وضعیت پناهندگان در آلمان

آخرین به روز رسانی : دسامبر ۲۰۱۷

پناهجویان باید در طول این مدت باید در کمپ و شهر خود بمانند (Wohnverpflichtung). عوض کردن کمپ یا شهر کار بسیار دشواری است. ممکن است قانون ممنوعیت جا به جایی هم شامل حال افراد شود. به این معنی که برای سفر کردن به شهر دیگری داخل خاک آلمان، باید از اداره اتباع بیگانه (Ausländerbehörde) به طور رسمی اجازه بگیرند. به طور معمول باید سه ماه پس از ثبت درخواست پناهجویی به افراد اجازه سفر آزادانه در آلمان داده شود.


Last update: 07.03.2017

وضعیت پناهندگان در آلمان

  1. در طول دوران پناهجویی و قبل از دریافت جواب

اجازه اقامت موقت برای پناهجویان (Aufenthaltsgestattung) مطلبق با قانون پناهجویی § 55

پناهجویان باید در طول این مدت باید در کمپ و شهر خود بمانند (Wohnverpflichtung). عوض کردن کمپ یا شهر کار بسیار دشواری است. ممکن است قانون ممنوعیت جا به جایی هم شامل حال افراد شود. به این معنی که برای سفر کردن به شهر دیگری داخل خاک آلمان، باید از اداره اتباع بیگانه (Ausländerbehörde) به طور رسمی اجازه بگیرند. به طور معمول باید سه ماه پس از ثبت درخواست پناهجویی به افراد اجازه سفر آزادانه در آلمان داده شود. ولی موارد استثنای زیادی وجود دارد. پس باید ببینید دقیقن روی کارت اقامت شما (Aufenthaltsgestattung) چه چیزی نوشته شده. اگر ممنوعیت جا به جایی شامل حالتان شود، قانون مربوطه روی کارت اقامتتان نوشته شده. اگر بعد از شش ماه، این ممنوعیت کماکان شامل حالتان می شود، باید از اداره اتباع خارجی درخواست برداشتن ممنوعیت نمایید. در طول سه ماه اول، اجازه کار ندارید. در صورتیکه پناهجو مدت طولانی تری در مراکز پذیزش اولیه (Erstaufnahmeeinrichtung ) بماند، این ممنوعیت تمدید می شود.

برای مدت دوازده ماه (از ماه چهارم پس از ثبت درخواست پناهندگی تا ماه پانزدهم) اجازه کار دارید. به این شکل که برای استخدام در کاری اقدام می کنید، بعد باید بررسی شود که آیا یک آلمانی یا اروپایی به آن کار احتیاج دارد یا نه. اما در اکثر مناطق آلمان این قانون به حالت تعلیق درآمده. به این معنی که پناهجویان آنطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، به کار دسترسی دارند.

پس از آن در طول سی و سه ماه بعدی (ماه شانزدهم تا ماه چهل و هشتم)، می توانند از طریق اداره پناهجویی اقدام به پیدا کردن کار نمایند. در این حالت فقط شرایط کار مورد بررسی قرار می گیرد (پناهجو با افراد محلی برابر است).

بعد از چهل و هشت ماه با داشتن اجازه اقامت موقت، می توانید برای اخذ اجازه کار عمومی اقدام نمایید. قانون مربوطه روی کارت اقامت شما درج خواهد شد. ولی ممکن است تقاضای دریافت این اجازه کار به دلایل مختلفی رد شود. اگر دوره کارآموزی پیدا کنید (Berufsausbildung)، باید به اداره اتباع خارجی مراجعه کرده و از آنها اجازه بگیرید.

در طول دوران پناهجویی ممکن است به شما حقوق داده شود یا به جای آن کالاهای مورد نیاز (نظیر غذا، لباس و غیره) را مستقیمن دریافت کرده و فقط پول توجیبی به شما پرداخت شود. در این حالت از کمک های پزشکی اورژانسی برخوردارید و ماهیانه مبلغ 143 یورو (برای هر فرد بزرگسال مجرد) دریافت می کنید. ولی در بعضی ایالت های آلمان با این قانون برخوردهای متفاوتی می شود. بعد از گذشت پانزده ماه از ورود شما، این مبلغ به 400 یورو در ماه افزایش می یابد. عمومن برخورداری از این حقوق به این بستگی دارد که آیا هنوز در مراکز پذیرش اولیه زندگی می کنید یا نه. از حق انجام آزمایشات پزشکی، واکسن و آزمایشات مربوط به اطفال (U1-U9) برخوردار خواهید شد.

  1. به رسمیت شناخته شدن درخواست پناهندگی (دریافت جواب مثبت)

  2. دریافت جواب به عنوان: یک) پناهنده سیاسی (Asylberechtigung) مطابق با بند 16الف (قانون اساسی آلمان، حق پناهندگی) و قانون §25.1 یا دو) پناهنده سیاسی (Flüchtlingsanerkennung) مطابق قانون §60.1 ( کنوانسیون ژنو، بند 13 RL 2011/95/EU) و قانون §25.2, 1

در این صورت اجازه اقامت سه ساله و اجازه دسترسی نامحدود به بازار کار، برخورداری از حقوق بیکاری و کلاس زبان و اجازه الحاق خانواده (درجه یک شامل همسر و فرزندان) خواهید داشت. برای الحاق خانواده تا سه ماه پس از دریافت جواب باید تقاضای ویزا دهید. بعد از گذشت این سه ماه برای آورن خانواده خود به آلمان باید خانه ای مناسب اقامت این افراد و همچنین درآمد مستقل و باثبات داشته باشید.

  1. دریافت جواب براساس قانون حمایت جانبی بین المللی (internationaler subsidiärer Schutz) : مطابق بند 18 RL 2011/95/EU و قانون §25.2, 2

در این حالت اجازه اقامت یکساله (قابل تمدید)، دسترسی نامحدود به بازار کار، حقوق بیکاری و کلاس زبان دارید. الحاق خانواده برای افرادی که بعد از 17.03.2016 اجازه اقامت گرفته اند تا 16.03.2018 میسر نیست. بعد از این تاریخ روند الحاق مانند بند قبلی (A) است.

  1. دریافت جواب بر اساس قانون حمایت جانبی ملی (Abschiebeverbot): مطابق قانون § 60 پاراگراف 5 یا هفت و بند §25 پاراگراف 3.

در این حالت اجازه اقامت یکساله (قابل تمدید)، دسترسی نامحدود به بازار کار و حقوق بیکاری و کلاس زبان دارید. الحاق خانواده محدود به مواردی است که دلیل انسانی برای این کار وجود داشته باشد و برای این کار باید درآمد مطمئن و با ثبات داشته باشید.

توجه!

اگر بعد از 01.01.2016 جواب مثبت گرفته اید، شامل قانون اقامت اجباری (Wohnsitzauflage) می شوید. به این معنی که باید به مدت سه سال در شهر و ایالتی که در آنجا دوره پناهجویی تان طی شده بمانید. اگر پیش از 06.08.2016 به شهر یا ایلت دیگری رفته باشید، باید آنجا بمانید. ولی قانون مربوط به جابه جایی داخل ایالتی در هر ایالت متفاوت است. با ارائه دلایلی نظیر کار، خانواده و غیره می توانید درخواست جا به جایی به شهر یا ایلت دیگری دهید.

توجه!

برای تمام افرادی که مطابق قانون حمایت جانبی بین المللی، پس از 17.03.2016 جواب گرفته اند، الحاق خانواده تا دو سال متوقف شده و فقط پس از 16.03.2018 قابل انجام است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه نمایید:

http://www.nds-fluerat.org/19100/aktuelles/eingeschraenkter-familiennachzug-fuer-wen-und-ab-wann/

  1. رد درخواست پناهندگی

در صورتیکه درخواست شما “آشکارا بی اساس” تشخیص داده شده (مثلن به این علت از کشور امنی آمده اید) و رد شود، یک هفته فرصت اعتراض دارید. اگر درخواست صرفن “بی اساس” تشخیص داده شود، دو هفته برای اعتراض وقت دارید. در صورت اعتراض تا دریافت جواب نهایی از حق قانونی اقامت (Aufenthaltsgestattung) برخوردارید.

اجازه اقامت مبتنی بر قانون تحمل (Duldung- Aussetzung der Abschiebung) مطابق بند § 60a:

در این حالت فرد اجازه اقامت با ثباتی ندارد. از سه ماه پس از ورود به آلمان، ممنوعیت جا به جایی شامل حال او می شود. اجازه دائمی کار نداشته، بلکه دسترسی محدودی به بازار کار و دوره های کارآموزی دارد. پس از چهار سال می تواند بدون بررسی شرایط کاری استخدام شود اما باید از اداره اتباع بیگانه اجازه بگیرد. اگر اداره اقامت فرد را مسئول عدم دیپورت تشخیص دهد، اجازه کار صادر نمی شود.

تا پانزده ماه فرد از حمایت مالی اداره پناهجویی (Asylbewerberleistungen) برخوردار بوده و پس از آن حقوق بیکاری اجتماعی (Sozialhilfe) دریافت می کند. در صورتیکه اداره اقامت فرد را مسئول عدم دیپورت بداند، این حقوق قطع خواهد شد. اگر درخواست پناهندگی “آشکارا بی اساس” تشخیص داده شده و رد شود و فرد از کشور امنی آمده باشد، برای یکسال ممنوعیت ورود دوباره به آلمان وجود دارد. الحاق به خانواده میسر نیست مگر در موارد ضروری که ممکن است مقامات استثنا قائل شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به اینجا مراجعه کنید:

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Downloads/Infothek/Asyl/schema-ablauf-asylverfahren.pdf;jsessionid=77AC67CFF61E7C1C2AE5D62F36A00521.1_cid294?__blob=publicationFile