تماس ها در ایتالیا

آخرین به روز رسانی : مهٔ ۲۰۱۸


توجه داشته باشید که ممکن است بعضی شماره‌ها فقط در روزهای مشخص یا در طول ساعات کاری مشخصی فعال باشند (مثلن فقط صبح‌ها/یا بعد‌از‌ظهرها یا فقط روزهای دوشنبه تا پنجشنبه). اگر اطلاعات تماس مورد نظر در منطقه یا شهری که در حال حاضر در آن به سر می‌برید، اینجا قید نشده، اطلاعات مربوط به نزدیک‌ترین منطقه یا شهر به محل اقامت فعلی خود را پیدا کنید یا با شماره‌هایی تماس بگیرید که در سطح کشور فعال هستند. برای موارد اضطراری و کسب اطلاعات، همواره می توانید به آدرس‌های زیر ایمیل بزنید:
w2eu._info@yahoo.com
w2eu@hotmail.com
نکته حائز اهمیت: خدمات و فعالیت‌های ارائه شده توسط افراد/نهادهایی که اطلاعات تماسشان در اینجا قید شده، رایگان هستند.
به خاطر داشته باشید که اگر از خط تلفن ایتالیا استفاده نمی‌کنید، باید پیش‌شماره‌ 0039 را بگیرید.
اطلاعات تماس فعالین، جنبش‌های اجتماعی و مراکز حمایتی محلی، موسسات محلی، گروه‌های داوطلب و غیره.
اینجا می‌توانید فهرست اطلاعات تماس‌هایی را بیابید که از سالها پیش فعال هستند، به مهاجران خدمات محلی ارائه می‌دهند، طرح‌‌های حمایت و ارتقاء حقوق بشر دارند و همچنین با نژادپرستی و تبعیض مبارزه می‌کنند. در کنار هر اطلاعات ‌تماس، نوع کمکی که هر کدام از این سازمان‌ها ارائه می‌دهند نیز ذکر شده است. لطفن فقط هنگامی با آنها تماس بگیرید که در آن شهر/ناحیه شهری/ منطقه ساکن شده اید یا قرار است در آنجا ساکن شوید و یا دلیل خاصی برای تماس با سازمان مربوطه را دارید. مواردی از اطلاعات تماس با) ان جی او‌(ها و موسسات ملی که پروژه‌ها و فعالیت‌های مشخصی در سطح محلی دارند را نیز می‌توانید در اینجا پیدا کنید.
توجه داشته باشید که نهادهای محلی همچون شهرداری‌ها، نهادهای استانی یا منطقه‌ای نیز خدماتی برای مهاجرین و پناهجوها ارائه می‌دهند.
پیشنهاد ما این است که در درجه اول با مراکزی که در اینجا قید شده تماس بگیرید و از آنها کسب اطلاعات کنید.

SOUTHERN ITALY
جنوب ایتالیا

SICILIA سیسیلیا

Borderline Sicilia Onlus email: borderline-sicilia@libero.it website: www.borderlinesicilia.org facebook: Borderline Sicilia Onlus (information, monitoring, support)

LasciateCIEntrare campaign email: info@lasciatecientrare.it facebook: LasciateCIEntrare (information, monitoring of reception centres)
(اطلاعات، نظارت بر مراکز پذیرش)

PALERMO پالیرمو

 • Forum Antirazzista di Palermo email: forumantirazzistapalermo@mail.com
  facebook: Forum Antirazzista Palermo (information, political support); (اطلاعات، حمایت سیاسی)؛

 • Osservatorio contro le discriminazioni razziali “Noureddine Adnane” email
  palermonondiscrimina@gmail.com facebook: Osservatorio contro le discriminazioni razziali Noureddine Adnane phone 3881749722 (information, support to victims of discrimination);
  (اطلاعات، حمایت از قربانیان تبعیض)؛

 • Laici Missionari Comboniani phone 3280920872 www.laicicombonianipalermo.org (information);

 • Emergency – Poliambulatorio via G. La Loggia 5/a phone: 0916529498. It is open from Monday to Friday from 09:00 am to 07:00 pm (health assistance, social and health advices, social and cultural mediation, information).
  (کمک های بهداشتی، مشاوره های اجتماعی و بهداشتی، میانجیگری اجتماعی و فرهنگی، اطلاعات)

 • CLEDU, Clinica legale dei diritti umani Piazza Bologni 8 – Wednesday 15-17 facebook: CLEDU (information, legal support) (اطلاعات، پشتیبانی حقوقی)

 • ARCI Porco Rosso - Piazza Casa Professa n.1 - phone: 3207889409 - from Monday to Friday from 3 to 7 pm / Saturday and Sunday from 8 pm to midnight - website: arciporcorosso.it - facebook: https://www.facebook.com/arciporcorosso/ (information, political and legal support)

CATANIA کاتانیا

 • Rete Antirazzista Catanese, phone 3803266160 / 3209532159 facebook: Rete Antirazzista Catanese (information, political and logistic support)
  (اطلاعات، حمایت سیاسی ولوجستکی)

– Centro Astalli Via Tezzano, 71phone 095535064 email: astallict@virgilio (information, legal support, health assistance and Italian lessons)
– (اطلاعات، حمایت حقوقی، کمک های بهداشتی و درس های ایتالیایی)

 • Community Center - Diaconia Valdese e Oxfam, via De Felice 52, progetticatania@diaconiavaldese.it , telefono: 3291275212 - 3296952351 (information, support) (اطلاعات، پشتیبانی)

 • Civico zero - Save the Children, via Gorizia 32°,34 tel. 3922831798 (day centre for minors, information)
  (مرکز روز برای زیر سن ها، اطلاعات)

 • LILA Catania: Via Finocchiaro Aprile, 160
  telefono 095 551017 email: lilacatania@alice.it (information, medical support) (اطلاعات، پشتیبانی پزشکی)

SIRACUSA سیراکوسا

Associazione AccoglieRete via Piave 167 facebook: Accoglierete Onlus (support activities for unaccompanied underage migrants)

 • Emergency – clinic near the reception centre Umberto I: via Canonico Barreca, 7 – phone: 3357203964. from Monday to Friday 9.30 – 13.30 and 15.00 – 18.00 (health assistance, health and social advices, socio-cultural mediation) (کمک های بهداشتی، توصیه های بهداشتی و اجتماعی، میانجیگری اجتماعی و فرهنگی)

POZZALLO (Ragusa)

 • Caffè Letterario “Rino Giuffrida” phone 3348361675 facebook: Caffè letterario Rino Giuffrida;email: coopmondoacolori@alice.it (information, support, Italian lessons)
  (اطلاعات، پشتیبانی، درس های ایتالیایی)

RAGUSA

 • Team MEDU (Medici per i Diritti Umani) in the centres of Ragusa area
  email: co-sicilia@mediciperidirittiumani.org phone 3662391554 (information, health assistance, social and health advices); (اطلاعات، کمک های بهداشتی، مشاوره های اجتماعی و بهداشتی)؛

SCICLI (Ragusa)

email: mhscicli@fcei.it facebook: MH – Casa delle Culture tel.: 09321838807 (information) (اطلاعات)

CALTANISSETTA

Sportello Immigrati via Re D’Italia 14 phone 3335468651 / 3387000682 (social assistance and advice, socio-cultural mediation. information, legal assistance and advice) (کمک اجتماعی و مشاوره، میانجیگری اجتماعی و فرهنگی، اطلاعات، کمک و مشاوره حقوقی)

NAPOLI ناپولی

Associazione Garibaldi 101 e-mail: yasmina14@hotmail.it; phone 3280364920 (information, political and legal assistance, first assistance, support to the victims of torture and the people threatened by camorra); (اطلاعات، کمک های سیاسی و حقوقی، کمک های اولیه، حمایت از قربانیان شکنجه و مردم تحت تهدید کامورا)

 • Je so’ Pazzo (ex OPG occupato): Viale Matteo Renato Imbriani 218 – email: exopgoccupato@gmail.com – sito web http://jesopazzo.org/index.php (info, support)
 • Less ONLUS Corso Garibaldi 261 - phone: 081455270 email:info@lessimpresasociale.it (reception services, legal assistance, cultural mediation);

– Cooperativa Dedalus www.coopdedalus.it phone0817877333 – 08119571368 (support to minors and victims of human trafficking, cultural mediation);

– Emergency – clinic via Pacioli, 95 phone 0811 9579909 - 3428627270 - from Monday to Friday 09.00 am – 01:00 pm and 02.00 – 06.00 pm (health assistance, health and social advices, information);
– (کمک های بهداشتی، توصیه های بهداشتی و اجتماعی، اطلاعات)؛

BENEVENTO بنیفیتو

AVELLINO, SALERNO, BENEVENTO

-Campagna LasciateCIEntrare e-mail: info@lasciatecientare.it www.lasciatecientrare.it phone: 3280364920;3381167397 (monitoring of reception centres, information, legal support)
(نظارت بر مراکز پذیرش، اطلاعات، پشتیبانی حقوقی)

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

Spazio Pueblo Via Raffaele Baldi 1; www.spaziopueblo.org ,fb:https://www.facebook.com/spaziopueblo/ (information) (اطلاعات)

CASERTA

Csoa Ex Canapificio www.csaexcanapificio.it Viale Ellittico, 27 - Caserta - phone 0823216332 email info@csaexcanapificio.it Call center 3804739467: Tuesday and Friday from 09:00 am to 01:00 pm (reception, information, legal support. Wednesday and Friday desk office for immigrants and refugees);

 • Emergency – ambulatorio di Castelvolturno via Domitiana, 288 Castel Volturno (Caserta). Phone342 0999790. It is open from Monday to Friday from 09:00 am to 06:00 pm (health assistance, health and social advices, socio-cultural mediation, information).
  (کمک های بهداشتی، توصیه های بهداشتی و اجتماعی، میانجیگری اجتماعی و فرهنگی، اطلاعات).

REGGIO CALABRIA

Emergency – Poliambulatorio di Polistena via Catena, 45 – Polistena (Reggio Calabria) phone 0966 444400. It is open from Monday to Friday 09.00 am – 06:00 pm (health assistance, health and social advices, socio-cultural mediation, information);
– (کمک های بهداشتی، توصیه های بهداشتی و اجتماعی، میانجیگری اجتماعی و فرهنگی، اطلاعات)

LAMEZIA TERME

-Altra Lamezia sito web www.altralamezia.org ; fb Altra Lamezia (information, legal support)
(اطلاعات، پشتیبانی حقوقی)

 • Campagna LasciateCIEntrare e-mail: info@lasciatecientare.it (monitoring of reception centres) (نظارت بر مراکز پذیرش)

COSENZA

Ass. La Kasbah website: http://www.lakasbah.eu/ e-mail: info@lakasbah.eu Tel. e Fax: 0984.76339 (legal support, reception, support for victims of torture)
(پشتیبانی حقوقی، پذیرش، حمایت از قربانیان شکنجه)

 • Campagna LasciateCIEntrare e-mail: info@lasciatecientare.it (monitoring of reception centres) (نظارت بر مراکز پذیرش)

BARI باری

 • Rivoltiamo la precarietà facebook: Rivoltiamo la Precarietà (information, housing emergency);

 • Associazione Gruppo Lavoro Rifugiati via Dalmazia 139 phone 0809242286. email glrbari@hotmail.it, website gruppolavororifugiati.wordpress.com (reception, support to minors, legal assistance, cultural mediation).

BRINDISI بریندیسی

 • MEDU (Medici per i Diritti Umani) – clinic for migrants Via Appia 64 phone 3474730097 email:medupuglia@gmail.com (health assistance, health and social advices, information).
  (کمک های بهداشتی، توصیه های بهداشتی و اجتماعی، اطلاعات).

FOGGIA فوگیا

-Baobab Via Candelaro N90 F (legal support, information) (پشتیبانی حقوقی، اطلاعات)
every morning from Monday to Friday – phone 08811961401

LECCE

-Ass. Meticcia Piazza S.Pietro 13, Campi Salentina (LE) e-mail: meticcia@gmail.com (Italian language school, information, legal support)
(مدرسه زبان ایتالیایی، اطلاعات، پشتیبانی حقوقی)

TARANTO

 • Centro interculturale “C’entro” via general Messina 71 – email: italianobabele.centro@libero.it - fb: Babele associazione promozione sociale (information, Italian language courses)

 • Associazione Ohana - via Blandamura 7 Orientamento legale, fb: Ohana Taranto
  tel: 3512539943 (information, Italian language courses)
  (اطلاعات، دوره های زبان ایتالیایی)

-Campagna Welcome Taranto fb https://www.facebook.com/campagnawelcometaranto/ (information, legal support, monitoring of the Taranto hotspot)

CAGLIARI

 • Presidio Piazzale Trento – information desk for migrants, phone 3510044055 email: piazzaletrento@gmail.com (information).

SASSARI ساساری

Emergency – Clinic c/o ASL 1 via Monte Grappa 82 - tel: 345 3719597 - e-mail: infosassari@emergency.it from Monday to Friday 9 am – 1pm (nursing services and socio-medical orientation); Monday, Wednesday and Thursday 2-6 pm (information, medical assistance)
(اطلاعات، کمک های پزشکی)

SASSARI, ORISTANO ساساری اوریستانو

 • Local group of LasciateCIEntrare email: info@lasciatecientrare.it (monitoring, reception)
  (نظارت، پذیرش)

CENTRAL ITALY
مرکز ایتالیا

ROMA روم

 • Yo Migro – Strike spa Via Umberto Partini n. 21 email: segreteria@yomigro.org facebook: Yo Migro Roma (healt advice, political and legal support);
  (توصیه های بهداشتی، حمایت سیاسی و حقوقی)

 • Lab! Puzzle Via Monte Meta n. 21 – email: info.scuolaitaliano@gmail.com facebook: Scuola di Italiano Lab Puzzle (information, legal support, Italian lessons); (اطلاعات، حمایت حقوقی، درس های ایتالیایی)

 • Infomigrante – ESC Atelier Via dei Volsci 159 email: sportello.infomigrante@gmail.com facebook: Esc infomigrante (information, Italian lessons);
  (اطلاعات، درس های ایتالیایی)؛

 • Action Diritti In Movimento: Social support desk, Wednesday 3- 5 pm via di santa croce in gerusalemme 57-59, actiondirittinet@gmail.com (legal, medical and work support); (پشتیبانی قانونی، پزشکی و کار) Scuola popolare Icbie Europa Onlus Wednesday 18-20 (Italian lessons); (درس های ایتالیایی)

 • CSOA La Strada Via Francesco Passino, 24 - website https://csoalastrada.jimdo.com/ email: csoalastrada@gmail.com phone 06 5143 6006

 • Be Free Cooperativa Sociale: telefono 0689533659 – email: befree.segreteria@gmail.com (support to victims of human trafficking and violences);
  (حمایت از قربانیان قاچاق انسان و خشونت)؛

 • Baobab Experience - First aid and info point: Piazzale Maslax (Via Gerardo Chiaromonte) - email baobabexperience@gmail.com - website: baobabexperience.org (information, support, first aid);
  (اطلاعات، پشتیبانی، کمک های اولیه)

 • MEDU (Medici per i Diritti Umani) – Mobile clinic for rights Via dei Zeno, 10 phone 3343929765 (info, first health assistance, health and social support);
  (اطلاعات، اولین کمک های بهداشتی، حمایت از سلامت و اجتماعی)؛

 • Laboratorio 53 Via Valeriano 3F phone 3286640571 / 3297297314 email: info@laboratorio53.it (Italian lessons, legal support, psychological support);
  (درس های ایتالیایی، حمایت حقوقی، حمایت روانی)؛

 • Senza confine Via di Monte Testaccio 23, Monday and Wednesday 06:00 – 08:00 pm tel. 0657289579 (legal support);

 • Asinitas Onlus Via Ostiense, 152/b email: contatti@asinitas.org (information, italian lessons for asylum seekers, for women and for children);
  (اطلاعات، درس های ایتالیایی برای پناهجویان، برای زنان و برای کودکان)

 • Associazione di volontariato Binario 15 Onlus – Stazione Ostiense phone 329 224 3129 Email: info.binario15@gmail.com (information, logistic support);

 • Medici senza camice, every two weeks on Friday from 6 to 8 pm in SPINTIME in Action via santa croce in gerusalemme 57-59 (health support);

 • Casa dei diritti sociali: Centro di Tutela e Orientamento Via Giolitti N. 225 phone 06.4461162 

email:esquilino@dirittisociali.org; scuola di italiano (Italian school) via Giolitti N. 241 phone 3338040906 (information, legal support, Italian lessons);

 • Progetto Diritti via Ettore Giovenale 79 email: segreteria@progettodiritti.it Monday and Tuesday from 9.30 to 12.30 and from Monday to Friday from 04:30 to 07:30 pm (legal and health support).
  دوشنبه و سه شنبه از 9.30 تا 12.30 و دوشنبه تا جمعه از 04:30 تا 07:30 بعد از ظهر (حمایت حقوقی و بهداشتی).

-Sportello globale Villaggio Globale Testaccio ex mattatoio e-mail: yasmina14@hotmail.it - Tuesday from 4 to 7 pm (legal support, monitoring of reception centres) fhttps://www.facebook.com/sportelloglobale/

 • Medici Senza Frontiere (Doctors Without Borders) - Rehabilitation center for torture survivors and
  victims of cruel and degrading treatment- Via
  قربانیان درمان بی رحمانه و تحقیر آمیز
  Biancamano 28 - phone: 06 70495842

 • Centro MEDU Psychè: telefono 0631078379 -
  3275727801 – email: medupsyche@gmail.com
  (psychological and psychiatric support for victims of torture and cruel, inhuman and degrading treatments)
  (حمایت روانی و روحی قربانیان شکنجه و درمان های بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز)

CAMPOBASSO

-The Road Onlus website: www.ontheroadonlus.it/ - Via delle Lancette 27- Tel. 0861796666 -0861762327
e-mail: info@ontheroadonlus.it (reception, information, legal support, support for victims of human trafficking)

ANCONA

 • Ambasciata dei Diritti phone 3475349286 email ambasciata@glomeda.org ambasciatadeidiritti.blogspot.it/ (information, political and logistic support in all Marche region)
  (اطلاعات، حمایت سیاسی و لجستیکی در تمام منطقه مارکه)

FIRENZE

 • MEDU (Medici per i Diritti Umani) - Via Monsignor Leto Casini, 11 – phone 3351853361 www.mediciperidirittiumani.org (information, social and medical support);

 • Gli Anelli Mancanti Onlus Via palazzuolo 8 – phone 0552399533 email: glianellimancanti@yahoo.it (information, social and medical support, Italian lessons)
  (پشتیبانی قانونی، نظارت بر مراکز پذیرش)

NORTHERN ITALY
شمال ایتالیا

MILANO میلانو

 • Community Center CSD Diaconia Valdese - Oxfam
  via Porro Lambertenghi, 28 - 20159 Milano (MI)
  Email: milanocenter@diaconiavaldese.org
  Tel: 3355963982 (support for Dublin cases: legal support, information and other services) (حمایت از پرونده های دوبلین: پشتیبانی حقوقی، اطلاعات و سایر خدمات)

 • NAGA: Clinic from Monday to Friday 8:30am - 2 pm and 2 pm – 5 pm; NAGA Information Desk SOS Expulsions from Monday to Friday from 7 to 9 pm (legal support against expulsions, detentions, rejections of asylum applications) (حمایت قانونی در برابر اخراج، بازداشت، رد درخواست های پناهندگی)
  – phone 0258110001. Via Zamenhof 7A;

 • Centro NAGA Har per richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tortura (Centre for asylum seekers, refugees, victims of torture) – Via San Colombano, 8 – Milano. It is open every day from 02:30 to 06:30 pm. Phone and fax 02 39 25 466-338 67 57 563;

-Associazione Interculturale Arci Todo Cambia Via Oglio 21, Monday from 6:15 to 8:30 pm; email: info.todocambia@gmail.com(information, legal advice) (اطلاعات، مشاوره حقوقی)

 • Associazione “SOS ERM” (Emergenza Rifugiati Milano) Sottopasso Mortirolo (Central Station) soserm.wordpress.com facebook: SOS ERM (first help, information);

 • Comitato “Cambio Passo” phone 3511073743 / 3512116910 (from 5 to 12 pm) email: comitatocambiopasso@gmail.com facebook: Cambio Passo Milano (information about reception services, legal support and assistance);

 • Emergency - Politruck from Monday to Friday from 11 am to 6 pm phone 3441996250 (health assistance, social
  and health advices, sociocultural mediation, info)

 • Network “People before borders” facebook: People Before Borders (information, political support)

 • Bresso a misura di facebook: Bresso A Misura Di email: bressoamisuradi@gmail.com www.bressoamisuradi.it (information, political support)
  (اطلاعات، حمایت سیاسی)

COMO کومو

 • Rete “Como senza frontiere” (Como without borders) - phone 3466270950 – email comosenzafrontiere@gmail.com (info, support)

 • Doctors Without Borders : Via Grandi 21 (friday 14:30-18:30) (information, health assistance)

 • Network “Como Accoglie” - fb: Como Accoglie

 • “Porta Aperta” aid services - Via Tatti, 18 (lun-mer-ven 9-12) – phone: 031267010 - email porta.aperta@caritascomo.it (information, legal, administrative and health support, access to services as food, dormitory, clothes and essential goods)

 • Porta Aperta info point - Via Primo Tatti n°18, opening hours: Monday, Wednesday, Friday from 9 to 12 am (information, legal support)

 • Osservatorio Legale (legal office) - Via Grandi n°6 , Tuesday and Friday from 2:30 to 5:30 pm (information, legal support)
  شبکه کومو اکولیه
  fb: Como Accoglie
  خدمات امداد “پورتا آپرتا”
  Via Tatti, 18
  (دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ساعت ٩ تا ۱٢)
  phone: 031267010
  email porta.aperta@caritascomo.it
  (اطلاعات، حمایت قانونی، اداری و پزشکی، دسترسی به خدماتی نظیر غذا، خوابگاه، لباس و اقلام ضروری)
  مرکز اطلاعات پورتا آپرتا
  Via Primo Tatti n°18,
  ساعت کار : دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ٩ تا ۱٢ ظهر (اطلاعات و خدمات حقوقی)
  اوسرواتوریو لگاله (دفتر حقوقی)
  Via Grandi n°6
  سه شنبه و جمعه از ساعت ٣٠:۲ تا ٣٠:۵ بعد از ظهر(ازلاعات و خدمات حقوقی)
  (توزیع لباس و اقلام ضروری، خدمات حمام و شارژ تلفن همراه)
  کازا دون آندرئا گالو

EMILIA ROMAGNA

 • Coordinamento migranti Emilia Romagna coo.migra.bo@gmail.com, phone 3275782056 (information, political and legal support).
  (اطلاعات، حمایت سیاسی و حقوقی)

BOLOGNA

– Sportello Migranti: Centro sociale TPO – Via Casarini 17/5 Bologna, Wednesday from 6 to 8 pm (information, political and legal support);

 • Scuola di italiano Newen Centro Sociale TPO, Via Casarini 17/5 phone: 393341826860 – 0510935901 email: Scuola.newen@autistici.org (Italian language school) (مدرسه زبان ایتالیایی)

– Accoglienza Degna – Dormitorio Sociale Autogestito – Via Orfeo 46, Thursday from 7 to 9 pm (information and support); Italian language school – monday and wednesday 7-9 pm; friday (only women) 10-12 am; phone 3270527451

 • Sportello Lavoro Migranti Labàs, Vicolo Bolognetti 2 – Monday from 4:30 to 6:30 pm; Friday from 10 to 12 am email: sportellolavoroad@gmail.com (job search and orientation: CV preparation, research for training and work opportunities, guide to useful services, defense of labor rights)

 • Associazione Sokos via Gorki, 12 phone 051.0416380 (free health care);
  – Sportello medico-giuridico XM24 – Via fioravanti, 24 facebook: Sportello Medico Giuridico XM24 (free medical and legal support).

RIMINI

Casa Madiba Network - Via Dario Campana n. 59/F: Sportello diritti per tutti - phone. 349 9745299 website: www.casamadiba.net (information, support); Scuola popolare Madiba Monday, Wednesday and Thursday from 4 to 5:30 pm (Italian language school); Guardaroba Solidale Madiba: Monday and Thursday from 3 to 5 pm and Friday from 10 to 12 am (distribution of clothes and essential goods, shower service and cellular recharge)
(اطلاعات، پشتیبانی)؛ دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از 4 تا 5:30 بعدازظهر (مدرسه زبان ایتالیایی)؛ دوشنبه و پنجشنبه از 3 تا 5 بعد از ظهر و جمعه از ساعت 10 صبح تا 12 بعد از ظهر (توزیع لباس و کالاهای اساسی، سرویس حمام و شارژ تلفن همراه)

 • Casa Don Andrea Gallo #perlautonomia - Via L. De Varthema n. 26 Rimini (night and day centre for homeless people); Sportello Ascolto: Monday from 4 to 6 pm (information, general and health support)

BRESCIA

 • Cross Point cross-point.gnumerica.org/ via Battaglie 33/b (information, political and legal support).
 • EMERGENCY – info point
  حالت اظطراری-مرکز معلومات
  Vicolo delle Lucertole, 1E tel: 3421830402
  e-mail: healthpointbrescia@emergency.it – from Monday to Friday 9 am – 6 pm

VENEZIA-MESTRE

 • Associazione SOS Diritti phone 3285548382 email: sosdirittivenezia@gmail.com (support, information about local services);

 • Scuola di Italiano Liberalaparola (presso Centro Sociale Rivolta) liberalaparola.wordpress.com email: liberalaparola@gmail.com (information and Italian lessons); Boutique Solidale - Centro Sociale Rivolta (information, support) facebook: Boutique Solidale Via F.lli Bandiera 45-Marghera

 • Aps ComuniCare phone 3289276156 (support, information about local services);

 • Emergency - Poliambulatorio di Marghera via Varè 6 (Marghera) phone 0410994114 from Monday to Friday 9 am – 6 pm (health assistance, health and social support, socio-cultural mediation, information).

TREVISO تریفیسو

 • Cso Django via Monterumici 11 facebook: Cso Django Treviso (information, political support)
 • Casa dei Beni Comuni Via Zermanese, 4 – phone 0422403535 facebook: Casa dei Beni Comuni http://www.casadeibenicomuni.org/ (information, Italian lessons and legal support).
  (اطلاعات، درس های ایتالیایی و پشتیبانی حقوقی).

PADOVA پادوفا

 • Scuola “Libera la Parola” presso CSO Pedro in via Ticino, 5 email: liberalaparola@live.it (Italian lessons, information, political support);

 • Legal Point Vis à Vis - Via Brigata Padova 5
  Padova – telefono: 351 277 8336 – Saturday from 3 to 6 pm (information, legal support) شنبه از ساعت 3 صبح تا 6 بعد از ظهر (اطلاعات، پشتیبانی حقوقی)

 • Office against discriminations and racism
  Ponte San Leonardo 1 – email: info@arisingafricans.com – Thursday from 6:30 to 8:30 pm (information, support to victims of discriminations) پنجشنبه از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر (اطلاعات، حمایت از قربانیان تبعیض)

TRENTO ترینتو

 • Centro sociale Bruno Via Lungadige San Nicolò 4 - phone 3289173733 email: csabruno@gmail.com (information, political support, Italian lessons);

 • Centro Astalli Via alle Laste, 22 Tel. 0461 1238720 email: segreteria.astallitn@vsi.it (information, legal support, cultural mediation, Italian lessons);

 • Antenne Migranti – phone 3494554670 – email: antennemigranti@gmail.com – facebook: Antenne Migranti (information, support)

BOLZANO/BRENNERO بولزانو-برینیرو

 • Antenne Migranti – phone 3738687839 – email: antennemigranti@gmail.com – facebook: Antenne Migranti (information, legal support)

 • Associazione SOS Bozen – tel. 3339566666 – email: sosbozen@gmail.com – facebook: SOS Bozen
  (first aid, information and support)
  (کمک های اولیه، اطلاعات و حمایت)

 • Schuetzhuette/Rifugio – tel. 3756160432 – email: schutzb1rifugio@gmail.com
  (temporary reception centre for vulnerable migrants)
  (مرکز پذیرش موقت برای مهاجران آسیب پذیر)

VICENZA فیسینزا

 • Centro Sociale Bocciodromo via Rossi, 198 http://bocciodromo.blogspot.it/ facebook: Bocciodromo Vicenza (information, political support);
  (اطلاعات، حمایت سیاسی)

TORINO تورینو

 • Carovane Migranti: facebook: carovanemigranti – website: www.carovanemigranti.org (info, support);

 • Comitato Solidarietà Rifugiti e Migranti - Ex-Moi occupata Phone 3293384406 email: comitatosolidarietarifugiati@gmail.com facebook: Exmoi Occupata rifugiati (information, housing and logistic support, political support, Italian lessons)

 • Csoa Gabrio: sportello di autodifesa “Il-legale” e ambulatorio popolare autogestito via Millio 42 (Zona San Paolo), email: contact@csoagabrio.info facebook: Csoa Gabrio (information, political and legal support, health care);
  (اطلاعات، حمایت سیاسی و حقوقی، مراقبت های بهداشتی)

 • ASAI - Associazione dei Animazione Interculturale Via S. Anselmo 27/e phone 011657114 email: info@asai.it www.asai.it (information, Italian lessons);
  (اطلاعات، درس های ایتالیایی)

 • Associazione Mosaico – Infopoint Casa del Quartiere di San Salvario, via Morgari 14, 10125, To (Wednesday ore 3 – 6 pm) phone 3203895841 mosaicoar@gmail.com www.mosaicorefugees.org (information, legal and social and medical assistance);
  (اطلاعات، خدمات حقوقی و اجتماعی و پزشکی)

 • Camminare insieme - ambulatorio medico gratuito Via Cottolengo 24/A phone 0114365980 www.camminare-insieme.it (Specialist medical visits and info about the medical services in the territory);
  ملاقات با متخصصان پزشکی و اطلاعات در مورد خدمات پزشکی درمحل)

– Cammini di salute Via Lemie, 29 info@camminidisalute.org www.camminidisalute.org (medical and social assistance and support, psychological support, information)

 •  Medici Senza Frontiere (information about local health services) – tel. 3426721045(اطلاعات در مورد خدمات بهداشتی محلی) - تلفن. 3426721045

VERONA فیرونا

 • Laboratorio Paratodos Corso Venezia, 51 facebook: Laboratorio Autogestito Paratodos (information, political and legal support);

FRIULI VENEZIA GIULIA

 • Rete Accoglienza FVG : at Associazione-Centro di accoglienza E. Balducci. Piazza della Chiesa 1 Zugliano – Pozzuolo del Friuli (Udine) ) 0432560699 website: www.sconfini.net (information, support)
  (اطلاعات، پشتیبانی)

 • Tenda per la Pace e i Diritti (Peace and Human Rights Tent) - email: tendapace@gmail.com www.memoriaeimpegno.org – facebook: Tenda per la Pace e i Diritti (information, first support)

PORDENONE

 • Rete Solidale Pordenone facebook: Rete Solidale Pordenone Mail: retesolidalepn@gmail.com (information and support);
 • Associazione Immigrati di Pordenone: email: assomigrapn@gmail.com (information and legal support). (اطلاعات و حمایت حقوقی)

UDINE اودینا

 • Associazione Ospiti in Arrivo info@ospitinarrivo.org – facebook: Ospiti in Arrivo – website: www.ospitinarrivo.org (information, logistic and political support, information about the local services)
  (اطلاعات، پشتیبانی لجستیکی و سیاسی، اطلاعات در مورد خدمات محلی)

 • Circolo Arci Misskappa Via Bertaldia 38 – email:
  Misskappa.arci@gmail.com - facebook: Circolo Arci MissKappa (information, support, Italian courses);
  (اطلاعات، پشتیبانی،کورس های ایتالیایی)

 • Associazione Nuovi Cittadini Onlus Via Micesio 31 Telefono 0432502491- email:info@nuovicittadini.com (attività di informazione, orientamento e accompagnamento)

TRIESTE تریستا

Casa delle Culture -Via Orlandini 38 facebook: Casa delle Culture Trieste www.casadelleculture.info/ (information, political and logistic support);
(اطلاعات، حمایت سیاسی و لجستیکی)

 • ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà Via Di Scorcola n. 2 phone 00403476377 email: info@icsufficiorifugiati.org (support, information, legal advice, first and second reception);
  (پشتیبانی، اطلاعات، مشاوره حقوقی، پذیرش اول و دوم)

GORIZIA گوریزیا;

 • MSF (Medici Senza Frontiere) ex asilo San Giuseppe via Vittorio Veneto 74 phone 3807788682 email msfocb-gorizia-fieldco@brussels.msf.org (health assistance, social and health advices, information)

GENOVA جینوفا

 • Casa di Quartiere Ghettup - Sportello “Sans papier” - Comunità di San Benedetto al Porto Vico Croce Bianca, 7 (information);

 • Ufficio Migranti ARCI – Via al Molo Giano (casa 25 aprile) – tuesday and friday 9am – 1pm wednesday 2-6 pm – phone 3484719581 (information)

VENTIMIGLIA فنتیمیگالیا

Progetto 20K: Italian number +39 3533925926, international number +40 772421747 - facebook: it-it.facebook.com/progetto20k - (information, support)

Presidio No Borders - Freespot phone 33758190182 via don bosco 68 – Vallecrosia (Imperia) facebook: Presidio Permanente No Borders – Ventimiglia (information, political and logistic support);

 • ARCI “Al Confine” - facebook: ARCIVentimiglia (information, support)

 • Caritas Intermelia. Via San Secondo 20 Ventimiglia (IM) , tel. 0184 355058, facebook: Caritas Intermelia Organizzazione di Volontariato (information, food, clothes, health care)
  (اطلاعات، غذا، لباس، مراقبت های بهداشتی)

 • Terre des Hommes Italia, tel. 3337143639 /3337453952, email: faroventimiglia@tdhitaly.org (information, legal support to minors and families).
  (اطلاعات، حمایت حقوقی از کودکان و نوجوانان و خانواده ها

 • Oxfam Italia-Diaconia Valdese, tel.3511181423 / 3493508473, email. ventimigliainclusione@diaconiavaldese.org (information, legal support) (اطلاعات، پشتیبانی حقوقی)

 • Intersos. (Informazioni, Assistenza legale a minori e famiglie). Mobile road unit and/or inside Caritas and Campo Roja centres

 • Croce Rossa Italiana – Campo Parco Roja, Località Bevera- Ventimiglia (food, accomodation, clothes, health care, legal support) IMPORTANT: read before the information about Ventimiglia at page 27
  (غذا، مسکن، لباس، مراقبت های بهداشتی، پشتیبانی حقوقی) مهم: قبل از اطلاعات درباره ٭فنتیمیگالیه٭ در صفحه 27 بخوانید.

NGOs, NATIONAL ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS
سازمان های غیر دولتی، انجمن های ملی، موسسات

Here is a list of national and international organisations which usually have a central office (often in Rome) and offices/projects/activities in other Italian cities. You can call these contacts for information and to find out whether the organisations have offices, contact persons or carry out activities in the city or region where you are.

در اینجا فهرستی از سازمان‌های داخلی و بین‌المللی‌ را ملاحظه می‌کنید که دفتری مرکزی آنها (اغلب در رم) بوده و در دیگر شهرهای ایتالیا دفاتر, ,پروژه, فعالیت‌هایی دارند. می‌توانید با این مراکز تماس گرفته و از اینکه آیا در شهر یا منطقه محل سکونت شما دفتر یا فردی دارند یا نه، مطلع شوید.

کمک های بهداشتی و بهداشتی / مشاوره اجتماعی

HEALTH ASSISTANCE AND HEALTH/SOCIAL

ADVICE
حالات اضطراری
میلان

 • Emergency: Milano Via Santa Croce 19, tel 02881881 – email: info@emergency.it; Roma: Via dell’Arco del Monte 99 A - tel 06688151 email:
  roma@emergency.it; Venezia: Isola della Giudecca 212 – tel 041877931 - email: infovenice@emergency.it
  In addition to those listed above in the individual cities, Emergency is currently present with its projects in Sicily at the seaports of Pozzallo and Augusta, in two reception centers in Noto and Rosolini, in the province of Latina, in the city of Milan and in the province of Caserta. به علاوه اینها که در لیست درباره شهرهای فوق موجود است، حالت اضطراری در حال حاضر در پروژه های سیسیل در بندرهای پوتزالو و آوگوستا، دردو مرکز پذیرش نوتو و روزولینی، در استان لاتینا، در شهر میلان و استان کازرتا حضور دارد.

 • MEDU (Medici per i Diritti Umani) - Roma Via dei Zeno, 10 phone 0697844892 mobile 3343929765 email: posta@mediciperidirittiumani.org www.mediciperidirittiumani.org
  In addition to those listed above in the individual cities, MEDU is currently present with its projects in Sicily at the “Centro Polifunzionale” in Ragusa, the CARA di Mineo and the CPSA of Pozzallo, in Calabria in the “Piana di Gioia Tauro” area with a mobile unit and in various areas of Rome with “Un camper per i diritti”.
  به علاوه اینها که در لیست درباره شهرهای فوق موجود است، مدو در حال حاضر در پروژه های خود در سیسیل در مرکز پولیفونتزیاله در راگوزا، کارا در مینئو و CPSA در پوتزالو، در کالابریا در منطقه “Piana di Gioia Tauro” با یک واحد سیار و در مناطق مختلف رم با “یک کمپر برای حقوق” فعال است.

 • MSF (Medici Senza Frontiere) Via Magenta 5 - Roma phone 0688806000 email: msf@msf.it

 • Croce Rossa Italiana free number: 800166166 website www.cri.it email: urp@cri.it

اطلاعات و حمایت حقوقی

INFORMATION AND LEGAL SUPPORT

 • A-DIF (Associazione Diritti e Frontiere) email: info@a-dif.org facebook: ADIF (information, legal support);

 • ASGI (Associazione Studi Giuridici
  sull’Immigrazione) email:segreteria@asgi.it, info@asgi.it Service against discrimination: antidiscriminazione@asgi.it Phone: 3894988460 / 0114369158 / 0432507115; you can find ASGI lawyers and offices in many Italian cities;

– Associazione Onlus “Avvocato di strada”, Headquarters: Via Malcontenti 3, Bologna phone 051 227143 - email: info@avvocatodistrada.it. Their offices are in many Italian cities: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza and others.

 • Campagna LasciateCIEntrare email: info@lasciatecientrare.it - email for information and support about Dublin cases: yasmina14@hotmail.it
 • ایمیل برای اطلاعات و پشتیبانی در مورد کیس های دوبلین:
  yasmina 14@hotmail.it

پناهجویان و پناهندگان
ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES

 • UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees Address: via Alberto Caroncini, 19 - 00197 Roma - Phone: 06 80212;
 • C.I.R. (Italian Refugee Council) Headquarter: Via del Velabro 5/A Roma tel. 0669200114 email:cir@cir-onlus C.I.R. offices are also in Catania, Caserta, Salerno, Bologna, Milano, Bergamo, Verona, Gorizia.

حمایت از از زیر سن ها
SUPPORT TO MINORS

 • Terre des Hommes Via M. M. Boiardo 6, Milano phone 02 28970418 email: info@tdhitaly.org
 • Save the Children Via Volturno, 58 Roma phone 064807001 email: info.italia@savethechildren.org

سازمان های دیگر / انجمن هایی که خدمات و پشتیبانی می کنند
OTHER ORGANISATIONS/ASSOCIATIONS THAT PROVIDE SERVICE AND SUPPORT

 • ARCI: Free national number: 800 905 570 - email: numeroverderifugiati@arci.it Address: Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma (information, support and advice); (اطلاعات، پشتیبانی و مشاوره)
 • Caritas: Address Via delle Zoccolette, 19 - 00183 Roma Phone: 06 6861554 – 06 6875228 (fist reception, information, other reception services);
  (پذیرش اول، اطلاعات، خدمات پذیرش دیگر)
 • Centro Astalli – Servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Italia Address: Via degli Astalli, 14, 00186 Roma Phone:06 6781246 / 06 67700306 (information, legal support for asylum application, health assistance, etc.);
  (اطلاعات، حمایت قانونی از درخواست پناهندگی، کمک های بهداشتی، و غیره)
  تلفن تماس ملی علیه قاچاق انسان : - National hotline against human trafficking: 800290290

PLACES WHERE YOU CAN EAT AND SLEEP FOR FREE
اماکن که در آن می‌توانید غذای رایگان و جای خواب داشته باشید

Consider that some places where to eat and to sleep may be full, so if you do not find space in any of the places below, ask the organisations where you are located for information, so that you can be directed to another place. Remember that in some of these places you could be asked to show a document
توجه داشته باشید که بعضی از مکان های غذا خوری و خوابگاه‌ ها ممکن است جای خالی نداشته باشند. اگر در هیچ کدام از اماکن قید شده در ذیل جایی پیدا نکردید، از سازمان‌های مستقر در محل اقامت خود کسب اطلاعات کنید. آنها شما را به محل دیگری راهنمایی می‌کنند. به خاطر داشته باشید که در بعضی از این مکان ها، ممکن است از شما درخواست شود مدارک خود را نشان دهید.

SOUTHERN ITALY
جنوب ایتالیا

CATANIA
کاتانیا

where to eat
جای غذا خوردن

 • Help Center Caritas Piazza Giovanni XXIII (opposite the train station) phone 095530126;

 • Centro Astalli Via Tezzano 71 phone 095535064.

NAPOLI
ناپولی

where to eat
جای غذا خوردن

 • Caritas - Binario della solidarietà Via Taddeo da Sessa, 93 phone 0815539275;

 • Centro Prima Accoglienza, Basilica del Carmine Maggiore, phone 0815635785;

 • Mensa S. Chiara e S. Francesco Piazza del Gesù 13;

 • San Vincenzo De Paoli Piazza E. Di Nicola, 65 phone 081450690.

where to sleep جای خواب

 • Centro di Prima Accoglienza Comune di Napoli Via de Blasis, 10 - phone 0817956987;

 • Centro d’accoglienza Home Sun Vico Santa Maria Vertecoeli, 6 2 (P. Cavour), phone 0815571332;

 • Centro Astalli Sud Via Mazzini, 7- Grumo Nevano (NA) Tel. 0815054921.

 • Caritas Diocesana Napoli Via Pietro Trinchera 7 – telefono 08118997310 – email: immigraticaritasna@libero.it

 • Casa di Tonia – Fondazione In Nome della Vita Onlus, via S. Maria degli Angeli alle Croci 12
  tel: 800814081-
  email: callcenterdellasolidarieta@innomedellavita.it

 • Suore Missionarie della Carità, Vico Panettieri 44/a tel: 081440300

 • Centro di accoglienza notturna La Tenda Onlus, Via Sanità 95 tel: 0815441415 – email: centrolatenda@tim.it

CENTRAL ITALY
مرکز ایتالیا

ROMA
روم

where to eat
جای غذا خوردن

 • Caritas “Giovanni Paolo II” (Soup kitchen during the day) Via delle Sette Sale 30 phone 0688815230;

 • Caritas “Don Luigi Di Liegro” (Mensa serale) Via Casilina 144 phone 0688815200;

 • Comunita’ S. Egidio - Via Dandolo, 10 phone 065895478;

 • Centro Astalli Mensa Via degli Astalli 14/a phone 0669700306

where to sleep جای خواب

 • Centro di Accoglienza “Ferrhotel” Via del Mandrione 291 phone 0676910326;

 • Casa di Accoglienza “Villino La Palma” Via Paolo Martinez, 8 phone 0688815350;

 • Ostello Stazione Termini “Don Luigi Di Liegro” Via Casilina, 144 phone 0688815200;

 • Centro di Accoglienza Santa Giacinta Via Casilina Vecchia, 15 phone 0688815220.

NORTHERN ITALY
شمال ایتالیا

MILANO میلانو

where to eat جای غذا خوردن

 • Osf Opera San Francesco Per I Poveri Viale Piave, 2 – phone 027712 2400

 • Caritas Ambrosiana Via S. Bernardino, 4 - phone 02760371

 • Refettorio Ambrosiano Piazza Greco, 11

where to sleep جای خواب

 • Comune di Milano Centro Aiuto Stazione Centrale (from November 15th to March 31st), phone 0288447649 for winter emergency go to Via Ferrante Aporti 3; برای اورژانس زمستانی به Via Ferrante Aporti 3 بروید؛

 • Comune di Milano (all year long) (در تمام طول سال) phone 0288445238 / 0288445239; Viale Ortles 6;

 • Caritas Ambrosiana (for men) (برای آقایان) Via Sammartini 114;

 • Casa dellʼaccoglienza (for women and mothers with children) (برای خانم ها و مادران طفل دار) phone 024157866 Via Zurigo 65;

 • Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani Onlus Tel. 02259351201, Via Brambilla 8/10

COMO کومو

where to sleep (for more info read the detailed sheet about Como at paragraph 4.2)

جای خواب (برای اطلاعات بیشتر، جزئيات مفصلی در مورد کومو در بند 4.2 را بخوانيد)

Porta Aperta, Via Primo Tatti n°18, opening hours: Monday, Wednesday and Friday from 9 to 12 am

where to eat

Via Lambertenghi 2 (10:30 am) e Via T. Grossi “Don Guanella” (7 pm)

 • lunch: Via Primo Tatti n°7 (access through Porta Aperta)
 • dinner: from 7 to 8 pm Via Tomaso Grossi n°20 (free access) Number:1

BOLOGNA بولوگنا

where to eat جای غذا خوردن

 • Mensa dell’Antoniano - Via Guinizelli 3 phone 0513940226;

 • Caritas - Mensa della Fraternità Centro San Petronio - Via S.Caterina 8 phone 0516448015.

where to sleep جای خواب

 • Dormitorio Sociale e Refugees Welcome Point - Labas Occupato – Via Orfeo 46;

 • Centro di accoglienza notturno Casa Willy - via Pallavicini 12- first floor, Bologna;

 • Centro di accoglienza “Beltrame” - Via Sabatucci 2;

-Rifugio notturno della solidarietà-Via del Gomito 22

VENEZIA-MESTRE فینیسیا میستره

where to eat جای غذا خوردن

 • Convento cappuccini Chiesa Redentore Giudecca 194 (Venezia)

 • Convento Cappuccini Via Andrea Costa 7 (Mestre)

 • Miani Via Altobello 4 (Mestre)

where to sleep جای خواب

 • Dormitorio maschile Papa Francesco via Mameli, 37/m (Marghera) phone 041922167

 • Dormitorio maschile Betlemme Castello 2129 (Venezia) phone 0415289888

 • Dormitorio femminile Betania Cannaregio 2601/a (Venezia) phone 041720480

TREVISO تریفیسو

where to eat and to sleep جای غذا خوردن و خوابیدن

 • Caritas Via Venier 50 phone 0422 545316

-Dormitorio e mensa Comune di Treviso, Via Risorgimento 9 phone 0422658302/03 - 0422545316

where to sleep جای خواب

 • Caminantes (Cso Django), Via Monterumici 11 (from November to March) phone 3661393298

GENOVA جنیفا

where to eat جای غذا خوردن

 • Convento Padre Santo, Piazza Cappuccini phone 0108392307;

 • Comunità di Sant’Egidio Centro Genti di Pace Via Vallechiara, 29 phone 0102468712;

– Auxilium-Mensa Il Chicco di grano Sal. Nuova N.S. del Monte, 2 (S.Fruttuoso) phone 010515609.

where to sleep

 • Auxilium - Centro di accoglienza Via Gagliardo, 2 (S.Teodoro) phone 0102463555;

 • Massoero c/o Villa S.Teodoro V. Dino Col, 13 phone 010255972;

 • Associazione San Marcellino Via al Ponte Calvi 2/4 phone 0102470229 segreteria@sanmarcellino.it.

VENTIMIGLIA فنتیمیگالیا

where to eat and to sleep جای غذا خوردن و خوابیدن

 • Caritas – Centro Ascolto Intemelia Via San Secondo, 20 phone 0184355058.

TRIESTE تریستا

where to eat جای غذا خوردن

 • Caritas: Via dell’Istria 73 phone 040361005 (lunch 11:30 – 12:30, dinner 18:00 – 19:00);

where to sleep

 • Comunità di S.Martino al Campo, Via Udine 19 (go to the office opposite the Central Station in Piazza della Libertà 8, the office opens every day from 6 to 8 pm).

UDINE اودینا

where to eat جای غذا خوردن

 • Caritas: Via Ronchi 2; phone 0432414502;

 • Centro solidarietà Giovani: Viale Ledra 4 from Monday to Friday.

TRENTO ترینتو

where to eat and to sleep جای غذا خوردن و خوابیدن

 • Cooperativa Punto d’incontro via Del Travai 1 phone 0461984237

TORINO تورینو

where to eat and to sleep جای غذا خوردن و خوابیدن

 • Sermig – Arsenale della Pace Piazza Borgo Dora 61 phone 0114368566 www.sermig.org ; (for women the address is Lungo Dora Agrigento 61)

 • Asili notturni Umberto I Via Ormea 119 phone 0115660804 www.asilinotturni.org
  where to sleep جای خواب

 • Casa di ospitalità notturna Cooperativa Stranaidea Via Carrera 181 

 • Casa di ospitalità notturna Coop. Animazione Valdocco Via Ghedini 6