سوئد >كار

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۱۶

آثار قانون كار مصوب سال ٢٠٠٨ بسيار مورد توجه قرار گرفته است. قوانين مصوب سال ٢٠٠٨ شرايط استخدام نيروي كار بسيار ارزان قيمت خارج از اتحاديه اروپا را براي كارفرمايان محيا كرده است. به همين دليل شرايط كار براي كساني كه به سوئد مي آيند بسيار سخت و مشابه به برده داري مي باشد. كارگراني كه با اجازه كار موقت وارد سوئد مي شوند به طور كامل به كارفرماي خود وابسته هستند. به همين دليل به محض اينكه نياز كارفرما از نيروي كار برآورده شود و يا كارگران درخواست حقوق بهتري بكنند هميشه امكان اخراج (ديپورت) توسط كارفرما براي كارگران وجود دارد.

قوانين جديد مربوط به سياست هاي مهاجرتي پارلمان سوئد در اكتبر ٢٠١٥ شامل تعداد زيادي استثنا در زمينه حقوق كارگران مهاجر مي باشد.


last update: October 2015

سوئد كار

آثار قانون كار مصوب سال ٢٠٠٨ بسيار مورد توجه قرار گرفته است. قوانين مصوب سال ٢٠٠٨ شرايط استخدام نيروي كار بسيار ارزان قيمت خارج از اتحاديه اروپا را براي كارفرمايان محيا كرده است. به همين دليل شرايط كار براي كساني كه به سوئد مي آيند بسيار سخت و مشابه به برده داري مي باشد. كارگراني كه با اجازه كار موقت وارد سوئد مي شوند به طور كامل به كارفرماي خود وابسته هستند. به همين دليل به محض اينكه نياز كارفرما از نيروي كار برآورده شود و يا كارگران درخواست حقوق بهتري بكنند هميشه امكان اخراج (ديپورت) توسط كارفرما براي كارگران وجود دارد.

قوانين جديد مربوط به سياست هاي مهاجرتي پارلمان سوئد در اكتبر ٢٠١٥ شامل تعداد زيادي استثنا در زمينه حقوق كارگران مهاجر مي باشد.

١- تعداد زيادي از پناهجويان اقامت موقت دريافت مي كنند. زماني كه اجازه اقامت تمام شود، پناهجو بايد از نو درخواست پناهندگي بدهد يا اينكه اميد داشته باشند كه كارفرما اجازه ادامه كار به آنها بدهد.

٢- كارفرماياني كه به پناهجويان يا مهاجراني كه تازه به سوئد رسيده اند تحت عنوان ‘مشاغل مقدماتي’ كار بدهند، ديگر نيازي ندارند كه با اتحاديه هاي كارگري در زمينه حقوق كارگران و سوبسيد هاي دولتي توافق كنند.

آنچه در ادامه مى آيد از كتاب “توصيه هاي خوب” ٢٠١٥ صفحه ٧٢ نوشته شده توسط گروه فاار در سوئد است.

اشتغال

چنانچه شما مدارک شناسایی مورد تایید اداره مهاجرت دارید ، شما به عنوان متقاضی پناهندگی حق کار کردن بدون مجوز کار را دارید. حتی اگر مدارک شناسایی هم ندارید، میتوانید کار کنید چنانچه بخش کار اداره مهاجرت نظر بر این داشته باشد که شما با هویت خودتان سعی بر مشارکت دارید. اگر شما اخراج شده باشید بطوری که فوری و لازم الاجرا باشد، حتی با مدارک شناسایی هم مجاز به کار کردن نیستید. اگر شما نیازی به اجازه کار نداشته باشید باید در کارت LMA شما این ثبت شود. با شروع کار مطابق با درآمد شما کمک هزینه روزانه کاهش مییابد، و میتواند کاملا قطع شود. شرایط برای متقاضیان پناهندگی از دیگر کارگران سوئدی متفاوت میباشد. مثلا، درصورت بیماری شما کمک هزینه ای از این بابت دریافت نخواهید کرد شما تنها دستمزد روزانه خود را دارید. هرچند، شما حق شرکت در اتحادیه را در صورتی که مایل باشید ، خواهید داشت. حتی اگرشمابلا فاصله کارپیدانکنید به نفع شماستکه به محض دریافت کارتLMAدرخواست اسنادمالیاتی -به نام سند A- را بدهید. سند مالیاتی پیدا کردن یک شغل واقعی را برای شما راحت تر میسازد، و بعد از آن شما میتوانید اثبات کنید که علاقه مند هستید با کار خود و بصورت قانونی در سوئد کسب درآمد کنید.

پايان ترجمه از كتاب “توصيه هاي خوب” گروه فاار.

براي افراد بدون اوراق مسافرت

سازماندهى اتحاديه كارگرى براى افراد بدون اوراق مسافرت توسط(SAC(syndicalism انجام ميشود، SAC تنها اتحاديه كارگرى مى باشد كا كارگران بدون اوراق مسافرت را به صورت مداوم سازماندى مى كند. اين كار از طريق شيوه اى به نام ” ثبت و فهرست كردن” (index/register) انجام مي شود. شيوه فهرست كردن از شيوه هاي كلاسيك و قديمى]مبارزه سنديكاليست ها براى ايجاد حق كارگران در تعيين ميزان دستمزد مى باشد. اصل اوليه اين شيوه شامل وضع حداقل دستمزد قابل قبول براى مشاغل مشخص مى باشد، حداقل دستمزد ميزان دستمزدى است كه كمتر از آن هيچ كس حاضر به انجام آن كار مشخص نيست. اگر كارفرمايى همچنان دستمزد كمتر از حداقل دستمزد قابل قبول ارائه بدهد با محصره و تحريم از طرف اتحاديه كارگري مواجه خواهد شد. در سال ٢٠١٠ SAC (سنديكاليست ها) توانستند از طريق محاصره ، تحريم، اعتصاب و اطلاع رسانى توجه ها را به شرايط كار افراد بدون اوراق مسافرت در مشاغلي مثل هتل ها و رستوران ها جلب كنند.

سايت اتحاديه SAC سنديكاليست ها : http://www.sac.se

اتحاديه كارگري سوسيال دموكرات ها مركزى براى كارگران بدون اوراق دارد. سايت: http://www.fcfp.se

نچه در ادامه مى آيد از كتاب “توصيه هاي خوب” ٢٠١٥ صفحه٧٦ نوشته شده توسط گروه فاار در سوئد است.

مجوز کاری که پیش از صدور حکم دریافت داشته اید، پس از رد قطعی درخواست پناهندگی شما دیگر معتبر نخواهد بود. اگر شما یک کار نرمال داشته باشید و مالیات هم پرداخت کرده باشید، ممکن است بتوانید به کار خود ادامه دهید، اگر، به عنوان مثال، کارفرمای شما متوجه تغییر وضعیت اقامت شما نشود یا به آن اهمیت ندهد. مسئولین مالیات اطلاعات تک تک کارکنان را به طور خودکار در اختیار پلیس قرار نمی دهند. اما به هر حال، مسئولین مالیات و پلیس گاهی اوقات به طور اتفاقی به کنترلوضعیت کار و اقامت کارکنان می پردازند.

اگر شما در بازار سیاه کار کنید، امنیت شغلی و حق مرخصی استعلاجی (مرخصى براى بيمارى )نخواهید داشت. اما شما به هر حال همیشه از حق داشتن دستمزد متناسب با شغل خود که چه به صورت کتبی و چه شفاهی به شما وعده داده شده است، برخوردار خواهید بود. این به مجوز کار ارتباطی ندارد. همه افراد صرف نظر از مجوز کار، تحت پوشش بیمه حوادث کار هستند.

اتحادیه صنفی (Trade Union) می تواند به حفظ منافع شما کمک کند و در صورت بروز اختلاف با کارفرما، از شما حمایت کند. به هر حال، بسیاری از اتحادیه های کارگری سازماندهی افرادی را که مجوز کار ندارند، نمی پذیرند. تنها استثنا سندیکالیستهای SAC هستند. سایر اتحادیه ها در حال بحث و گفتگو درباره این موضوع هستند. در استکهلم یک مرکز اتحادیهصنفی وجود دارد که توسط LO اداره می شود.