عقب زدن

آخرین به روز رسانی : اوت ۲۰۱۶

کیاسو > کومو

عقب راندن از مرز بین سویس و ایتالیا

کیاسو > کومو
از تابستان سال ۲۰۱۶ به این طرف مرزبانان و پلیس سوئیس به شدت مرز بین سوئیس و ایتالیا را کنترل می کنند.
برای دریافت معلومات در مورد وضعیت فعلی پی دی اف ذیل را به زبان انگلیسی 160812leafletcomo-en.pdfبه زبان فرانسوی 160812leafletcomo-fr.pdf به زبان عربی 160812leafletcomo-ar.pdf به زبان فارسی 160812leafletcomo-fa.pdf به زبان در تیگرینیا160812leafletcomo-ti.pdf و به زبان ایتالیایی 160812leafletcomo-it.pdf دانلود نماید.