جنسيت

آخرین به روز رسانی : مهٔ ۲۰۱۸

چگونه تقاضای محافظت بین المللی (protezione internazionale ) کنیم ؟

هر فردی که از این مشکلات رنج برده و یا ممکن است در بازگشت به وطنش با این مشکلات روبرو گردد ، می تواند تقاضای محافظت بین المللی کند : خشونت ، تهدید ، تعقیب و اصولا نقض حقوق اساسی . دلیل هایی که مد نظر قرار می گیرند عبارتند از : قومیت ( مرتبط به اقوام و خویشاوندان ) ، مذهب ، ملیت ، تعلق داشتن به گروهی اجتماعی ( جنس و جنسیت ، گرایش جنسی ، خانواده ، فرهنگ ، تحصیلات ، شغل ) ، عقاید سیاسی ، اگر در کشور فرد مورد نظر درگیری نظامی وجود دارد و یا کشورش درگیری نظامی با کشورهای دیگر دارد ، در صورتی که شخص در بازگشت به کشورش احتمالا محکوم گردد ، اعدام یا شکنجه شود ، با اعمال غیر انسانی و رفتار تحقیر کننده که باعث کسر شأن گردد مواجه شود و یا آزاد یش نقض گردد .

چنانچه به حقوقتان رسیدگی نشد و یا شاهد این قضیه بودید ، تبعیضها یا موقعیتهایی که نتوانستید از خدمات ضروری بهره مند گردید ، مهم است که با انجمنها و مجامع نزدیک به محل فعلیتان تماس بگیرید و آنها را از اتفاقی که افتاده ، مطلع سازید . مشکلات را به گوش کارمندان مراکز پذیرش نیز برسانید ،گر چه آنها به ندرت یاری رسان یا سامان دهنده خواهند بود . به یاد داشته باشید که ، گرچه ، امور و خدمات در مراکز پناهجویی باید تمامی حقوق اساسی و خدماتی شما را پوشش و تضمین نماید .
توجه داشته باشید ، در صورتی که اجازه نامه ای معتبر برای توقف در ایتالیا نداشته باشید ، مرتکب جرمی با عنوان مهاجر غیر قانونی شده اید. نهایتا در صورتی که شما اعتراضی داشتید با شماره هایی که در بخش 6 میتوانید بیابید (reato di clandestinita) ، تماس گرفته و صحبت کنید. اگر با مشکلاتی رودر رو هستید ،بهتر اینست که همه را مستند سازی کنید. ما پیشنهاد میکنیم که شما تمام مشکلات و نقض حقوقتان را یا د داشت کرده، عکس بگیرید ودر صورت امکان فیلم برداری کنید تا شاهدی بر مشکلاتتان داشته باشید . فراموش نکنید که تاریخها ،زمان و مکانها را همگی ثبت کنید تا برایتان بعنوان شواهدی بر اتفاقات باشد. اگر افراد دیگری نیز درگیر با همین مشکلات هستند ، ترجیها فردی را به عنوان نماینده از طرف خودتان انتخاب کرده و معرفی کنید و تمامی موارد ممکن را جمع آوری کنید (مانند نامه ها،یادداشتها، عکسها و فیلمها )

کودکان بدون همراه و قربانیان قاچاق انسان

  • قانون جدید درباره کودکان خارجی بدون همراه خواستار یک سری از اقدامات از جمله:

الف) منع طردد در مرزها؛
ب) حق مصاحبه با حضور یک میانجی فرهنگی و سازمان یا انجمن که از حقوق افراد زیر سن قانونی حمایت می کند؛
پ) تایید اقلیت سنّی، که به طورعمده با چک کردن پاسپورت یا جوازسفرانجام می شود. (اگر شما آن را داشته باشید)؛ تنها در صورت شک، کنترل از طریق یک ارزیابی چند رشته ای انجام خواهد شد و در هر صورت شما امکان درخواست تجدید نظر در نتایج ارزیابی را ازطریق وکیل تان داشته می باشید؛
ت) عمل شناسایی کودک تنها پس از کمک های بشردوستانۀ فوری صورت گیرد؛
ث) عامریت پولیس (questura) اجازه اقامت برای سن جزئی (معتبر تا آمدن سن)را صادر می کند، حتی اگر شما یک سرپرست قانونی (tutore) و یا دیگر دلایل خانوادگی داشته باشید؛
ج) دارا بودن حق انتخاب / نام مشاور حقوقی و بهره مندی از کمک حقوقی بطور رایگان (gratuito patrocinio) در هر مرحله از اقدامات قانونی؛
چ) گنجاندن در مراکز SPRAR (سیستم حفاظت برای پناهجویان و پناهندگان، بند 3.2 را مشاهده کنید)؛
حتی افراد نابالغ بدون همراه که هنوز درخواست پناهندگی نکرده اند:
ح) حق داشتن یک سرپرست قانونی (tutore) که نماینده قانونی تان خواهد بود؛
خ) حق دریافت مراقبت های پزشکی رایگان و به مدرسه رفتن.
اگر شما یک قربانی قاچاق انسان، تن فروشی اجباری و یا گدایی هستید ویا اگر شما احساس می کنید که پس از ورود به ایتالیا در معرض فشارها هستید، شما حق گزارش آن را به مقامات محلی وحق شامل شدن در برنامه ویژه را برای
حمایت و کمک دارید.
هشدار:
اگر نابالغ هستید، بسیار مهم است که تاریخ تولد خود را درست ارائه بدهید. اگر یک تاریخ تولد اشتباه بدهید حق دارید آن را تغییر بدهید، ولی بهتر است از یک وکیل یا سازمان کمک بخواهید. اگر نابالغ هستید و در مرکز پذیرش بزرگسالان سکونت داده شده اید، می توانید برای انتقال به یک مرکز افراد نابالغ درخواست نمایید.

این برنامه برای کودکان بدون همراه، جدا شده از خانواده و قربانیان قاچاق انسان است، که مطابق قانون جدید، می توانند از برنامه ویژه برخورداری از کمک های ویژه بهره ببرند. این برنامه کودکان را حتی تا بعد از هیجده سالگی حمایت خواهد کرد.

توجه! اگر نمی خواهید توسط افرادی که ممکن است به شما صدمه بزنند و شما را در معرض قرار دهند ردیابی شوید، عکسها، اطلاعات و داده های خود را منتشر یا پخش نکنید (مثلا از طریق فیسبوک)

قربانیان قاچاق انسان می تواندد برای دریافت اجازه اقامت ویژه اقدام نمایند (کمک های اجتماعی-بند هیجده)
برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با شماره رایگان مبارزه با قاچاق انسان در ایتالیا ( ۸۰۰۲۹۰۲۹۰ ) یا موسسات موجود در شهر محل اقامت خود تماس بگیرید.