زیر سن

آخرین به روز رسانی : مهٔ ۲۰۱۸

….


کودکان بدون همراه و قربانیان قاچاق انسان

  • قانون جدید درباره کودکان خارجی بدون همراه خواستار یک سری از اقدامات از جمله:

الف) منع طردد در مرزها؛
ب) حق مصاحبه با حضور یک میانجی فرهنگی و سازمان یا انجمن که از حقوق افراد زیر سن قانونی حمایت می کند؛
پ) تایید اقلیت سنّی، که به طورعمده با چک کردن پاسپورت یا جوازسفرانجام می شود. (اگر شما آن را داشته باشید)؛ تنها در صورت شک، کنترل از طریق یک ارزیابی چند رشته ای انجام خواهد شد و در هر صورت شما امکان درخواست تجدید نظر در نتایج ارزیابی را ازطریق وکیل تان داشته می باشید؛
ت) عمل شناسایی کودک تنها پس از کمک های بشردوستانۀ فوری صورت گیرد؛
ث) عامریت پولیس (questura) اجازه اقامت برای سن جزئی (معتبر تا آمدن سن)را صادر می کند، حتی اگر شما یک سرپرست قانونی (tutore) و یا دیگر دلایل خانوادگی داشته باشید؛
ج) دارا بودن حق انتخاب / نام مشاور حقوقی و بهره مندی از کمک حقوقی بطور رایگان (gratuito patrocinio) در هر مرحله از اقدامات قانونی؛
چ) گنجاندن در مراکز SPRAR (سیستم حفاظت برای پناهجویان و پناهندگان، بند 3.2 را مشاهده کنید)؛
حتی افراد نابالغ بدون همراه که هنوز درخواست پناهندگی نکرده اند:
ح) حق داشتن یک سرپرست قانونی (tutore) که نماینده قانونی تان خواهد بود؛
خ) حق دریافت مراقبت های پزشکی رایگان و به مدرسه رفتن.
اگر شما یک قربانی قاچاق انسان، تن فروشی اجباری و یا گدایی هستید ویا اگر شما احساس می کنید که پس از ورود به ایتالیا در معرض فشارها هستید، شما حق گزارش آن را به مقامات محلی وحق شامل شدن در برنامه ویژه را برای
حمایت و کمک دارید.
هشدار:
اگر نابالغ هستید، بسیار مهم است که تاریخ تولد خود را درست ارائه بدهید. اگر یک تاریخ تولد اشتباه بدهید حق دارید آن را تغییر بدهید، ولی بهتر است از یک وکیل یا سازمان کمک بخواهید. اگر نابالغ هستید و در مرکز پذیرش بزرگسالان سکونت داده شده اید، می توانید برای انتقال به یک مرکز افراد نابالغ درخواست نمایید.

این برنامه برای کودکان بدون همراه، جدا شده از خانواده و قربانیان قاچاق انسان است، که مطابق قانون جدید، می توانند از برنامه ویژه برخورداری از کمک های ویژه بهره ببرند. این برنامه کودکان را حتی تا بعد از هیجده سالگی حمایت خواهد کرد.

توجه! اگر نمی خواهید توسط افرادی که ممکن است به شما صدمه بزنند و شما را در معرض قرار دهند ردیابی شوید، عکسها، اطلاعات و داده های خود را منتشر یا پخش نکنید (مثلا از طریق فیسبوک)

قربانیان قاچاق انسان می تواندد برای دریافت اجازه اقامت ویژه اقدام نمایند (کمک های اجتماعی-بند هیجده)
برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با شماره رایگان مبارزه با قاچاق انسان در ایتالیا ( ۸۰۰۲۹۰۲۹۰ ) یا موسسات موجود در شهر محل اقامت خود تماس بگیرید.

تماس ها برای افراد زیر سن قانونی

  • Terre des Hommes Via M. M. Boiardo 6, Milano phone 02 28970418 email: info@tdhitaly.org
  • Save the Children Via Volturno, 58 Roma phone 064807001 email: info.italia@savethechildren.org
  • Blog in Italian language that takes care of unaccompanied children, with various information and rules on minor refugees in Italy: http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.com/