آلمان و دیپورتی

Last update : January 2018

این اطلاعات جهت کمک به افرادی می باشد که حکم اخراجشان صادر شده و هنوز در فرودگاه حضور دارند و نمی خواهند یا نمی توانند به کشورشان یا کشوری دیگر بازگردند . اگر می توانید دوستانتان را از شرایطتان مطلع کنید و به آنها بگویید که می خواهید مانع از اخراجتان شوید . آنها می توانند از بیرون با فرودگاه تماس گرفته و به آنها بگویند که شما پرواز خروجیتان داوطلبانه و با رضایت نمی باشد ، به مسافرها و مامورین فرودگاه خبر دهید و نسبت به اخراجتان اعتراض کنید . اکثر اخراجها در فرودگاه فرانک فورت انجام می گیرد و در آنجا گروهی هستند که در این گونه مواقع به فرودگاه می آیند ، شما با این ایمیل یا این شماره می توانید با این گروه تماس برقرار کنید :


اطلاعات مورد نیاز جهت افرادی که میخواهند از کشور آلمان در مقابل اخراج شدن شان از خود دفاع کنند.

آخرین به روز رسانی : ژانویه 2108

این اطلاعات جهت کمک به افرادی می باشد که حکم اخراجشان صادر شده و هنوز در فرودگاه حضور دارند و نمی خواهند یا نمی توانند به کشورشان یا کشوری دیگر بازگردند . اگر می توانید دوستانتان را از شرایطتان مطلع کنید و به آنها بگویید که می خواهید مانع از اخراجتان شوید . آنها می توانند از بیرون با فرودگاه تماس گرفته و به آنها بگویند که شما پرواز خروجیتان داوطلبانه و با رضایت نمی باشد ، به مسافرها و مامورین فرودگاه خبر دهید و نسبت به اخراجتان اعتراض کنید . اکثر اخراجها در فرودگاه فرانک فورت انجام می گیرد و در آنجا گروهی هستند که در این گونه مواقع به فرودگاه می آیند ، شما با این ایمیل یا این شماره می توانید با این گروه تماس برقرار کنید : 004915216935562 vga(at)antira.info:اطلاعات مورد نیاز جهت افرادی که میخواهند از کشور آلمان در مقابل اخراج شدن شان از خود دفاع کنند. آخرین به روز رسانی : ژانویه 2108 این اطلاعات جهت کمک به افرادی می باشد که حکم اخراجشان صادر شده و هنوز در فرودگاه حضور دارند و نمی خواهند یا نمی توانند به کشورشان یا کشوری دیگر بازگردند . اگر می توانید دوستانتان را از شرایطتان مطلع کنید و به آنها بگویید که می خواهید مانع از اخراجتان شوید . آنها می توانند از بیرون با فرودگاه تماس گرفته و به آنها بگویند که شما پرواز خروجیتان داوطلبانه و با رضایت نمی باشد ، به مسافرها و مامورین فرودگاه خبر دهید و نسبت به اخراجتان اعتراض کنید . اکثر اخراجها در فرودگاه فرانک فورت انجام می گیرد و در آنجا گروهی هستند که در این گونه مواقع به فرودگاه می آیند ، شما با این ایمیل یا این شماره می توانید با این گروه تماس برقرار کنید : 004915216935562 vga@antira.info لطفا فقط در صورتی که در مخاطره اخراج قرار گرفتید با این شماره تماس بگیرید ، چون این شماره برای دریافت مشاوره نمی باشد . لطفا اطلاعاتی در مورد خودتان و مکانی که هم اکنون زندگی می کنید ، آیا حمایت قانونی دارید ، آیا می دانید که در چه مکانی و در چه زمانی اخراج خواهید گشت ، در اختیار ما قرار دهید . اطلاعاتی که در ادامه خواهد آمد در این مورد است که خودتان برای ممانعت از اخراجتان چه کارهایی می توانید انجام دهید . در مرحله اول در مورد مسافران که در هواپیما های مسافربری عادی اخراج میگردند کاربرد دارد. در حا ل حاضر اشخاص رومانیایی که از پروازهای چارتر استفاده می کنند اغلب در فرودگاه دوسلدورف و بادن بادن اخراج می گردند . در اینگونه مواقع شرایط حمایت از خودتان سخت تر می گردد ، زیرا در این هواپیماها تمامی مسافران دیگر نیز اخراج می گردند و از آنجایی که بجز افسران پلیس مسافر عادی دیگری حضور نخواهد داشت ، پس فرد یا افرادی به عنوان شاهد وجود ندارند . با این اوصاف اگر شما بتوانید هرچقدر افراد بیشتری را از حکم اخراج و پرواز اجباری خروجیتان مطلع سازید در نتیجه شانس بیشتری برای جلوگیری از اخراجتان خواهید داشت . همچنین در فرودگاه دوسلدورف و بادن بادن افراد فعالی حضور دارند که نسبت به حکم های اخراج اعتراض می کنند . زمانی که شما در مسیر فرودگاه می باشید فکر کردن به این که چگونه می توان از اخراج جلوگیری کرد ، کار مشکلی است اما بهتر است که با راه های پیشگیری که خودتان می توانید انجام دهید آشنا شوید . اطلاعاتی که در زیر می آید می تواند در این امر به شما کمک کند . در مسیر فرودگاه … پلیس کشور آلمان برای اجرای حکم اخراج اغلب رفتاری بی پروا و خشونت آمیز به خرج می دهد . اگر شما می خواهید در برابر اخراجتان مقاومت کنید ، نباید قوای خود را در برابر این مامورین به هدر دهید . قانون به افسران پلیس این اجازه را داده که برای انتقال افراد به فرودگاه از دستبند استفاده کنند و برای سرکوب هرگونه مقاومت ، زور و اجبار به کار گیرند . بعضی مواقع پلیس کشور در طول مسیر تا پیش از رسیدن به فرودگاه از زورگویی ، قلدری و وارد کردن ضربات به اخراجی ها استفاده می کنند تا آنها را قبل از رسیدن به هواپیما ، ترسانده و آرام کنند . در حالتی که شما بیمار یا مجروح باشید … اگر شما مجروح یا بیمار شدید در این صورت حتما هر شخصی را که در طول مسیرتان می بینید ، از این مطلب مطلعش سازید ، مامورین مهاجرتی … مامورین خدمات اجتماعی فرودگاه … مهمانداران هواپیما … مسافرین و هر شخص دیگری را مطلع کنید . اگر این کار را انجام دهید ، ممکن است شرایط پرواز به شما تعلق نگیرد ، گرچه این کار همیشه مفید واقع نمی شود ، اما اخراجها بنا بر دلایل پزشکی می توانند کنسل گردند . وقتی که شما سوار بر هواپیما هستید … طبق توافق نامه های بین المللی ، داخل هواپیما افسران پلیس سمت خاصی ندارند . آنها دیگر نمی توانند از اختیارات نظامی خود استفاده کنند . بنا بر این از انرژی تان صرفه جویی کنید و هنگامیکه وارد هواپیما شدید از اخراج شدن تان جلوگیری کنید. در صورت نیاز سعی کنید با صدای بلند خلبان یا خدمه مسؤل در هواپیما را مطلع سازید و توضیح دهید که شما این پرواز هواپیما را با اختیار خود نگرفته اید و در حمایت از خود دفاع خواهید کرد . دفاع از خود به معنای بکارگیری خشونت نمی باشد ، معمولا بیان)

لطفا فقط در صورتی که در مخاطره اخراج قرار گرفتید با این شماره تماس بگیرید ، چون این شماره برای دریافت مشاوره نمی باشد . لطفا اطلاعاتی در مورد خودتان و مکانی که هم اکنون زندگی می کنید ، آیا حمایت قانونی دارید ، آیا می دانید که در چه مکانی و در چه زمانی اخراج خواهید گشت ، در اختیار ما قرار دهید .

اطلاعاتی که در ادامه خواهد آمد در این مورد است که خودتان برای ممانعت از اخراجتان چه کارهایی می توانید انجام دهید . در مرحله اول در مورد مسافران که در هواپیما های مسافربری عادی اخراج میگردند کاربرد دارد. در حا ل حاضر اشخاص رومانیایی که از پروازهای چارتر استفاده می کنند اغلب در فرودگاه دوسلدورف و بادن بادن اخراج می گردند . در اینگونه مواقع شرایط حمایت از خودتان سخت تر می گردد ، زیرا در این هواپیماها تمامی مسافران دیگر نیز اخراج می گردند و از آنجایی که بجز افسران پلیس مسافر عادی دیگری حضور نخواهد داشت ، پس فرد یا افرادی به عنوان شاهد وجود ندارند . با این اوصاف اگر شما بتوانید هرچقدر افراد بیشتری را از حکم اخراج و پرواز اجباری خروجیتان مطلع سازید در نتیجه شانس بیشتری برای جلوگیری از اخراجتان خواهید داشت . همچنین در فرودگاه دوسلدورف و بادن بادن افراد فعالی حضور دارند که نسبت به حکم های اخراج اعتراض می کنند .

زمانی که شما در مسیر فرودگاه می باشید فکر کردن به این که چگونه می توان از اخراج جلوگیری کرد ، کار مشکلی است اما بهتر است که با راه های پیشگیری که خودتان می توانید انجام دهید آشنا شوید . اطلاعاتی که در زیر می آید می تواند در این امر به شما کمک کند .

در مسیر فرودگاه …

پلیس کشور آلمان برای اجرای حکم اخراج اغلب رفتاری بی پروا و خشونت آمیز به خرج می دهد. اگر شما می خواهید در برابر اخراجتان مقاومت کنید ، نباید قوای خود را در برابر این مامورین به هدر دهید . قانون به افسران پلیس این اجازه را داده که برای انتقال افراد به فرودگاه از دستبند استفاده کنند و برای سرکوب هرگونه مقاومت ، زور و اجبار به کار گیرند . بعضی مواقع پلیس کشور در طول مسیر تا پیش از رسیدن به فرودگاه از زورگویی ، قلدری ووارد کردن ضربات به اخراجی ها استفاده می کنند تا آنها را قبل از رسیدن به هواپیما ، ترسانده و آرام کنند .

در حالتی که شما بیمار یا مجروح باشید …

اگر شما مجروح یا بیمار شدید در این صورت حتما هر شخصی را که در طول مسیرتان می بینید ، از این مطلب مطلعش سازید ، مامورین مهاجرتی … مامورین خدمات اجتماعی فرودگاه … مهمانداران هواپیما … مسافرین و هر شخص دیگری را مطلع کنید . اگر این کار را انجام دهید ، ممکن است شرایط پرواز به شما تعلق نگیرد ، گرچه این کار همیشه مفید واقع نمی شود ، اما اخراجها بنا بر دلایل پزشکی می توانند کنسل گردند .

وقتی که شما سوار بر هواپیما هستید …

طبق توافق نامه های بین المللی ، داخل هواپیما افسران پلیس سمت خاصی ندارند . آنها دیگر نمی توانند از اختیارات نظامی خود استفاده کنند . بنا بر این از انرژی تان صرفه جویی کنید و هنگامیکه وارد هواپیما شدید از اخراج شدن تان جلوگیری کنید. در صورت نیاز سعی کنید با صدای بلند خلبان یا خدمه مسؤل در هواپیما را مطلع سازید و توضیح دهید که شما این پرواز هواپیما را با اختیار خود نگرفته اید و در حمایت از خود دفاع خواهید کرد . دفاع از خود به معنای بکارگیری خشونت نمی باشد ، معمولا بیان نه “با صدای بلند کافی است و اگر فایده ای نداشت ، بلند فریاد بکشید و از نشستن بر روی صندلی خودداری کنید و کمر بند ایمنی را نبندید ویا اینکه برروی سطح راه رو هواپیما دراز بکشید .

اگر مقامات مهاجرت پلیس کشوری در هواپیما نماندند ، می توانید به محض رفتن آنها برخیزید و مستقیما به سمت خلبان هواپیما بروید و پافشاری کنید تا با او صحبت کنید . توضیح دهید که نمی خواهید پرواز کنید و او نباید در پیش بردن این اخراج کاری انجام دهد . اگر خلبان به هر طریقی خواست شما را نسبت به انجام این مسافرت مجبور کند ، او را تهدید کنید که این کارش را به مطبوعات گزارش خواهید داد . همچنین می توانید به او بگویید که اتحادیه خلبانان به تمام خلبانان خطوط هواپیمایی توصیه کرده که از انجام چنین انتقالهای اجباری پرهیز کنند . برای او با وضوح توضیح دهید که شما این پرواز را با میل خودتان انجام نمی دهید و در صورت نیاز از خود دفاع خواهید کرد .

اگر مقامات مهاجرت در هواپیما ماندند و خواستند که برای حفظ امنیت در طول پرواز با شما باشند ، شما بازهم برای رساندن خود به خلبان تلاش کنید . اگر این مامورین به شما دستبند زدند یا شما را نگه داشتند تا نتوانید خود را به خلبان برسانید ، به محض ورود اولین مسافر به داخل هواپیما ، می توانید با صدای بلند اعتراض کنید و بازهم تلاش کنید تا خود را به خلبان رسانده تا بتوانید به او بگویید که می خواهید مانع از اخراجتان شوید .

وضعیت حقوقی

در فرودگاه آلمان به محض بسته شدن دربهای هواپیما ، طبق قوانین بین المللی ، مقامات مهاجرت دیگر نمی توانند از زور و اجبار استفاده کنند و از این زمان به بعد تمام امور تحت فرمان و تصمیم خلبان است و مقامات مهاجرت دیگر هیچ گونه قدرت خاصی ندارند ، نه در طول پرواز و مسلما نه در فرودگاه کشوری دیگر . همچنین مقامات آلمانی از بکارگیری اجبار برای پیش بردن اخراج در هنگام توقف بین راه یا توقف برای ترانزیت در کشوری دیگر ، منع شده اند . اگر افسران پلیسی از هلند یا بلژیک یا کشوری دیگر هم آمدند ، شما می توانید به آنها توضیح دهید که نمی خواهید پرواز کنید و با قاطعیت از سوار شد به هواپیما امتناع کنید

زمانی که با موفقیت از اخراج پیشگیری به عمل آید یا اینکه لغو گردد ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

مقامات آلمانی معمولا تلاش می کنند تا مراحل اخراج را از سر بگیرند . اگر اخراج پس از فرستاده شدن به زندان بود ، در ابتدا شما به زندان بازگردانده خواهید شد . چنانچه از قبل حکم بازداشتی وجود نداشته ، شما دوباره به مکانی که در آلمان زندگی می کردید بازگردانده خواهید شد . در هر کدام از دو حالت ، فقط مدت زمانی کوتاه فرصت خواهید داشت تا برای پیش گیری از اخراجتان از طریق حقوقی یا دلایل سیاسی تلاش کنید . بعد از جلوگیری از اخراج ، همیشه خطر صدور حکم دستگیری وجود دارد . بنابراین تلف دادن وقت کاری خطرناک است ، هرچه زودتر با وکیل ملاقات کرده و یا به یک مرکز مشاوره حقوقی مراجعه کنید .

زمانی که در اروپا در کشوری انگشت نگاری شده باشم و بعد به کشور دیگری رفته باشم و در آنجا حکم اخراج برای من صادر گردد ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

این حالت قرار گرفتن در شرایط قوانین دوبلین 2 می باشد . شما همچنین می توانید در اتحادیه اروپا مانع از اخراجتان گردید . در واقع در بعضی شرایط مانع شدن از این اخراج به مراتب آسان تر از آنست که بخواهند شما را به کشور خودتان اخراج کنند . چون با توجه به قانون دوبلین ، هواپیمایی چارتر و جداگانه برای انجام این کار وجود ندارد پس شما مسلما با یک هواپیمای مسافربری عادی فرستاده خواهید شد . همچنین راه دیگری برای پیشنهاد به شما جهت مقاومت در برابر اخراجهای تحت دوبلین نیز داریم : کشور آلمان یک مهلت زمانی که معمولا 6 ماه می باشد ، فرصت دارد تا مقدمات اخراج شما را فراهم کند . اگر این مدت زمان طی شد و اخراج انجام نشد ، رسیدگی به پرونده پناهجویی شما در آلمان صورت می پذیرد . در صورتی که شما نگذارید که آلمان به کشورهای دیگری نظیر ایتالیا ، مجارستان یا مالت ، اخراجتان کند ، به احتمال زیاد به زندان فرستاده خواهید شد . معمولا پس از گذشت چند ماه اخراجها انجام خواهد شد ، اگر پس از گذشت چند ماه اخراج نشدید ، این احتمال وجود دارد که دیگر اخراج شما ممکن نباشد . چنانچه شما بتوانید از اخراجتان تا روزهای نزدیک به زمان مقرر پیش گیری کنید ، تلاش کنید تا از فرستاده شدنتان به زندان پیشگیری کنید . در صورتی که موفق شدید ، رسیدگی به تقاضای پناهندگیتان باید در کشور آلمان انجام گیرد . توجه : دقت داشته باشید که این امر فقط در صورتی امکان پذیر است که شخص قبلا انگشت نگاری شده باشد . اما شامل افرادی که در کشوری دیگر پناهجو محسوب شده اند نمی گردد ، مانند ایتالیا یا …

شما می توانید از بیرون کمک دریافت کنید …

در کشور آلمان افراد بسیار زیادی با سیاست دولت در مورد اخراج موافق نیستند . به عنوان مثال گروهی در شهر فرانکفورت هستند که هرزمان مطلع شوند قرار است در فرودگاه اخراج انجام گیرد ، به آنجا می روند و به شخصی که می خواهد در برابر اخراجش مقاومت کند ، می پیوندند . با این آدرس ایمیل می توانید با این گروه تماس بگیرید :

vga(at)antira.info

قوی باشید و فراموش نکنید که دعای خیر ما پشتوانه شماست .

برای آزاد و رها زیستن هیچ مرزی وجود ندارد .

…………………………………………………………………………………………………………………………………

اکثر اخراجها از آلمان توسط خطوط هوایی انجام می شود . 10 سال قبل یک شبکه ضد نژاد پرستی با نام : هیچ کس غیر مجاز نیست یک کمپین را با نام” وضعیت اخراج “آغاز کرد . در آلمان فرودگاه هایی هستند که معمولا اخراجها در آنجا انجام می گیرد ، این کمپین در آن فرودگاه ها فعالیتهای بسیار زیادی نمود و هدفش این بود که شرکت هواپیمایی لوفتانزا را مجبور به توقف و عدم اجرای اخراج کند . در نتیجه تلاش این کمپین ، این هواپیمایی آشکارا اعلام کرد که اگر افراد اخراج شده بصورت علنی و واضح مقاومت کنند ، دیگر توسط پروازهای این شرکت ، اخراجی انجام نخواهد گرفت . ما در تجربه های خود دیده ایم که اخراجهایی انجام نگرفته ، به این دلیل که خلبان از پذیرش شخص اخراج شده ای که مقاومت می نموده یا فریاد می کشیده ، امتناع کرده .

…………………………………………………………………………………………………………………………………

موضع اتحادیه خلبانان

موکلان حقوقی اتحادیه خلبانان آلمان اعلام کرده که مجاز به اخراج افرادی که با دستبند به داخل هواپیما آورده می شوند نمی باشد . با توجه به دستور اتحادیه ، خلبان باید از اجرای این اخراج ممانعت نماید ، در غیر این صورت ایشان مجازات خواهد شد . با توجه به قوانین این اتحادیه از تمامی اعضای آن خواسته شده که قبل از پرواز اطمینان حاصل کنند که فرد اخراجی اعتراضی نداشته و رضایت دارد . اتحادیه خلبانان بین المللی تمایل به پرواز را شرط جابجایی و انتقال می داند ، به این معنی که معیار انجام مسافرت و پرواز ، رضایت می باشد .

…………………………………………………………………………………………………………………………………

خروج اضطراری

اغلب مقامات مهاجرت آلمان مجبور به انجام اخراجهایی می شوند که به کشور مبدأ ، پروازی یکسره ندارد . به این صورت که فرد اخراج شده ، در کشور دیگری در یک فرودگاه باید مسیر پروازش را تغییر دهد . در این زمان این فرصت برای شما وجود دارد که سوار هواپیمای دوم که آماده پرواز می باشد ، نشوید . تا کنون چند مورد پیش آمده که شخص اخراجی سوار این هواپیما نشده و او را به آلمان بازگردانده اند .

هشدار اخراج

آخرین به روز رسانی : ژانویه 2108

وبلاگ به زبان انگلیسی :http://nodeportation.antira.info/en/

وبلاگ به زبان آلمانی : http://nodeportation.antira.info/

سالانه بیش از 7000 نفر برخلاف تصمیم خودشان از آلمان اخراج می گردند . به اعتقاد ما هر شخصی این حق را دارد که در هر مکانی که می خواهد زندگی کند و به همین منظور است که ما در اینجا این اطلاعات را جمع آوری کرده ایم تا از رخ دادن اخراجها جلوگیری کنیم .

• اطلاعات در زمینه چگونگی متوقف کردن پرواز اخراج براساس مسافر غیر داوطلب .
• دستیابی به آدرسهای تماس با گروههای محلی که در نزدیکی فرودگاه محل اخراج قراردارند و قادرند تا به شما کمک کنند .
• مطالب و نشریات اطلاع رسانی جهت پرواز شخصی و مسافران دیگر .
• راههای دستیابی و کسب اطلاعات در زمینه اخراج .

قوی باشید و فراموش نکنید که دعای خیر ما پشتوانه شماست .

برای آزاد و رها زیستن هیچ مرزی وجود ندارد .

نشریه اطلاع رسانی برای اشخاصی که قصد دارند خودشان در برابر حکم اخراجشان دفاع کنند به زبانهای عربی ، انگلیسی ، فرانسوی ، فارسی ، اردو ، آلمانی ، اسپانیایی ، سربستانی و کرواتی و تیگری نا :

دانلود نسخه فشرده :

PDF downloads:

vga_flyer_arabic.pdf(291.7 KiB)

vga_flyer_de.pdf(509.0 KiB)

vga_flyer_eng.pdf(526.5 KiB)

vga_flyer_espanol.pdf(217.5 KiB)

vga_flyer_farsi.pdf(483.2 KiB)

vga_flyer_francais.pdf(207.3 KiB)

vga_flyer_srpski.pdf(77.6 KiB)

vga_flyer_tigrinya.pdf(276.9 KiB)

vga_flyer_urdu.pdf(445.8 KiB)

اخراج مسخره را متوقف سازید.

http://oplatz.net/stop-deportation/#page/5