وضعیت حقوقی پناهندگان

آخرین به روز رسانی : دسامبر ۲۰۱۷

اطلاعات در مورد حالت های حقوقی متفاوت پناهندگان در آلمان٬ قبل و بعد از تصمیم آنها در مورد درخواست پناهندگی خود.


  1. در طول دوران پناهجویی و قبل از دریافت جواب

.اجازه اقامت موقت برای پناهجویان (Aufenthaltsgestattung) نظر به قانون پناهنده گی § 55

•آنها ملزم به اقامت با الزام اقامت در کمپ و شهرداری خاص (Wohnverpflichtung) هستند. تغییر شهرداری یا کمپ خاص بسیار دشوار است.
• ممکن است محدودیت حرکتی نیز وجود داشته باشد. اگر بخواهند از شهر دیگری در آلمان دیدن کنند، باید در اداره اتباع بیگانگان (Ausländerbehörde) درخواست دهند. معمولاً آنها باید پس از سه ماه اجازه بازدید آزادانه از شهرهای دیگر آلمان را دریافت می کنند. اما استثناهای زیادی وجود دارد. بنابراین آنها باید آنچه را که در سند خودشان نوشته شده است (Aufenthaltsgestattung) بررسی کنند. محدودیت حرکت در آنجا نوشته شده است - در صورت وجود. اگر بعد از شش ماه همچنان محدودیت حرکت را در سند خود دارند، باید از اداره بیگانگان (Ausländerbehörde) بخواهند که آن را پس بگیرد.
کار برای سه ماه اول ممنوع است. در صورتی که پناهنده بیشتر در اولین مرکز پذیرش (Erstaufnahmeeinrichtung) بماند، این مدت طولانی می شود.

برای مدت دوازده ماه (از ماه چهارم پس از ثبت درخواست پناهندگی تا ماه پانزدهم) اجازه کار دارید. به این شکل که برای استخدام در کاری اقدام می کنید، بعد باید بررسی شود که آیا یک آلمانی یا اروپایی به آن کار احتیاج دارد یا نه. اما در اکثر مناطق آلمان این قانون به حالت تعلیق درآمده. به این معنی که پناهجویان آنطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، به کار دسترسی دارند.

پس از آن در طول سی و سه ماه بعدی (ماه شانزدهم تا ماه چهل و هشتم)، می توانند از طریق اداره پناهجویی اقدام به پیدا کردن کار نمایند. در این حالت فقط شرایط کار مورد بررسی قرار می گیرد (پناهجو با افراد محلی برابر است).

بعد از چهل و هشت ماه با داشتن اجازه اقامت موقت، می توانید برای اخذ اجازه کار عمومی اقدام نمایید. قانون مربوطه روی کارت اقامت شما درج خواهد شد. ولی ممکن است تقاضای دریافت این اجازه کار به دلایل مختلفی رد شود. اگر دوره کارآموزی پیدا کنید (Berufsausbildung)، باید به اداره اتباع خارجی مراجعه کرده و از آنها اجازه بگیرید.

در طول دوران پناهجویی ممکن است به شما حقوق داده شود یا به جای آن کالاهای مورد نیاز (نظیر غذا، لباس و غیره) را مستقیمن دریافت کرده و فقط پول توجیبی به شما پرداخت شود. در این حالت از کمک های پزشکی اورژانسی برخوردارید و ماهیانه مبلغ 143 یورو (برای هر فرد بزرگسال مجرد) دریافت می کنید. ولی در بعضی ایالت های آلمان با این قانون برخوردهای متفاوتی می شود. بعد از گذشت پانزده ماه از ورود شما، این مبلغ به 400 یورو در ماه افزایش می یابد. عمومن برخورداری از این حقوق به این بستگی دارد که آیا هنوز در مراکز پذیرش اولیه زندگی می کنید یا نه. از حق انجام آزمایشات پزشکی، واکسن و آزمایشات مربوط به اطفال (U1-U9) برخوردار خواهید شد.

  1. پس از شناسایی (دریافت جواب مثبت)

a) دریافت جواب به عنوان: یک) پناهنده سیاسی (Asylberechtigung) مطابق با بند 16الف (قانون اساسی آلمان، حق پناهندگی) و قانون §25.1 یا دو) پناهنده سیاسی (Flüchtlingsanerkennung) مطابق قانون §60.1 ( کنوانسیون ژنو، بند 13 RL 2011/95/EU) و قانون §25.2, 1

• مجوز اقامت با اعتبار سه سال
• دسترسی نامحدود به بازار کار
•دوره پول و ادغام رفاه اجتماعی (دروس آلمانی)
• الحاق مجدد خانواده فقط برای خانواده اصلی، درخواست ویزا باید در سه ماه اول پس از شناسایی انجام شود. اگر بعد از این سه ماه درخواست دهید، فضای اقامت و درآمد کافی باید تضمین و اثبات شود.

b) دریافت جواب براساس قانون حمایت جانبی بین المللی (internationaler subsidiärer Schutz) : مطابق بند 18 RL 2011/95/EU و قانون §25.2, 2

• اجازه اقامت یک ساله (قابل تمدید)
• دسترسی نامحدود به بازار کار
• رفاه اجتماعی، دسترسی به دوره ادغام (دروس آلمانی)
• الحاق خانواده برای کسانی است که Aufenthaltserlaubnis خود را بعد از 17.03.2016 دریافت کرده اند تا 16.03.2018 امکان پذیر نیست. بعد از 16.03.2018 زیر A..

c) دریافت جواب بر اساس قانون حمایت جانبی ملی (Abschiebeverbot): مطابق قانون § 60 پاراگراف 5 یا هفت و بند §25 پاراگراف 3.

•اجازه اقامت یک ساله (قابل تمدید)
• دسترسی نامحدود به بازار کار
• محدود شدن حق الحاق خانواده فقط به دلایل بشردوستانه و با درآمد تضمین شده
• رفاه اجتماعی، دسترسی به دوره ادغام (دروس آلمانی)
در این حالت اجازه اقامت یکساله (قابل تمدید)، دسترسی نامحدود به بازار کار و حقوق بیکاری و کلاس زبان دارید. الحاق خانواده محدود به مواردی است که دلیل انسانی برای این کار وجود داشته باشد و برای این کار باید درآمد مطمئن و با ثبات داشته باشید.

توجه!
اگر بعد از 01.01.2016 جواب مثبت گرفته اید، شامل قانون اقامت اجباری (Wohnsitzauflage) می شوید. به این معنی که باید به مدت سه سال در شهر و ایالتی که در آنجا دوره پناهجویی تان طی شده بمانید. اگر پیش از 06.08.2016 به شهر یا ایلت دیگری رفته باشید، باید آنجا بمانید. ولی قانون مربوط به جابه جایی داخل ایالتی در هر ایالت متفاوت است. با ارائه دلایلی نظیر کار، خانواده و غیره می توانید درخواست جا به جایی به شهر یا ایلت دیگری دهید.

توجه!
برای تمام افرادی که مطابق قانون حمایت جانبی بین المللی، پس از 17.03.2016 جواب گرفته اند، الحاق خانواده تا دو سال متوقف شده و فقط پس از 16.03.2018 قابل انجام است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه نمایید: nds-fluerat.org/19100/aktuelles/eingeschraenkter-familiennachzug-fuer-wen-und-ab-wann

  1. رد درخواست پناهندگی

در صورتیکه درخواست شما “آشکارا بی اساس” تشخیص داده شده (مثلا به این علت از کشور امنی آمده اید) و رد شود، یک هفته فرصت اعتراض دارید. اگر درخواست صرفن “بی اساس” تشخیص داده شود، دو هفته برای اعتراض وقت دارید. در صورت اعتراض تا دریافت جواب نهایی از حق قانونی اقامت (Aufenthaltsgestattung) برخوردارید.

اجازه اقامت مبتنی بر قانون تحمل (Duldung- Aussetzung der Abschiebung) مطابق بند § 60a:

•وضعیت قانونی ندارد
• محدودیت اقامت
• پس از سه ماه اقامت قانونی در آلمان بدون مجوز کار، دسترسی محدود و آموزش کار امکان پذیر است
• پس از چهار سال اقامت قانونی در آلمان، می توانید بدون بررسی کارفرما/شرایط شغلی به شغلی دسترسی پیدا کنید، اما باید این اجازه عمومی را از اداره اتباع بیگانگان (Ausländerbehörde) دریافت کنید.
• اگر اداره اتباع بیگانگان خارجی را مسئول عدم اخراج خود بداند، کار مجاز نیست
• برای 15 ماه حمایت مالی توسط خدمات پناهندگی (Asylbewerberleistungen) پس از این مدت رفاه اجتماعی معمولی (Sozialhilfe). اگر اداره اتباع خارجی، خارجی را مسئول عدم اخراج خود بداند، این پول کاهش می یابد
• اگر درخواست پناهندگی به عنوان “بدیهی بی اساس” رد شده باشد و شما از کشوری نجات یافته اید، یک سال ممنوعیت ورود مجدد وجود دارد.
• الحاق خانواده به طور کلی امکان پذیر نیست، اما موارد اضطراری بسیار کمی وجود دارد که ممکن است استثناء قائل شوند.