ایتالیا

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۲۰
Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

راهنمای “به ایتالیا خوش آمدید” (ماه می 2018)

:شما می توانید تمام نسخه های راهنمای در بخش چاپ و یا به طور مستقیم از لینک های ذیل بخوانید و دانلود کنید
زبان فارسی:w2italy-2018-text-version-farsi.pdf
زبان انگلیسی:w2italy-2018-text-version-english.pdf
زبان ایتالیایی: w2italy-2018-text-version-italian.pdf
زبان فرانسوی: w2italy-2018-text-version-french.pdf
زبان عربی: welcome-to-italy-2018-arabic.pdf
زبان تیگرینیا: w2italy-2018-text-version-tigrinya.pdf