بازداشت

آخرین به روز رسانی : مارس ۲۰۱۹

در اینجا می توانید در مورد “فرمان امنیتی” جدید (دسامبر 2018) و مراکز پذیرش و بازداشت در ایتالیا (CIE)معلومات دریافت نماید.


فرمان فرمان امنیتی» (یا « سالوینی») فرمان/قانونی درباره «مهاجرت» و «امنیت» است که توسط دولت ایتالیا صادر و در دسامبر 2018 توسط پارلمان به تصویب رسید. این فرمان/قانون نشان دهنده حمله به حقوق و آزادی است. از هر شهروند، به ویژه افراد خارجی مقیم ایتالیا، و اصول مندرج در قانون اساسی ایتالیا و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی عمده در مورد حقوق بشر و حقوق پناهندگی را نقض می کند.

در مورد بازداشت این قانون موارد زیر را پیش بینی می کند:

 • تمدید زمان بازداشت در CPR (مرکز دائمی قبل از بازگشت به کشور) از 90 به 180 روز.

 • اقدامات جدید برای بازداشت اداری اتباع خارجی و پناهجویان: پناهجویان را می توان تا 30 روز در نقاط به اصطلاح شناسایی یا تأیید هویت نگه داشت و تا 180 روز در CPRها (210 روز در) جمع). اتباع خارجی فاقد مدرک نیز می توانند در دفاتر مرزی و مناطق غیررسمی نگهداری شوند.

 • معرفی مجدد سد معبر به عنوان جرم: سد معبر و انسداد راه آهن مجدداً جرم می شود (از جمله انسداد یا بارگیری ریل قطار) در حالی که «تجاوز به اموال و اراضی» حداکثر تا دو سال انصراف با دو برابر شدن زمان قابل مجازات است (4). سال) اگر توسط یک گروه پنج نفره یا بیشتر انجام شود

مراکز پذیرش و/یا بازداشت ایتالیایی

در زمان ورودتان چه اتفاقی می افتد ؟ چگونه ، چه وقت و کجا ، شما احراز هویت و نام نویسی می شوید ؟

به محض اینکه شما وارد خاک ایتالیا شوید،اولین مرحله معمولا تعیین هویت شماست.(identificazione) پلیس از شما عکسبرداری میکند،اطلاعات شخصی شما را ثبت می کند (نام و نام خانوادگی،مکان و تاریخ تولد ) سپس از شما انگشت نگاری(impronte digitali) میشود.زمانیکه مهاجر برای پناهجویی تقا ضا کند، تعیین هویت انجام می گردد. همچنین در اینگونه موارد : زمانیکه فرد توسط پلیس متوقف شود، در زمان ورود به ایتالیا بدون مدارک مربوطه ، زمانیکه فرد از دریا نجات داده شود. آنها می توانند شما را زمانی که از طریق دریا یا خشکی وارد شدید ویا در طول مدت زمانی که در مراکز پذیرش توقف دارید ، تعیین هویت کنند .
شناسایی ومراحل انگشت نگاری
در مقایسه با سال های گذشته تعداد مهاجرانی که با روش استاندارد کامل شناسایی شده اند (با گنجاندن در پایگاه داده هاEURODAC) افزایش قابل توجهی داشته که تقریبا 100٪ می باشد. طبق فرمان جدید به قانون اختیار داده که پس از امتناع مکرر به انجام انگشت نگاری که به منزله خطر فرار مشروعیت می بخشد، شخص را در یک CIE / CPR بازداشت و حبس نمایند.اگر شما یک قربانی خشونت جسمی و یا روانی در طول مراحل شناسایی و انگشت نگاری هستید، شواهد (مانند عکس و فیلم) را جمع آوری و با سازمان ها در فصل 6 تماس بگیرید.
دو نوع ثبت نام وجود دارد

 1. ثبت نام “کامل”
  امور بخش اداری و اکثر نام نویسیها ی مکرر و مراحل تعین هویت به روش ” کامل ” ( complete ) انجام می پذیرد و عبارتند از : گزارش پلیس ،عکسبرداری ازچهره” “fotosegnalamento ، صدور و اختصاص یک شماره شناسایی و انگشت نگاری از تمامی انگشتان . با انجام این مراحل شما بطور خود کار وارد سیستم(EURODAC) شده اید . این سیستم بانک اطلاعات انگشت نگاری اروپاست و جهت اشخاصی که در اتحادیه اروپا تقاضای پناهجویی می کنند ، راه اندازی شده است. مطلب فوق دقیقا مرتبط با قانون دوبلین می باشد .(بخشهای 4 و5 را بخوانید ).
 2. “ثبت نام ساده
  در روش دیگری از تعیین هویت رسمی ، هنگام ورود به خاک ایتالیا در بعضی حالتها و مکانها ، فقط یک تعیین هویت ” ساده ” ( simple) انجام میگیرد. در این صورت از شما عکسبرداری خواهد شد،یک شماره شناسایی صادر گشته و در بعضی حالتها فقط از انگشت شصت، انگشت نگاری می شود. ما نمی توانیم بگوییم که در چه زمانها و مکانهایی ممکن است از شما تعیین هویت ساده بگیرند. انجام تعیین هویت ساده یک روش شخصی است که انجامش به این موارد بستگی دارد : زمان ، مکان ، ملیت مهاجران و دستوراتی که پلیس دریافت می کند. با توجه به آخرین اخبار رسیده که ما جمع آوری کردیم، بنظر می رسد که تعداد انجام این روش در مقایسه با روش کامل ، به مرور زمان در حال کاهش است.
  توجه : ممکن است این حالت پیش بیاید که پلیس یا اعضا آژانسهای اروپایی(Frontex and Europol) ضمانت و قول دهند که سابقه انگشت نگاری شما در سیستم(EURODAC) ثبت و وارد نگردد، اما این قضیه براستی ممانعت از ثبت شما در این سیستم نخواهد بود .
  مهم ! انگشت نگاری برای بچه های زیر 14 سا ل نمی تواند مورد تقاضا قرار گیرد.

مهم ! مراحل تعیین هویت هرگز نمی تواند حقوق بنیادی و انسانی شما را نقض کند . پلیس این اجازه را ندارد که جهت انگشت نگاری (Impronte digitali)از شما ، به زور، تهدید ویا خشونت متوسل شود، یا اینکه مراحل انگشت نگاری را به شیوه ای دیگر انجام دهد . آنها نمی توانند صرف به منظور تعیین هویت ، شما را از آزادیتان محروم کنند . اگر شما قبول نکنید که تعیین هویت شوید ، برای احراز هویتتان بازداشت می گردید ، ولی حداکثر فقط برای مدت زمان 12 ساعت .اگر تعیین هویت متشکل از چند مرحله جداگانه باشد ، طولانی ترین زمان بازداشت به 24 ساعت می رسد و شما این حق را دارید که به خانواده تان یا هم همسر تان (حتی فردی به جز خانواده تان )خبر دهید. شما این حق را دارید تا بخواهید که توسط پلیس سریعا یک وکیل عمومی ، مطلع گردد . در این صورت مطمئن می شوید که پس از 24 ساعت آزاد خواهید شد. بیاد داشته باشید که اگر شما با بردباری و مقاومت ،مانع از تهیه گزارش پلیس شوید و پلیس هم از زور و تهدید استفاده نکند ، شما مرتکب جرمی جزئی شده اید که مجازاتش جریمه ی نقدی تا 206 یورو در بر خواهد داشت ،اما در قبال ارتکابش سریعا دستگیر نخواهید شد.
در صورتیکه شما با بردباری و مقاومت مانع از تهیه اجباری گزارش پلیس شوید و آنها به زور متوسل گردند (نظیرمحکم گرفتن بازو یا دست ، هل دادن یا در آوردن لباسها و غیره ..) و آسیب بدنی ( هرگونه جراحت و آسیبی که متحمل شوید ) پلیس مرتکب جرمی شده که خشونت شخصی (Personal violence) نامیده می شود. در برابر خواسته شما معاینه بدنی انجام خواهد گرفت . هر گونه آزار و شکنجه فیزیکی یا روحی روانی ، هیچ وقت مجازنبوده
، اما به یاد داشته باشید ، اگر شما مرتب تلاش کنید تا خود را از موقعیت فعلی ( احراز هویت ) رها سازید رفتار شما از سوی پلیس مخالفت اداری آشکار( ‘resisting a public official’ ) تفسیر میگردد. هر فردی که هنگام تعیین هویت ، حقوقش نقض گشته یا اجباری صورت گرفته یا کسی که از اینطور قضیه مطلع است ومیداند که قانون شکنی صورت گرفته ، می تواند به پلیس یا مستقیما به دفتر وکیل عمومی (procura della repubblica) گزارش بدهد.

مهم ! با توجه به قانون ملی جدید در هر شهرستان ممکن است دستورات توسط شهردار منع یا مجازات رفتارهای خاص وجود داشته باشد. اگر شما در یکی از مراکز نهادی نیستید (ذکر شده در زیر در بند 3.2) برای اطلاعات و پشتیبانی به انجمن ها و گروه های فعال در شهرستان و یا منطقه که در آن شما هستید درخواست دهید.

مهم ! اگر شما قربانی تهدید و خشونت هستید ، شواهد را جمع آوری کنید (شامل عکسها و فیلمها ) تقاضای کمک پزشکی نمایید و با سازمانهایی که در بخش 6 آدرسشان موجود هست ، تماس بگیرید.

3.2 چرا شما در یک مرکز پذیرش هستید ؟ مراکز پذیرش چه مکان هستن ؟ مدت زمان که در یک مرکز پذیرش خواهید بود ، چقدر است ؟
زمانی که شما وارد ایتالیا شوید ، به یکی از این مراکز فرستاده خواهید شد :
نقاط داغHOTSPOTS/ CPSA
از سال 2016 دولت ایتالیا اعلام کرد که برخی از CPS به عنوان مHOTSPOTSA “نقاط مهم ” استفاده می شود. این قانون هیچ چارچوب قانونی روشن نداشته که روش های اجرا در این مراکز چگونه می باشد ویا حتی اگر مدت اقامت باید تا حد ممکن کوتاه باشد ، در عمل شما می توانید برای روزها یا هفته های زیادی بازداشت بمانید . هم اکنون قانون این امکان را فراهم نموده تا افرادی که از دریا نجات می یابند و آنهایی که هنگام عبور غیر قانونی از یک مرز داخلی متوقف شده اند جهت احراز هویت به مراکز مربوطه منتقل گردند.

در حال حاضر 4 مرکز “نقاط مهمHOTSPOTS “باز وجود دارد - لامپدوسا، پوتسایو، تراپانی و تارانتو - و احتمالا 5 مرکز دیگر در کروتونه، رجیو کالابریا، پالرمو، مسینا و کوریلیانو کالابرو (کزنتزا) افتتاح می شود.

با توجه به آنچه که در رویه های عملیاتی استاندارد (SOP) دولت ایتالیا اعلام کرده، مراحل اصلی از این قول خواهد بود:عملیات نجات و پیاده ،ازمایش سلامت، انتقال به نقاط مهم، چک های امنیتی بر اساس شرایط محلی، ارائه اطلاعات مبتنی بر کاغذ ، پیش شناسایی (ID عکس و استفاده از دستبند شناسایی)، اطلاعات ارائه در قانون فعلی در مورد مهاجرت و پناهندگی، شناسایی، عکس سیگنالینگ و کنترل از پایگاه داده ها (به عنوان EURODAC)، پذیرش در نقاط مهم و کنترل پزشکی، صورت جلسه تهیه شده توسط Frontex(در مراحل مختلف) و انتقال به یک مرکز پذیرش ثانویه (به عنوان مرکز منطقه ای، سازه های موقت و غیره). در واقع برخی از این مراحل - مانند ارائه اطلاعات در زبان گفتاری مهاجران و چک های پزشکی - اغلب انجام نشده و یا تنها تا حدی انجام شده می پذیرد.

در نقاط مهم بسیاری از موارد نقض حقوق بنیادین گزارش شده از قبیل: بازداشت بیش از 48 ساعت و بدون هر گونه حکم از دادگاه و بدون حمایت قانونی,+، خشونت جسمی و روانی در حین گرفتن اثر انگشت و تقسیم دلخواه به “مهاجران اقتصادی” و “پناهجو” با استفاده از پرسشنامه که شما درزمان تخلیه باید پر کرده و یا به صورت شفاهی از شما پرسیده، که به چه دلیل شما تصمیم به آمدن به ایتالیا گرفتید. در هر دو مورد، با توجه به سرعت این مراحل و عدم اطلاعات دقیق و واسطه فرهنگی و زبانی مستقل، بسیار دشوار است برای شما درک آنچه اتفاق می افتد. اگر شما به عنوان “مهاجران اقتصادی” در نظر گرفته شوید شما یک تصمیم رد می گیرید، اگر در مراکزشناسایی و اخراج (CIE / CPR)مکان موجود باشد، شما ممکن است بازداشت گردید و یا به زور از طریق پرواز سازماندهی شده توسط آژانس اروپا Frontex اخراج گردید. بسیاری از مردم به عنوان “مهاجران اقتصادی” درنظر گرفته می شوند، تنها با توجه به ملیت ایشان (به عنوان مثال بسیاری از مهاجران از شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای فرعی و برخی از کشورهای آسیایی و بر خلاف حقوق بنیادین مهاجران. برعکس ، اگر شما به عنوان “پناهجو” در نظر گرفته شوید شما به یکی از مراکز”های منطقه فرستاده می شوید. مردم سوریه، اریتره و عراق که ممکن است در فرآیند جابجایی شامل باشند در مراکز منطقه ای جای داده می شوند. این باید متذ کر شود که این برنامه نقل مکان به درستی کار نمی کند از زمانی که تنها چند پناهجو به یک کشور دیگر اتحادیه اروپا فرستاده شدند، در هر صورت مدت زمان این روش بسیار طولانی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه نقل مکان، با انجمن ها در شهرستان / منطقه حال حاضرتان تماس بگیرید(فصل 6 را مشاهده کنید).

در داخل نقاط مهم شما نمی توانید به طوررسمی درخواست پناهندگی کنید اما شما می توانید شفاهی بگویید که شما می خواهید درخواست پناهندگی کنید (به اصطلاح “manifestazione di volontà”) از طریق برقراری ارتباط با سازمان ها و کمیساریای عالی پناهندگان؛ به یاد داشته باشید از تمام اسناد خود عکس گرفته و آنها را به مخاطبین خود و / یا به تماس های که شما می توانید در فصل 6 بیابید، ارسال کنید.
با توجه به قانون جدید اگر شما از انگشت نگاری سرپیچی کنید و این اجازه را به پلیس ندهید ممکن است آنها تصور کنند که شما در صدد گریز می باشید بنابراین می توانند شما را بازداشت نموده و به مرکز بازگردانی بفرستند.

مراکز پذیرش اولیه ی دولتی
این مراکز توسط نهادهای عمومی محلی، کنسرسیوم از شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی و یا خصوصی اداره می شود. وضعیت برخی از این مراکز منحصرا بحرانی ست، با توجه به ازدحام بیش از حد - برخی از موارد مراکز Mineo (کاتانیا)، باری و Gradisca (گوریزیا) هستند، شرایط بد زندگی و نیز عدم خدمات اساسی و پشتیبانی(کمک پزشکی، میانجی فرهنگی، حمایت حقوقی، و غیره).

CAS (اورژانس / مراکز پذیرش موقت)
CAS به عنوان “مراکز اورژانس” (centri di accoglienza straordinaria)مشخص شده و توسط مقام ریاست
استانها شناسایی و فعال شده. این تسهیلات میبایست تنها در موارد خاص و محدود بازمی شد (زمانی که مکان به اندازه کافی در مراکز پذیرش اولیه دولتی وجود ندارد) اما در واقع سراسر ایتالیا کاملا گسترده شده اند (در حال حاضر CAS میزبان بیش از 75٪ از تعداد کل پناهجویان که در حدود 150.000 نفر است، می باشد.

CPSA مراکز پذیرش و کمکهای اولیه ( Centri di primo soccorso eaccoglienza ) : اینها تعدادی از مراکزند که مهاجران پس از ورودشان به ایتالیا ، به آنجا فرستاده می شوند . معمولا این مراکز ثبت مشخصات (fotosegnalamento) را انجام می دهند (پاراگراف 301 را بخوانید) و در بعضی حالتها مراحل تقاضای پناهجویی ، نیز صورت می گیرد . با توجه به قانون حداکثر مدت زمان توقف در این مراکز تا 3 روز باید باشد (72ساعت).
هم اکنون این مراکز در این شهرها واقعند : Lampedusa,Otranto(Lecce),pozzallo(Ragusa)
مراکز پذیرش خاص/ موقت straordinaria/temporanea) : (centri di accoglienza در مورد این گونه مراکز اطلاعات واضحی در مورد شیوه و راه و روش مدیریت ، مراجعشان و طول مدت زمان توقف ، در دست نیست . قرار بر اینست که آنها مراکز پذیرش موقت باشند . اما در ایتالیا تعدادی از آنها تبدیل به مرکز پذیرش دوم شده اند . بزودی دو گروه دیگر از مراکز پذیرش به این مجموعه از مراکز اضافه خواهند شد ، به نامهای CDA و CARA: مراکز پذیرش و مراکز پذیرش جهت متقاضیان پناهجویی (centri di accoglienza e centri di accoglienza per richiedenti asilo) با توجه به قانون ، حداکثر مدت زمان توقف در CDA بیش از چند روز نیست . در صورتی که در مراکز CARA ، حداکثر مدت زمان توقف 35 روز است . اکنون در ایتالیا این دو مرکز در این شهرها واقعند :
Arcevia (Ancona), Castelnuovo di Porto (Rome), Borgo Mezzanone (Foggia), Palese (Bari), Restinco (Brindisi), Don Tonino Bello (Lecce), Località S.Anna (Crotone), Mineo (Catania), Pozzallo (Ragusa), Contrada Pian del Lago (Caltanissetta), Lampedusa, Salina Grande (Trapani), Elmas (Cagliari)
به این شهرها باید CARA در Gradisca d’Isonzo (Gorizia) و Milan را نیز اضافه کرد ، که سابقا به عنوان مراکز بازداشت با نام CIE استفاده می شدند (ببینید( URL>detention چند هفته پیش ، اولین مراکز منطقه ای “regional hubs” در Agrigento و Bologna تحت مدیریت و سیاست کاری جدید ایتالیایی و اروپایی ، بازگشایی شد . ( برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به URL>FACT SHEET n.1/hotspots ) در منطقه جنوبی ایتالیا ، مراکز پذیرش دیگری نیز وجود دارد ولی حالت گروه بندی و مشخص ندارند و چندان عرف نیستند . در این کشور تعدادی از مراکز فضای محدود و وضعیت نامناسب با امکاناتی کم ، دارند . مهاجرانی که در این ساختمانها جای داده شده اند مشکلات و ناراحتی های زیادی را متحمل می شوند.

بجز مراکز CAS مراکز دیگری به نام SPRAR (سیستم محافظت برای متقاضیان پناهجویی و پناهندگان ) که رده دوم مراکز پذیرش هستند. این مراکز جهت افرادیست که تقاضای محافظت بین المللی کرده اند و یا قبلا موفق به اخذ این محافظت شده اند . این مراکز رده دوم ، مراکزی رسمی می باشند و بر حسب سطحی منطقه ای ، توسط مراجع محلی و سازمانهای بخش سوم ، مدیریت می شوند . خدماتشان نوعی از پذیرش می باشد که شامل احتیاجات و فعالیتهای اصلی است و شامل پشتیبانی قانونی و راهنمایی محلی نیزمی گردد .
CAS نیز به یک نوع از مراکز پذیرش درجه دوم تبدیل شده به عنوان یک “جایگزین” از SPRAR اما با استانداردهای و خدمات که بسیار اولیه بوده و اغلب کافی نیست در مقایسه با خدمات ارائه شده توسط مراکز SPRAR.
علاوه بر این، پناهجویانی که یکی از وضعیت حفاظت را در CAS دریافت می کنند درست پس از آگاه شدن شان در بسیاری از موارد مجبور به ترک مراکز پذیرش خود، بر خلاف کسانی که در مراکز SPRAR ساکن اند. مشکلات سیستم پذیرش ایتالیا اینست که در این مراکز اساسا پذیرش رده دوم (آنطور که قانون تصویب کرده ) انجام نمی پذیرد . اما کلا توسط مرکز CAS مدیریت می شود که آنهم استاندارد و سرویس دهی بد تری نسبت به مراکز SPRAR دارد .

مهم: چنانچه شما فردی تنها و زیر سن قانونی هستید و حداکثر سی روز از اقامتتان در یک مرکز پذیرش می گذرد این حق را خواهید داشت که به یک مرکز محافظت متقاضیان پناهندگی و پناهندگان منتقل گردید.

مهم : در هر مرکز پذیرشی که بودید در هنگام خروج از آنجا ( حتی برای زمانی کوتاه ) اجازه اقامت را به همراه خود بردارید و یا اگر این مدرک را هنوز دریافت نکرده اید ، نسخه اصلی مدرکی را که ثابت می کند ، شما در انتظار دریافت اجازه اقامت می باشید ، همراه با خود بردارید . با توجه به قانون ایتالیا ، اگر در هنگام بازجویی توسط پلیس ، شما مجوز اصلی توقف را نداشته باشید ، این احتما ل وجود دارد که محکوم به حبس در زندان برای مدت یکسال و 2000 یورو جریمه نقدی گردید . همیشه مدرک Declaration of hospitality را هم با خود داشته باشید ( dichiarazione di ospitalita ( ، که توسط مرکز پذیرشی که در آنجا قرار دارید به شما داده می شود و اثبات می کند شما هم اکنون در کجا زندگی می کنید .
مهم : در هر مرکزی که شما توقف دارید ، اگر بدون اجازه آنجا را ترک کنید ، حق ماندن و توقف در آنجا را از دست خواهید داد ، اما حق پناهجویی شما محفوظ است . در صورتی که مرکز پذیرشتان را ترک کنید ، ریسک کرده اید و البته اخبار پناهجویی مربوط به خودتان را که توسط کمیسیون اعلام می گردد و دیگر جلسات مهم را از دست خواهید داد. در این موارد ممکن است شیوه های غیر قانونی مانند وقفه در روند درخواست پناهندگی و یا انتقال به کانون تارانتو رخ می دهد. به این دلایل بهتر است برای شما تا آدرس مکانی که شما به آنجا می روید را با آنان در میان بگذارید که بتوانند برای شما زمان وتاریخ مصاحبه تان در کمیسیون و یا سایر اسناد تان را ارسال کنند. هر مرکزی ، برنامه زمانی و قوانین دارد ، که شما باید توجه کامل داشته باشید ، در غیر این صورت ممکن است مجبور به ترک مرکز گردید . در هر صورت ، حق شماست که به زبان خودتان ، قوانین آنجا را به اطلاعتان برسانند .

در ایتالیا بجز این مراکز ، مراکز دیگری نیز وجود دارند ، مرکز بازگردانی, CPR مراکز تعیین هویت و اخراج )
Centri di identificazione ed espulsione ; ; این مراکز با توجه به دستورالعمل وزارت امور داخلی ایتالیا ، میتوانند از ورود غیر قانونی خارجیان به ایتالیا ممانعت کنند . اشخاصی که تقاضای محافظت بین المللی نکرده اند یا اقدامی برای محافظت انجام نداده اند
یا اشخاصی که مانع از تشخیص هویتشان می شوند یا متقاضیان پناهندگی که برای کشور خطرناک تشخیص داده می شوند
و همچنین افرادی که اجازه توقف permesso di soggiorno ) ) ندارند و حکم عدم پذیرش یا خروجشان صادر گشته decreto di espulsione / respingimento )) و احراز هویت نیز شده اند ، ممکن است از کشور اخراج گردند . با توجه به قانون ، مدت زمان توقف حداکثر 90 روز می باشد و اگر فردی پس از اینکه در مرکز پذیرش CIE بازداشت شد ، تقاضای پناهجویی کند ، می تواند تا 12 ماه نیز زمان توقف داشته باشد .
CPRs ها دراین شهرها واقعند : Turin,Rome,Bari,Trapani,Caltanissetta و دو مکان دیگر که اخیرا بازگشایی شده اند ، در Restinco (Brindisi ) , Crotone برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به : URL>detention.

CIE/CPR
در پایان سال 2017 ، وزارت کشور بازگشایی مجدد مراکزبسته شناسایی و اخراج را اعلام کرد، اکنون نام این مراکزتغییر و بازداشتگاههای بازگشت(CPR) نامیده می شوند، تصمیم در ارتباط با برنامه ریزی برای افزایش تعداد عودت کننده گان و امضای موافقتنامه دوجانبه جدید بازگشت مجدد (با سودان، لیبی و نیجریه) می باشد. علاوه بر آن، در ژانویه سال 2017 وزارت کشور ستاد های پلیس محلی را به انجام عملیات های هدفمند برای یافتن مهاجران نیجریه ای که در ایتالیا بدون اسناد اقامت دارند ترغیب نمود، بنابراین این احتمال وجود دارد که بسیاری از آنها در CIE بازداشت خواهند شد .در حال حاضر، تنها 4 CIE از 9 مرکزموجود فعال می باشند: Restinco در بریندیسی، کالتانیستا، پونته گالری در رم فقط برای زنان، و تورینو.

مهم! با توجه به دستورالعملهای عملیاتی استاندارد که در نقاط مهم اعمال می گردد، مهاجران بدون مجوز قانونی که قصد به درخواست حمایت های بین المللی ندارند و یا کسانی که اقدام به درخواست حمایت بین المللی نمایند، ممکن است از یک نقطه داغhotspot به یک CIE / CPR منتقل شوند و یا آنها را اخراج شان کنند اگر توافق نامه های برای آن ارائه شده باشد.

توافق نامه های دو جانبه بین ایتالیا و “کشورهای ثالث”
همانند دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، ایتالیا نیزاقدام به امضاء و تجدید توافق نامه ها با برخی از کشورهای مبدأ مهاجرانی که به ایتالیا وارد می شوند، نموده است. در سال 2016 تفاهم نامه ای با مقامات پلیس سودان امضا شد. در توافق آمده است که، پس از درخواست، پلیس سودان در شناسایی و بازگرداندن اتباع کشور سودان که برای پناهندگی در ایتالیا درخواست ندهند، همکاری می کند. این رویه نقض آشکار حقوق بشربوده که آنها اخراج جمعی را بدون بررسی فردی موارد اعمال می کنند.

مانند دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، ایتالیا نیز با برخی از کشورهای مبدا که از آنجا مهاجران به ایتالیا می آیند، توافقنامه به امضا رسانده و یا تجدید کرده. این شامل یادداشت تفاهم ( ابراز همگرایی منافع بین احزاب، نشان از یک خط مشترک از پیش تعریف شده )، تفاهم- نامه‌های پلیس، چهارچوب موافقتنامه ها، توافقنامه های پذیرش و معاهده های همکاری می باشد.
با ورود به این توافقنامه ها کشورهای طرف قرارداد با ایتالیا متعهد به بازگرداندن مهاجرانی می گردند که به صورت غیر قانونی در خاک ایتالیا حضور دارند و هزینه یا ویزای آنرا نیز مهیا می کنند. هدف چنین تفاهم نامه ها مدیریت و کنترل ورود خارجیان به قلمرو ایتالیا می باشد.
ایتالیا چند توافق نامه دو طرفه به امضا رسانده، شامل:
 موافقت نامه های پلیس: هندوستان 2000/01/21،ترکیه 2001/02/09 ، مصر 2007/01/09 ، الجزیره 2009/07/22 ، گامبیا 2010/07/29.
 یادداشت تفاهم: غنا 2010/02/08 ، نیجریه 2010/02/09، سنگال 2010/07/28، نیجریه 2011/06/12،
سودان 2016/08/03، لیبی 2017/02/02.
 چهارچوب موافقتنامه: تونس 2017/02/09.
چنین معاهدات و موافقتنامه ها نقض جدی حقوق بشر محسوب می شوند، چراکه آنها می توانند افراد را بدون اینکه مورد ارزیابی اساسی بر مبنای شرایط و موقعیتشان قرار دهند، به صورت جمعی اخراج نمایند.

توجه! اگر می خواهیددرخواست حمایت بین المللی کنید و در مرکز، جایی که شما هستید اعضای دیپلماتیک کشور تان ویا مبدا وجود دارند سعی کنید از هر گونه ارتباط با آنها جلوگیری کنید و بلافاصله با دفتر کمیساریای عالی پناهندگانUNHCR و یا سایر سازمان ها و انجمن ها که شما می توانید در فصل 6 یافته، تماس بگیرید.