سوئد < رد مرز

آخرین به روز رسانی : نوامبر ۲۰۱۵

رد مرز آخرین مرحله زنجیره تدابیر مؤثر مقامات مرزی یک کشور می باشد. سازمانهایی هستند مانند AMD یا حرکت بر ضد رد مرز که با انتشار اطلاعات بین عموم و فشار آوردن بر شرکتهایی که این فرایند را همراهی می کنند و تظاهرات و سد راه افرادی که رد مرز می شوند؛ به صورت فعالانه دستگاه رد مرز را به چالش می کشند


last update: October 2015

سوئد [lt] رد مرز

رد مرز آخرین مرحله زنجیره تدابیر مؤثر مقامات مرزی یک کشور می باشد. سازمانهایی هستند مانند AMD یا حرکت بر ضد رد مرز که با انتشار اطلاعات بین عموم و فشار آوردن بر شرکتهایی که این فرایند را همراهی می کنند و تظاهرات و سد راه افرادی که رد مرز می شوند؛ به صورت فعالانه دستگاه رد مرز را به چالش می کشند.

متن زیر که توسط FARR 2015 در صفحه 32 تا 34 چاپ شد از Good Advise برداشت شده است.

رد مرز و به اجرا در آمدن آن

اداره مهاجرت موظف است از این که افرادی که درخواست پناهندگی آنها پذیرفته نشده است واقعاً سوئد را ترک می کنند؛ اطمینان حاصل کند.

مشاورت برگشت

پس از دریافت دستور رد مرز به جلسه ای با مددکار موضوع در اداره مهاجرت دعوت خواهید شد.

اداره مهاجرت ترجیح می دهد شما خود سوئد را ترک کنید. وقتی صحبت از بعضی کشورها می شود، ممکن است کمک مالی دریافت کنید تا داوطلبانه باز گردید.

سازمانهای داوطلبانه ای وجود دارند که در جهت تسهیل بازگشت تلاش می کنند. این به معنای فراهم آوردن خدماتی از قبیل یافتن سازمانهایی است که می توانند برای شما در کشور اصلی تان پشتیبانی ارائه کنند یا خویشاوندان شما را پیدا کنند. در صورتی که با موافقت خود کشور را ترک نکنید اداره مهاجرت یا پلیس تلاش می کند رد مرز را به اجرا درآورد ولی این موضوع تا وقتی که این تصمیم قدرت قانونی نیافته باشد (یعنی سه هفته پس از حکم دادگاه مهاجرت مگر آن که درخواست تجدیدنظر بدهید) اتفاق نخواهد افتاد. اگر اداره مهاجرت ظن داشته باشد که ممکن است فرار کنید و پنهان شوید ممکن است تحت مراقبت یا بازداشت قرار بگیرید.

نظارت به این معنی است که باید مرتب به پلیس گزارش بدهید. افراد کمی هستند که با وجود دستور ترک خاک علیه آنها توسط پلیس در ارتباط با جلسه مشاوره بازگشت دستگیر شده اند. از سوی دیگر، معمولا نشان ندادن خود برای مشاوره بازگشت نشانه عدم همکاری تلقی می شود و این ممکن است منجر به دخالت پلیس در این موضوع شود.

اگر هنگامی که اداره مهاجرت به شما دستور می دهد خود را نشان ندهید یا نشانی خود را بدون در جریان گذاشتن اداره مهاجرت عوض کنید یا به هر طریق دیگری از همکاری سر باز زنید، اداره مهاجرت وظیفه اجرای منع ورود یا رد مرز را به پلیس محول می کند. همچنین اگر مثلا تهدید کنید که به خود یا کس دیگری صدمه خواهید زد، چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.

اگر پرونده شما به پلیس ارجاع داده شود

اداره مهاجرت می تواند از پلیس برای چیزهای خاصی مانند انتقال دادن شما درخواست کمک کند یا این که کل پرونده را به پلیس ارجاع دهد. اگر پرونده شما به پلیس محول شود ممکن است موجب بازداشت شما بشود. کار پلیس این است که شما را پیدا کرده و وادار به ترک کشور نماید. در این حالت پلیس مسؤول همه چیز است.مددکاران اداره مهاجرت دیگر پیگیر مورد شما نخواهند بود. این مورد دیگر قابل ارجاع به اداره مهاجرت نمی باشد. ولی همچنان این اداره مهاجرت است که در خصوص موانع اخراج شما تصمیم می گیرد.

چگونه پلیس افرادی که بدون مجوز در سوئد می مانند را جستجو می کند؟

پلیس حق دارد اسناد شناسایی شما را در صورتی که دلیلی برای تصور این که شما بدون مجوز در سوئد اقامت دارید باشد، کنترل کند. آنها معمولا در حین فرایندهای روزمره مانند کنترل آمد و شد یا نظارت بر رستورانها کارت شناسایی می خواهند. ریسک گرفتار شدن برای افرادی که قانون شکنی می کنند، مثلا بدون بلیت از وسایل نقلیه عمومی استفاده می نمایند، بالا است. اگر بدون مدارک معتبر توقیف شوید، پلیس می تواند شما را تحت مراقبت قرار داده و یا تا زمان رد مرز شدن در زندان بازداشت نماید.

حکم رد مرز تا چه زمانی معتبر است؟

تصمیم دادگاه مهاجرت برای رد مرز یا منع ورود شما بعد از چهار سال منقضی می شود. این زمان از روزی که حکم قدرت قانونی یافته، یعنی دیگر قابل تجدید نظر نیست، محاسبه می شود.

آیا می توانم بعد از رد مرز شدن دوباره بازگردم؟

اگر سوئد را ترک کرده و ظرف چهارسال برای مطالبه پناهندگی برگردید؛ درخواست شما طبق قوانین موانع اخراج بررسی می شود و نه به عنوان یک مورد جدید. به عبارت دیگر، تا وقتی چهار سال نگذرد نمی توانید پرونده را دوباره به حریان بیندازید. دستور رد مرز سابق هنوز معتبر است و اگر اداره مهاجرت ملاحظه نماید که شما فاقد زمینه های تازه برای پناهندگی می باشید ممکن است تصمیم مجددا تکرار شود.

ممنوعیت از بازگشت

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود و شما “داوطلبانه” سوئد را پیش از تاریخ مشخص شده در حکم اخراج ترک نکنید، ممکن است با ممنوعیت از بازگشت مواجه شوید بدین معنا که به مدت یک سال حق ورود به حوزه شنگن را نخواهید داشت.

اگر اداره مهاجرت شک داشته باشد که شما سوئد را داوطلبانه ترک نخواهید کرد، ممکن است حکم ممنوعیت بازگشت شما را مستقیما به همراه تصمیم خود در مورد پناهندگی صادر کنند. این موضوع ممکن است شما را از ورود مجدد به حوزه شنگن به مدت دوسال یا بیشتر محروم نماید. اگر شما از رد مرز امتناع کرده باشید یا گفته باشید که سوئد را ترک نمی نمایید یا با اداره مهاجرت برای کسب اطمینان از هویت خود همکاری نکرده باشید یا گفته های نادرستی را اظهار کرده باشید یا از دادن اطلاعات خودداری کرده باشید و یا مرتکب جرمی شده باشید، چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. اگر چنین حکم منع ورودی به شما داده شود، وقتی را که در که در غیر این صورت برای ترک کشور با موافقت خود داشتید از دست می دهید و باید فورا بروید.

ممنوعیت ورود به این معناست که در فهرست ممنوعیت کشورهای شنگن قرار خواهید گرفت. یک امکان وجود دارد که در صورتی که واجد شرایط پیوند خانوادگی باشید به شما ویزای ورود داده شود. ولی ویزا گرفتن برای هر منظور دیگری بسیار دشوار خواهد بود. با این همه، اگر توانستید به اروپا برگردید و نیاز به حمایت داشتید هنوز حق دارید درخواست پناهندگی بدهید.

وقتی مجوز اقامت موقت منقضی می شود

اگر حکم رد مرز شما دارای قدرت قانونی است ولی سپس یک مجوز اقامت موقت دریافت کرده اید چون رد مرز قابل اجرا نبوده است، مقررات خاصی اعمال می شوند. در این صورت، حکم رد مرز زمانی که مجوز اقامت منقضی شود به قوت خود باقی می ماند. شما نمی توانید مجددا تقاضای پناهندگی کنید زیرا قبلا جواب رد قطعی گرفته اید. در این صورت اگر بتوانید نشان بدهید که موانع اخراج هنوز وجود دارند یا موانع جدیدی ایجاد شده اند صرفا مجوز اقامت تمدید می شود.