مدت بازداشت و دادگاه درسوید

آخرین به روز رسانی : مهٔ ۲۰۱۷

در صورت بازداشت شدن، همواره از این حق برخوردارید که در رابطه با بازداشتتان، نماینده حقوقی داشته باشید. به این معنی که وکیلی داشته باشید که روی پرونده بازداشت یا آزادی شما کار کند.

اگر به هنگام بازداشت توسط پلیس، اعلام نکنید که می‌خواهید مستقیما وکیل خود را انتخاب کنید، یا پلیس، یا اداره مهاجرت برای شما وکیل خواهند گرفت. اگر از نماینده حقوقی خود راضی‌ نباشید، عوض کردن وکیل در مراحل بعدی‌، معمولاً کار دشواری است.


last update: November 2015

در صورت بازداشت شدن، همواره از این حق برخوردارید که در رابطه با بازداشتتان، نماینده حقوقی داشته باشید. به این معنی که وکیلی داشته باشید که روی پرونده بازداشت یا آزادی شما کار کند.

اگر به هنگام بازداشت توسط پلیس، اعلام نکنید که می‌خواهید مستقیما وکیل خود را انتخاب کنید، یا پلیس، یا اداره مهاجرت برای شما وکیل خواهند گرفت. اگر از نماینده حقوقی خود راضی‌ نباشید، عوض کردن وکیل در مراحل بعدی‌، معمولاً کار دشواری است.

دون حضور نماینده قانونی‌ خود، با پلیس صحبت نکنید. پلیس شما را به گفتن چیز هایی و می‌دارد که کار را برای آزادی شما سخت خواهد کرد. می‌توان از تصمیم پلیس به دادگاه امور مهاجرت شکایت کرد. میتوانید از وکیل خود بخواهید این کار را انجام دهد. همچنین میتوانید بگویید که می‌خواهید در دادگاه صحبت کنید. همواره از این حق برخوردارید که پرونده را به دادگاه امور مهاجرت ببرید، اما الزاما همیشه اجازه صحبت کردن به خود شما داده نخواهد شد.

بعد از دادگاه امور مهاجرت، می‌توان به دادگاه عالی‌ مهاجرت شکایت کرد. تنها درصد کمی‌ از مورد به این مرحله میرسند.

شرایط انزوا و ملاقات

در طول بازداشت از حق استفاده از اینترنت برخوردارید، میتوانید موبیل داشته باشید و به شما اجازه ملاقات داده میشود. ولی‌ اجازه داشتن دوربین یا موبیل دوربین در نخواهید داشت. با سازمان‌ها یا افرادی که میتوانند به شما کمک کنند، تماس بگیرید!ممکن است بتوانید به اسانی‌ اجازه ملاقات بگیرید و از کسی‌ بخواهید وسایل مورد نیازتان را از بیرون زندان برایتان بیاورد، ولی‌ ممکن است به کمک‌های حقوقی نیاز احتیاج داشته باشید. بعضی‌ وقتها، در داخل زندان اعتصاب غذا یا اعتراض اتفاق می‌افتد، در چنین مواردی داشتن ارتباط با بیرون خوب است، چون میتون با انتشار اخبار اعتراضات درون زندان از دیگران کمک گرفت.

واحد‌های دربسته اداره مهاجرت، مرکز بازداشت نام دارد. تصمیم مبنی بر بازداشت کردن فرد توسط این اداره اتخاذ میشود. اگر پرونده به پلیس واگذار شود، مسئولیت تصمیم گیری با پلیس است.

دلایل بازداشت

مطابق با قانون اتباع بیگانه، میتوان پناهجو را به دلیل مختلفی‌ بازداشت کرد.

احتمال بازداشت در ارتباط با ورود به خاک سوئد یا تسلیم درخواست پناهندگی…

• اگر هویت شما محرز نبوده یا تمایلی به همکاری در جهت احراز هویت ناداشته باشید. هویت غیر مشخص یعنی‌ اینکه نتوانید هویت خود را به طرز قابل باوری نزد اداره اقامت به اثبات برسانید. اگر بتوان دلایل پناهندگی شما را بدون اطلاع دقیق از هویتتان مورد ارزیابی قرار داد، احتمال عدم بازداشت وجود دارد.

ممکن است بعد ها، در طول فرایند پناهندگی، بازداشت شوید…

• اگر در طول مراحل بازپرسی همکاری لازم را به عمل نیاورید، به طوری که پرونده پناهندگی شما قابل ارزیابی نباشد.
• اگر قرار باشد جلوی ورود شما به کشور گرفته شده یا دیپورت شوید، و اداره مهاجرت دلایلی در دست داشته باشد که بر مبنای آن، شما قصد دارید در خاک سوئد پنهان شده یا مرتکب جرمی‌ شوید.
• در شرایطی که احتمال ابلاغ جواب سریع به شما وجود دارد (حکم دیپورت بدون بازپرسی). در این صورت ممکن است حتی قبل از ابلاغ جواب، تحت بازداشت قرار بگیرید.به طور نسبی‌، شمار پایینی از پناهجویان تحت بازداشت قرار میگیرند. پیش بینی‌ این که چه کسی‌ بازداشت میشود، کار سختی است. دلیل پلیس یا اداره مهاجرت مبنی بر قصد شما برای پنهان شدن، متفاوت است. دلایل رایج اینها هستند که شما پیش از این پنهان شده اید، اظهار کرده اید که در مورد جلوگیری از ورود به سوئد یا دیپورت، مایل به همکاری نیستید یا وقتی‌ به شما قرار ملاقاتی ابلاغ شده، به آنجا نرفته اید.

می‌توان نزد دادگاه امور مهاجرت، به تصمیم پلیس یا اداره مهاجرت مبنی بر بازداشت، اعتراض کرد. در این صورت، قاضی تصمیم می‌گیرد که آیا دلیل بازداشت شما معتبرند یا خیر.

محدودیت زمانی

اگر حکم مبنی بر ممنوعیت ورود به سوئد یا دیپورت شامل حالتان شود، نباید بیشتر از دو ماه تحت بازداشت باشید، مگر به دلایل بسیار خاص (و محکم). بعد از دو ماه تصمیم مبنی بر بازداشت شما باید دوباره ارزیابی شود. در چنین شرایطی، شما و نماینده حقوقی تان به جلسه ای با حضور مقامات اداره مهاجرت فراخوانده می شوید. اگر پرونده تان به پلیس ارجاع داده شده باشد، این جلسه با حضور پلیس صورت می پذیرد. بعد از انجام مذاکرات، اداره مهاجرت یا پلیس تصمیم می گیرند که آیا دلایل خاصی مبنی بر ادامه بازداشت شما به مدت دو ماه دیگر وجود دارد یا خیر. بعد از گذشت این دو ماه، تصمیم باید یکبار دیگر بررسی شود. این بازداشت های دو ماهه نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند، چرا که طبق قانون بازداشت بیش از دوازده ماه به منظور دیپورت فرد، مجاز نیست. می توان در دادگاه رسیدگی به امور مهاجرت از ادامه دادن این بازداشت ها شکایت کرد.

اگر تحت بازداشت قرار بگیرید، اما حکم ممنوعیت ورود به سوئد یا دیپورت شامل حالتان نشود، نهایتا به مدت دو هفته در بازداشت می مانید. در صورتیکه مقامات مربوطه به این نتیجه برسند که شرایط خاصی مبنی بر ادامه بازداشت شما وجود دارد، این تصمیم باید هر دو هفته یکبار بازبینی شود.

ممکن است هنگام تحویل درخواست پناهندگی، به منظور احراز هویت بازداشت شوید. این بازداشت نهایتان ۴۸ ساعت به طول میانجامد و قابل تمدید نیست. ولی‌ مانع از این نمی‌شود که بعدها به دلیل دیگری دوباره بازداشت شوید.

کمک‌های حقوقی

در صورت بازداشت، بعد از گذشت سه‌ روز، میتوانید وکیل داشته باشید. وکیل شما میتواند تا دو ماه به حکم بازداشت اعتراض کند. همچنین میتواند درخواست کند که به جای بازداشت، تحت کنترل و مراقبت قرار بگیرید، (به این معنی که به طور منظم در مورد خود به مقامات مربوطه گزارش) بدهید یا اینکه کاملا آزاد شوید. وکیلی که در مورد پرونده بازداشت به شما کمک می‌کند، الزاماً نباید همان کسی‌ باشد که وکالت پرونده پناهندگیتان را به عهده دارد.

درخواست پناهندگی

میتوانید روند درخواست پناهندگی خود را از داخل بازداشتگاه ادامه دهید، ولی‌ این امکان وجود دارد که پیش از دریافت پاسخ، دیپورت شوید. اگر در زمان بازداشت، پرونده پناهندگیتان در جریان نباشد، گرفتن وکیل برای راه اندازی پرونده، کار سختی است.

همواره از این حق برخوردارید که به زبان خودتان برای اداره مهاجرت نامه نوشته و دلایل خود برای پناه آوردن به سوئد را بیان کنید. اگر امکان (مالی‌) دارید، میتوانید وکیل خصوصی بگیرید. توصیه ما این استکه از سازمانهای داوطلبی که از بازداشتگاه‌ها دیدن میکنند، مشاوره رایگان بگیرید.

مراجعه به سفارت و اوراق هویت

یکی‌ از دلایل رایج برای بازداشت افراد و تمدید مدت این بازداشت، این است که برای مقامات مربوطه تهیه اوراق سفر شما، دشوار است. در چنین مواردی، پلیس از شما می‌خواهد که همراه آنها به سفارت کشور متبوع خود مراجعه کنید. شما میتوانید از انجام این کار امتناع بورزید و معمولاً پلیس در این شرایط به خشونت متوسل نمی‌شود، ولی‌ ممکن است به طرق دیگری شما را مجبور به این کار نمایند. میتوانید از همکاری با آنها سرباز بزنید، مثلا برگه‌ تقاضای اوراق سفر را امضا نکنید.

با این حال، چنین اقدامی میتواند در مذاکرات مربوط به ادامه بازداشت شما، بر علیه شما مورد استفاده قرار بگیرد. خودداری شما از همکاری در جهت احراز هویت نیز میتواند به تعلیق کمک‌های مالی روزانه منجر شود.

حقوق قانونی شما در طول دوران بازداشت

قانون اتباع خارجی‌ تصریح می‌دارد که با هر فرد تحت بازداهت باید به شیوه انسانی‌ و همراه با احترام و کرامت رفتار شود. باید از امکان انجام فعالیت برخوردار باشید (چیزهایی نظیر بعضی‌، تلویزیون و…). باید قادر باشید فعالیت بدنی انجام داده و ساعت هواخوری داشته باشید.

در طول دوران بازداشت، باید از حق مراقبت های بهداشتی درمانی، شامل امکان بستری شدن در بیمارستان، برخوردار باشید. اگر از ارائه خدمات درمانی که فکر می کنید به آن نیازدارید، ممانعت به عمل آید، باید همچنان بر حق خود اصرار بورزید. اجازه ندارید مشروبات الکلی یا اشیایی که می تواند به شما یا دیگران صدمه بزند را داخل بازداشتگاه ببرید.

ملاقات

از این حق برخوردارید که ملاقات داشته باشید یا ، تا جاییکه در اداره بازداشتگاه ایجاد اختلال نکند، به شیوه های دیگری با افراد خارج از بازداشتگاه تماس داشته باشید. عمدتا باید برای ملاقات از قبل وقت رزرو کنید. این ملاقات ها ، در صورتیکه به دلایل امنیتی لازم باشد، ممکن است کنترل شوند. معمولا از ملاقات کنده درخواست می شود که نام خود را در لیست وارد کند. این اطلاعات جایی ثبت نخواهد شد. مسئولان بازداشتگاه اجازه ندارند از ملاقات کننده بازرسی بدنی به عمل آورند یا چیزهایی که با خود به داخل بازداشتگاه آورده اند را کنترل کنند. با این حال ممکن است بعد از اتمام ملاقات شما را بازرسی کنند. اگر با وکیل یا نماینده حقوقی خود ملاقات داشته باشید، قوانین دیگری بر این ملاقات حاکم است. در این صورت ملاقات فقط در شرایطی کنترل خواهد شد که وکیل یا نماینده شما چنین تقاضایی کرده باشد.

زندان

اگر برای تامین امنیت و نظم بازداشتگاه ضروری باشد، یا اگر این طور به نظر برسد که شما برای خود یا دیگران می توانید خطرساز باشید، ممکن است اداره مهاجرت تصمیم بگیرد که شما را جدا از دیگران زندانیان نگه دارد. به این معنی که ممکن است به زندان عادی فرستاده شوید. زندان بازداشتگاهی است که توسط پلیس اداره می شود، جایی که مظنونین به جنایت در آن نگهداری می شوند. مفاد امنیتی زندان بسیار بالاتر است.

اگر به دلایل ذکر شده تحت بازداشت قرار بگیرید، این تصمیم باید حداقل هر سه روز یکبار بازبینی شود. اگر بخواهید به این تصمیم اعتراض کنید، از این حق برخوردارید که یک مددکار دولتی به پرونده بازداشت شما رسیدگی کند. اگر زیر هیجده سال باشید، نباید به زندان فرستاده شوید.

تحت کنترل قرار گرفتن

ممکن است اداره مهاجرت یا پلیس تصمیم بگیرند به جای بازداشت، شما را تحت کنترل قرار دهند. به این معنی که باید به طور منظم و در فواصل زمانی منظم به اداره مهاجرت یا پلیس گزارش بدهید. کودکان نیز ممکن است تحت کنترل قرار بگیرند. این تصمیم باید حداکثر بعد از شش ماه بازبینی شود.

کودکان تحت بازداشت

کودکان به ندرت تحت بازداشت قرار می گیرند. اما در صورت ممانعت از ورود به کشور یا اجرای حکم دیپورت، قانون چنین اجازه ای را صادر می کند. یکی از شرایط بازداشت این است که تلاش برای دیپورت کودک قبلا با شکست مواجه باشد، حتی اگر کودک تحت کنترل قرار گرفته باشد. به علاوه، کودک ممکن است به دلیل حکم اخراج فوری یا در شرایطی که صدور چنین حکمی محتمل به نظر برسد، تحت بازداشت قرار بگیرد.

در نتیجه، کودک ممکن است به این دلایل تحت بازداشت بماند:

- وجود خطر محرز مبنی بر اینکه کودک به دلیل امتناع از اخراج پنهان شود

- تحت کنترل قرار دادن کودک کافی نباشد.

کودک نباید به واسطه بازداشت خود یا سرپرستش، از سرپرست (عموما والدین) جدا شود. کودک بدون همراه (کودکی که بدون سرپرست به سوئد آمده) فقط در صورتی تحت بازداشت قرار می گیرد که دلایل استثنایی مبنی بر چنین تصمیمی در دست باشد. کودک نباید بیشتر از هفتاد و دو ساعت در بازداشت بماند، اما در صورت وجود “دلایل استثنایی”، این مدت ممکن است هفتاد و دو ساعت دیگر تمدید شود.