه ها و در یک سطح قانونی انجام می گردد و باید برنامه ریزی شده باشد . برخی مواقع برای فائق آمدن از مشکل انگشت نگاری ، زمان زیادی تلف می شود . اما افراد زیادی هستند که نهایتا موفق شده اند . در این جا شما می توانید اطلاعات مفیدی در مورد اینکه هر کشوری چگونه اخراج بر مبنای دوبلین را اجرا می کند ، خواهید یافت . همچنین جهت برحذر ماندن از اخراج ، راه حلهایی را پیدا می کنید