الحاق به خانواده در سویدن

آخرین به روز رسانی : ژوئن ۲۰۱۷

در جولای 2010 قوانین جدیدی در ارتباط با والدینی که فرزندشان در سوئد است، به اجرا گذاشته شد. افرادی که درخواست پیوستن [به خانواده] داده و فرزندی دارند، از بازگشت به کشور خود برای تسلیم درخواست اقامت معاف شدند. علیرغم این تغییر در قانون، ممکن است اعضای خانواده کماکان در طول روند رسیدگی به درخواست از هم جدا شوند


last update: October 2015

سوئد/پیوستن به خانواده

در جولای 2010 قوانین جدیدی در ارتباط با والدینی که فرزندشان در سوئد است، به اجرا گذاشته شد. افرادی که درخواست پیوستن به خانواده داده و فرزندی دارند، از بازگشت به کشور خود برای تسلیم درخواست اقامت معاف شدند. علیرغم این تغییر در قانون، ممکن است اعضای خانواده کماکان در طول روند رسیدگی به درخواست از هم جدا شوند. الزام به داشتن پاسپورت یا دیگر اوراق هویت از فرد بسیار سفت و سخت است. سومالیایی ها، یکی از گروه هایی هستند که این الزام بیشترین تاثیر را بر آنها داشتند. از زمان آغاز جنگ داخلی در سومالی در حدود بیست سال پیش، این کشور یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان برای زندگی است. در نتیجه این وضعیت، برای والدین سومالیایی داشتن مدارک مورد نیاز اداره مهاجرت سوئد، اگر نه غیرممکن ، بسیار دشوار است. به این معنا که صدها مادر و پدر سومالیایی که اجازه اقامت در سوئد را دریافت کرده اند، اجازه ندارند فرزندانشان را به آنجا بیاورند. نتیجتا، به کودکان پناهنده سومالیایی برای پیوستن به والدین خود، اجازه اقامت تعلق نمی گیرد. درخواست اقامت بسیاری از کودکان زیر سن قانونی، حتی علیرغم جواب مثبت تست دی ان آ مبنی بر وجود رابطه خانوادگی، رد شده و این کودکان بدون والدین خود می مانند.

مطلب پیش رو از “توصیه های مناسب”، منتشره توسط فار 2015، صفحات 11 تا 14، نقل شده است:

درخواست پناهندگی مشترک برای اعضای خانواده

اگر یک خانواده (یعنی والدین به همراه فرزندان زیر هیجده سال) با هم به سوئد برسند و به هر کدام از اعضای خانواده، به علت نیاز به پشتیبانی یا قرار داشتن در شرایط نامناسب استثنایی، اقامت تعلق گیرد، تمام اعضای خانواده می توانند با هم بمانند.همچنین فرد بزرگسال دیگری به غیر از والدین که سرپرست قانونی یک کودک شده است ، در این صورت که تشخیص داده شود کودک به محافظت نیاز دارد و به او اقامت تعلق گیرد، نیز می تواند اجازه اقامت بگیرد.

پیوستن به خانواده

به کسی که با یک شهروند سوئدی ازدواج کرده یا با او زندگی مشترک دارد، اقامت سوئد تعلق می گیرد. چنین قانونی در مورد زوج های همجنسگرا که اازدواج کرده اند یا زندگی مشترک خود را ثبت کرده اند نیز صدق می کند. به عبارت دیگر، اگر شما در سوئد اقامت دائم داشته باشید، شریک زندگی شما نیز می تواند در سوئد زندگی کند. با این حال، هر دوی شما باید بیشتر از هیجده سال سن داشته باشید هیچ کدامتان نباید همسر قانونی کس دیگری باشید.

به کودکان زیر هیجده سال که یکی از والدین یا هردوی آنها اقامت سوئد را دارد نیز اقامت تعلق می گیرد. مسئله مهم سن کودک در زمانی است که اداره مهاجرت در مورد پرونده تصمیم گیری می کند. این مسئله نیز اهمیت دارد که کودک در آن زمان با والد خود زندگی کرده و ارتباط محکمی با والد دیگرش در کشور دیگری نداشته باشد. ممکن است برای رسیدگی به پرونده به مدارک قابل استناد یا تست دی ان ای نیاز باشد. در بعضی موارد پیش از پیوست اعضای خانواده به هم در سوئد، شرایط دیگری باید صادق باشد. برای اطلاعات بیشتر به بخش نیاز به پاسپورت و ضرورت تامین معاش مراجعه نمایید.

والدین کودکان زیر سنی که پناهندگی با محافظت جانبی گرفته اند، نیز می توانند به سوئد نقل مکان کنند. ولی در صورتیکه اجازه اقامت کودک به دلیل وجود شرایط و مشکلات خاص باشد، چنین اجازه ای برای والدین صادر نمی شود. در این صورت انتظار بر این است که اعضای خانواده در کشور خود، یا کشور دیگری که والدین در آن اجازه اقامت دارند، صورت پذیرد.

این امکان وجود دارد که اداره مهاجرت به دیگر اعضای نزدیک خانواده نیز اجازه اقامت بدهد. در این موارد، افرادی که قصد پیوستن به خانواده خود را دارند، می باید بلافاصله قبل از شروع مهاجرت فرد به سمت سوئد، با او زندگی کرده باشند. یکی از طرفین نیز می باید به نوعی به طرف دیگر وابستگی داشته باشد. این وابستگی می تواند مالی، عاطفی و یا اجتماعی بوده و در کشور مبدا نیز صادق بوده باشد.

اداره مهاجرت می خواهد بداند آیا اعضای دیگری از خانواده در کشور مبدا یا دیگر کشورها زندگی می کنند یا نه. در این صورت، ممکن استتصمیم اداره مهاجرت بر این باشد که عضو خانواده باید از طرف آنها حمایت شود و نه در سوئد.

این مسئله که فرد کودک محسوب می شود یا خیر، روز تصمیم گیری در مورد پرونده در اداره مهاجرت معلوم می شود. اینکه کودک در هنگام تسلیم درخواست چند ساله بوده، هیچ اهمیتی ندارد. اگر کودکی که برای پیوستن به والدین خود درخواست داده، در زمان تصمیم گیری هفده ساله باشد، می توان تقریبا مطمئن بود که با درخواست او موافقت شود. اگر پیش از تصمیم گیری در مورد پرونده، متقاضی هیجده ساله شود، بزرگسال به حساب می آید و در نتیجه قوانین سختگیرانه تری بر پرونده اعمال می شود. حتی اگر اداره مهاجرت تصریح کرده باشد که به عمد فرزندان خانواده را از هم جدا نمی کند، ممکن است این اتفاق بیافتد که فرزندان کوچکتر خانواده اقامت بگیرند، در حالی که تقاضای اقامت فرزندان بالای هیجده سال رد شود. در چنین مواردی، می توان درخواستی مبتنی بر ارتباط اعضای خانواده و اینکه تمامی این اعضا در خانه مشترکی زندگی می کنند، داد. با این حال، برای احقاق چنین منظوری، فرزند بالای هیجده سال خانواده باید کماکان به خانواده وابسته بوده و امکان کمک گرفتن از جای دیگری را نداشته باشد.

تقاضای اقامت بر مبنای ارتباط خانوادگی باید از کشور مبدا یا کشور دیگری که اعضای خانواده در آنجا اقامت قانونی دارند، تسلیم شود. سریعترین راه تقاضای اینترنتی است، اما می توان تقاضا را به سفارت یا کنسولگری سوئد نیز تحویل داد. این تقاضا باید پیش از اینکه اعضای خانواده بتوانند در سوئد به هم محلق شوند، تایید شود.

نیاز به پاسپورت

برای ورود به سوئد باید پاسپورت معتبر داشته باشید و بتوانید هویت خود را اثبات نمایید. در اکثر موارد هر دوی این شروط با در دست داشتن پاسپورت موطن اصلی خود، قابل احراز است. در صورتیکه پاسپورت نداشته باشید|، در بعضی موارد استثنایی می توانید به طریق دیگری، نظیر تاییدیه یا سند، هویت خود را اثبات کنید. در چنین موارد نادری، ممکن است دولت سوئد به شما پاسپورت اتباع بیگانه بدهد. به هر روی، این پاسپورت برای کسانی که هنوز در موطن خود زندگی می کنند، صادر نمی شود. در مجموع، پیوستن به خانواده در سوئد برای افرادی که از کشورهایی می آیند که در آن دولت کارآمدی وجود ندارد و نمی تواند مدارک مورد نیاز را صادر کند، بسیار دشوار است.

در صورتیکه گرفتن اوراق هویت برای اعضای خانواده کاملا غیرممکن باشد، اداره مهاجرت سوئد می تواند برای احراز نسبت خونی تست دی ان ای انجام داده و سپس برای تمام خانواده ارزیابی مشترک انجام دهد. با این حال، تست دی ان ای زمانی انجام می شود که مشکل یا تردید دیگری در پرونده نباشد. برای مثال اگر روایت های یک زوج همدیگر را نقض کنند، ممکن است این مسئله به عنوان شک در صحت اظهارات در نظر گرفته شود.

ضرورت تامین معاش

اگر فرد بزرگسالی هستید که در سوئد درخواست پناهندگی کرده اید و با اقامت شما به عنوان کسی که به هر نحو نیاز به حمایت دارد، یا در موقعیت استثنایی و دشواری به سر می برد، موافقت شده، باید نشان دهید که محل سکونتتان به اندازه کافی بزرگ بوده و توانایی تامین خود را دارید. به چنین شرطی، ضرورت تامین معاش گفته می شود.

محل سکونت باید واحد استیجاری تحت قراداد شما، واحد تحت زیر قراداد شما یا خانه ای متعلق به خودتان باشد. مساحت مورد نیاز به نعداد افراد خانواده بستگی دارد. در مورد امرار معاش، فقط لازم است انقدر درآمد داشته باشید که برای تامین خودتان کافی باشد، اما اداره مهاجرت از اینکه این منبع درآمد تضمین شده است یا خیر، کسب اطمینان خواهد کرد. برای آگاهی از قوانین جاری به اداره مهاجرا مراجعه نمایید. اگر فرزند شما به تنهایی یا با والد دیگر خود برای پیوستن به شما تقاضا داده، شرط تامین معاش در مورد او صدق نخواهد کرد. اگر بیشتر از چهار سال باشد که در سوئد اقامت دارید، این شرط برای دیگر اعضای خانواده حذف خواهد شد.

زندگی با اعضای خانواده در سوئد

اگر در سوئد هستید و برای پیوستن به اعضای خانواده خود تقاضا می دهید، احتمالا تقاضای شما رد می شود، چرا که چنین درخواستی باید از خارج از سوئد انجام شود. اگر درخواست پناهندگی داده اید که در اداره مهاجرت در جریان است، یا به شکل قانونی دیگری (به غیر از ویزای توریستی) در سوئد اقامت دارید، ممکن است در موردتان استثنا قائل شوند.

اگر در حالیکه شریک زندگی و/یا فرزند شما مقیم سوئد هستند، درخواست پناهندگی بدهید، باید این رابطه خود را در تقاضا قید کنید. اگر چنین رابطه ای پس از ارائه درخواست پناهندگی و در طول اقامت شما در سوئد به وجود آمده، می توانید بعدتر در طول روند رسیدگی به پرونده آن را اطلاع دهید.

در شرایطی که کودکی پناهندگی گرفته باشد، والد سرپرست قانونی بوده و با هم زندگی کنند، اداره مهاجرت می تواند به والد اجازه اقامت بدهد.

مطابق با قانون، اگر کودک از جدایی از والدین خود رنج ببرد و این جدایی طولانی باشد، فرد تصمیم گیرنده در مورد پرونده، باید این مسئله را در تصمیم گیری لحاظ کند.

با این حال، برای اقدام به کسب اقامت در داخل خاک سوئد، باید نشان دهید که بی شک می توانسته اید از خارج از سوئد نیز اقامت بگیرید. به این معنی که اگر به مدت طولانی بدون اوراق هویت در این کشور زندگی کرده باشید، ممکن است درخواست شما رد شود. باید دلایل مشخصی داشته باشید که چرا نمی توانید به کشور خود سفر کنید، یا اینکه چرا کودک شما از جدایی آسیب خواهد دید. در ضمن باید بتوانید هویت خود را با پاسپورت معتبر ثابت نمایید، همانطور که اگر خارج از خاک سوئد بودید، این کار برایتان مقدور بود.

به عنوان پناهجو می توانم در سوئد ازدواج کنم؟

در طول دوران پناهجویی، می توانید با شریک زندگی خود ازدواج نموده یا با او زندگی مشترک داشته باشید. این مسئله برای زوج های همجنسگرا نیز صادق است. پیش از اینکار باید روندی حقوقی به نام “ارزیابی موانع (hindersprövning) را طی نمایید. به این معنی که مقامات مربوطه وجود یا عدم وجود موانع بر سر راه ازدواج یا زندگی، مشترک را بررسی می کنند. مثلا اینکه شما در تاهل فرد دیگری هستید یا خیر. به این منظور ممکن است از شما مدارکی از کشورتان، مثلا از سفارت کشورتان، بخواهند. مسئول محلی مالیات تحقیقات را انجام داده و باید اوراق هویت خود را به آنها ارائه دهید. حتی اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد و شما در انتظار اخراج از خاک سوئد باشید نیز، می توانید ازدواج کنید. مراسم ازدواج در هر جایی می تواند انجام شود، اما یک کشیش یا مقام معتبر دیگری به همراه دو شاهد باید در مراسم حضور داشته باشند. اگر مطابق سنت اسلامی ازدواج می کنید، باید با مسئول مربوطه هماهنگ کنید که ازدواج در سوئد ثبت شود.

درخواست پناهندگی من رد شده، آیا می توانم با خانواده ام در سوئد بمانم؟

اگر فرزندی دارید که مقیم سوئد است و این احتمال وجود دارد که برای مدت طولانی از او جدا شوید، ممکن است به شما این اجازه را بدهند که در خاک سوئد تقاضا دهید، اما تحت شرایط خاص. (به بخش زندگی با اعضای خانواده در سوئد مراجعه نمایید). در غیر این صورت، مطابق قانون باید از کشور موطن خود، یا کشور دیگری که در آن اقامت قانونی دارید، این تقاضا را تسلیم نمایید. باید برای مدتی در کشوری که از آنجا تقاضا را ارسال کرده اید، بمانید، چرا که ممکن است برای مصاحبه از طرف سفارت سوئد دعوت شوید. این امکان وجود دارد که از هر کشوری که در آن ادرس پستی دارید، تقاضا را ارسال نمایید. اما اگر اجازه اقامت در آن کشور را نداشته باشید، سفارت سوئد ملزم به رسیدگی به پرونده شما نیست.

والدین من اهل یکی از کشورهای اتحادیه اروپا هستند و در سوئد زندگی می کنند. آیا من حق اقامت در سوئد را دارم؟

بله. اگر همسر شما، شریک زندگی ثبت شده یا کسی که با شما زندگی می کند، شهروند اتحادیه یا حوزه اقتصادی اروپا (EEA) باشد، در سوئد زندگی کند و قادر به تامین زندگی خود باشد، شما خود به خود اجازه اقامت در این کشور را خواهید داشت. به چنین چیزی حق اقامت می گویند. فقط کافی است برای دریافت کارت اقامت به اداره مهاجرت اطلاع دهید. چنین چیزی برای افرادی دوتابعیتی که یک تابعیت از اتحادیه اروپا دارند نیز صادق است. باید بتوانید پاسپورت معتبر داشته باشید.

قصد دارم با شریک زندگی خود در سوئد زندگی کنم، اما اداره مهاجرت می خواهد بداند رابطه ما جدی و واقعی است یا خیر. این کار چطور انجام می شود؟

اگر متاهل نیستید اما قصد ازدواج دارید (یا اگر در حال حاضر با هم زندگی می کنید اما پیش از آمدن به سوئد اینطور نبوده)، اداره مهاجرت در مورد به اصطلاح واقعی بودن رابطه شما تحقیق می کند. این کار “تست جدیت” نام دارد. برای اداره مهاجرت مهم است که از چه مدت پیش با هم آشنا بوده اید، آیا زبان مشترکی دارید و اینکه چقدر همدیگر را می شناسید. اگر فکر کنند یکی از دو طرف تحت این خطر است که در رابطه مورد خشونت یا سوء استفاده قرار بگیرد، ممکن است درخواست را رد کنند. برای حصول اطمینان از چنین چیزی، ممکن است اداره مهاجرت از اداره پلیس اطلاعات بگیرد. سابقه افراد مظنون یا مجرم در اداره پلیس ثبت می شود. اگر ازدواج کرده باشید، تست جدیت انجام نخواهد شد. در این صورت اداره مهاجرت اجازه ندارد شما را مورد پرسش قرار دهد، مگر اینکه شواهدی مبتنی بر ازدواج ساختگی در دست باشد.