‫کمک پزشکی ویا صحی در آلمان ‬‬

آخرین به روز رسانی : نوامبر ۲۰۱۵

مهاجران بدون اسناد از سیستم بهداشتی عادی در آلمان مستثنی هستند. اما گروه های امداد رسان صحی٬ خدمات پزشکی عملی را برای پناهندگان و مهاجران ارائه می دهند:

  • کسانی که از مراجعه به داکتر می ترسند به دلیل نداشتن وضعیت اقامت یا مدارک،
  • که «سوزیالامت» علیرغم داشتن اوراق معتبر، از پرداخت هزینه های مراقبت های بهداشتی خودداری می کند.
  • کسانی که تجربه شکنجه، جنگ یا تبعید را داشته و نیاز به حمایت روانی دارند.

مهاجران بدون اسناد از سیستم بهداشتی عادی در آلمان مستثنی هستند. گروه های امداد رسان صحی٬ خدمات پزشکی عملی را برای پناهندگان و مهاجران ارائه می دهند:

  • کسانی که از مراجعه به داکتر می ترسند به دلیل نداشتن وضعیت اقامت یا مدارک،
  • که «سوزیالامت» علیرغم داشتن اوراق معتبر، از پرداخت هزینه های مراقبت های بهداشتی خودداری می کند.
  • کسانی که تجربه شکنجه، جنگ یا تبعید را داشته و نیاز به حمایت روانی دارند.

برای مشاهده کلی در مورد شبکه آنها به: medibueros.org مراجعه کنید ( به زبان آلمانی!)
آنها در ساعات مشاوره خود قرار ملاقات هایی با پزشکان و روانشناسانی ترتیب می دهند که آماده حضور در پناهندگان و مهاجران به صورت ناشناس و رایگان هستند. شما می توانید آنها را در چندین شهر پیدا کنید:
کمک های صحی برای مهاجرین بدون مدرک وبدون بیمه صحی در آلمان:

Augsburg شهر
Maltesian Migrants Medical Aid Augsburg
Unter dem Bogen 2 (Rathausplatz), 86150 Augsburg آدرس

Tel. 0821-45519003 شماره تلفن
E-Mail: Augsburg@maltanet.de ایمیل آدرس
Opening hours: Wednesday 11 a.m. - 1 p.m. ساعت کاری روز چهارشنبه از ساعت ۱۱ الی ۱

Berlin شهر

دفتر کمک های پزشکی برای پناهندگان
Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin آدرس
Tel. 030-6946746, Fax 030-62901145 شماره تلفن
Email: info@medibuero.de ایمیل آدرس
ویب سایت
Opening hours: Monday and Thursday 4.30 - 6.30 Uhr - Mehringhof, backyard, staircase 3, 2.floor ساعات کاری روز
های دوشنبه وپنجشنبه از ساعت ۰۴.۳۰ الی ۰۶.۳۰

Maltesian Migrants Medical Aid
Aachener Str. 12, 1. Etage, Zimmer 84, 10713 Berlin-Wilmersdorf آدرس
Tel. 030-82722600 شماره تلفن
Email: MMMedizin@aol.com ایمیل آدرس
ویب سایت تنها به زبان آلمانی
ساعات کاری: روزهای سه شنبه٬ چهارشنبه و جمعه از ساعت صبح۹ الی بعد از ظهر۳
Opening hours: Tuesday, Wednesday and Friday 9 a.m. - 3 p.m.

Bielefeld
Medical Assistance for Refugees Team
of AK Asyl e.V.
Kavalleriestraße 26 (Entrance Paulusstraße), 33602 Bielefeld آدرس
Tel. 0521-787152-45 شماره تلفن
Email: mfh@ak-asyl.info ایمیل آدرس
Opening hours: Thursday 3 - 4 p.m.
ساعات کاری: روزهای پنجشنبه از ساعت ۳ الی ۴

Bochum شهر

Medical Assistance for Refugees Bochum e.V.
Dr.-Ruer-Platz 2, 44787 Bochum آدرس
شماره تلفن
Tel. Büro 0234-9041380, Med. Vermittlung 0234-235464, Fax 0234- 9041381
Email: sprechstunde@mfh-bochum.de ایمیل آدرس
ویب سایت
ساعات کاری: روز سه شنبه از ساعت ۶ الی ۷
Medical Aid Agency: Tuesday 6 - 7 p.m. Trainstation Langendreer, Wallbaumweg 108, Room 3 

Bonn شهر

MediNet Bonn
Medical Counselling Office for Refugees
c/o Information Office Latinamerica (ila) e.V., Oscar-Romero-Haus, Heerstr. 205, 53111 آدرس
Tel. 0228-695266 (answering machine, checked daily) شماره تلفن
Email: info@MediNetzBonn.de ایمیل آدرس
ویب سایت
Opening hours: Monday 5.30 - 7 p.m. ساعات کاری: روزهای دوشنبه از ساعت ۰۵.۳۰ الی ۷

Bremen شهر

MediNet Bremen
Bernhardstr. 12, 28203 Bremen آدرس
Tel. 0421-7901959 شماره تلفن
Email: medinetz-bremen@gmx.net ایمیل آدرس
Opening hours: Tuesday 3 - 5 p.m.ساعات کاری: روز های سه شنبه از ساعت ۳ الی ۵

Public Health Department Bremen: Humanitarian consultation-hour
Monday 9 till 11:30 a.m. (doctor) دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۱.۳۰
Thursday 9 till 11:30 a.m. (female doctor)روز جمع از ساعت ۹ الی ۱۱.۳۰ دوکتور زن
Public Health Department Bremen, Horner Str. 60-70, 28203 آدرس
Registration and counselling for patients
Tel.: +49 421 361 15 928 Registration and counselling for patients
Tel.: +49 421 361 15 127 Doctor شماره تلفن
ویب سایت

Darmstadt شهر

Maltesian Migrants Medical Aid گروه
Am Marienhospital, Martinspfad 72, 64285 Darmstadt آدرس
Tel. 06151-406116, Fax 06151-406194 تلفن
Email: mmm-darmstadt@web.de ایمیل
ویب سایت( تنها به زبان آلمانی)
Opening hours: Thursday 9 a.m. - 1 p.m. روز جمع از ساعت ۹ الی ساعت ۱

Dresden شهر

Medinet Dresden گروه
Parish hall of Johannes-Church, Fiedlerstr. 2, 01307 Dresden آدرس
Tel. 0177-1736781 شماره تلفن
medinetzdresden@gmx.de ایمیل آدرس
ویب سایت
Opening hours: Wednesday 6 - 8 p.m.ساعت کاری روز چهارشنبه از ساعت ۶ الی ۸

Düsseldorf شهر

Stay! Refugee Initiative Düsseldorf e.V. گروه
Hüttenstraße 150, 40227 Düsseldorf آدرس
Tel. 0211-72139512 شماره تلفن
Email: medinetz@gmx.de ایمیل آدرس
ویب سایت
ساعت کاری روز سشنبه از ساعت ۶ الی ۸ شام

Frankfurt (Main) فرانکفورت

Maltesian Migrants Medical Aid گروه
Am Bürgerhospital, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt آدرس
Tel. 069-1500-1581, Fax 069-1500-1582 شماره تلفن
Email: info@malteser-frankfurt.de ایمیل آدرس
.ساعت کاری روز سشنبه از ساعت ۰۹.۳۰ الی ۰۱.۳۰

Public Health Department Frankfurt: International consultation-hour گروه عمومی بهداشتی فرانکفورت
ساعت کاری دوشنبه وپنجشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۲
روز چهارشنبه فقط زبان رومانیایی
برای هر مشکل صحی .روانی .ویا مشورتی از قبل نوبت بگیرید
069 212-45241 شماره تلفن

Freiburg شهر

Medi-Net گروه
Adlerstr. 12, 79098 Freiburg آدرس
Tel. 0761-2088331 (answering machine) شماره تلفن وپیام صوتی
Email: info@medinetz.rasthaus-freiburg.org ایمیل آدرس
ویب سایت
ساعت مشوره روز سشنبه از ساعت ۰۴.۳۰ الی ۶

Gießen شهر
Medinet Gießen گروه
Studentsgroup of IPPNW
c/o Ev. Flüchtlingshilfe, Lonystr. 13, 35390 Gießen آدرس
Tel. 0177-6260971 شماره تلفن
Email: Giessen@ippnw.de ایمیل آدرس
ویب سایت
ساعات کاری: روز دوشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ صبح

Göttingen شهر

Medical assistance for Refugees Göttingen گروه
Initiative „Healthcare provision for everybody!“ ارایه درمان صحی برای همه
c/o Migrationszentrum, Weender Straße 42, 37073 Göttingen آدرس
Tel. 0551-55788 شماره تلفن
Email: mfh.goe@gmx.de ایمیل آدرس
ویب سایت تنها به زبان آلمانی
ساعات کاری: روز پنجشنبه از ساعت ۴ الی ۵.۳۰

Hamburg شهر هامبورگ

Medical Information Center for Refugees and Migrants مرکز معلومات صحی برای مهاجران و پناهندگان
WIR-Zentrum, Hospitalstr.109, 22767 hamburg آدرس
Tel. 040-238558322 شماره تلفن
Email:info@medibuero-hamburg.org ایمیل آدرس
ویب سایت
ساعات کاری: دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ۳ الی ۶

Maltesian Migrants Medical Aid hamburg گروه
Marienkrankenhaus / House 1 (side entrance), Alfredstraße 9, 22087 آدرس Hamburg
Tel. 040-2546-1208 شماره تلفن
Email: MMM.Hamburg@maltanet.de ایمیل آدرس
ساعات کاری: سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۲

Hannoverشهر

Medical Solidarity for Refugees همبستگی صحی برای مهاجرین
c/o Refugee-Office, Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover آدرس
Tel. 0511-2153031 (answering machine) شماره تلفن
ساعات مشوره روز دوشنبه از ساعت ۴ الی ۶
Email: mfs_hannover@yahoo.de ایمیل آدرس

Maltesian Migrants Medical Aid Hannover
opposite to Friederikenstift
Humboldstr. 18, 30169 Hannover آدرس
Tel. 0511-169-5430, Fax 0511-169-5432 شماره تلفن
ساعات کاری: روز سشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲

Köln شهر

Maltesian Migrants Medical Aid
at Malteser Krankenhaus St. Hildegardis
Bachemer Str. 29-33, 50931 Köln آدرس
Tel. 0221-2778301, Fax 0221-2778553 شماره تلفن
Email: MMM@malteser-koeln.de ایمیل آدرس
ویب سایت(تنها به زبان آلمانی)
. پزشک متخصص اطفال روز سشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲
مشوره برای افراد بالایی سن روز پنجشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲

Mainz شهر

Medinet Mainz e.V. گروه
Postfach 32 47, 55022 Mainz آدرس
Tel.: 06131-2052015 (answering machine) شماره تلفن
و Caritas-Zentrum Delbrêl / Mainz - ساعات کاری: روزهای دوشنبه از ساعت ۶ الی ۸ Neustadt, Aspeltstr. 10
Email: mainz@ippnw.de ایمیل آدرس
ویب سایت

Mannheim and Heidelberg شهر

Medinet Rhein-Neckar
Student Body Initiative KLIMA
c/o IPPNW/SCORP-Studierendengruppe
Fakultät für Klinische Medizin Mannheim, Haus 6, Theodor-Kutzer-Ufer, 68135 Mannheim آدرس
Tel. 0171-9098642 (Heidelberg), 01570-3322434 (Mannheim) شماره تلفن
Email: mail@medinetz-rhein-neckar.de ایمیل آدرس
ویب سایت(به زبان انگلیسی و جرمنی.)

Marburg شهر

Medinet Marburg e.V. گروه
Bahnhofsstr. 27, 35037 Marburg آدرس
Tel. 06421-4070273, mobil 0160-93808457 شماره تلفن
Email: Marburg@ippnw.de ایمیل آدرس
ساعات مشوره: روز چهار شنبه از ساعت ۰۴.۳۰ الی ۰۶.۳۰
آدرس
Safeway, Bahnhofstr. 27 

München شهر

open med - Doctors of the world e.V.دوکتور های بدون مرز
Access to medical assistance for people without health insurance in Munich
دسترسی درمان صحی برای افراد بدون بیمه صحی در منشین –
Counselling Office for Refugees and in cooperation with Café 104
کافه۱۰۴ با همکاری مشوره برای مهاجرین Migrants
Görresstr. 43, 80797 München (U2 Josephplatz / Bus 154) آدرس
Tel. 0177-5116965 شماره تلفن
ویب سایت
ساعات مشوره: سه شنبه ساعت ۵ الی ۸ روز جمع از ساعت ۱۰ الی ۱
ساعات مشوره برای اطفال: ۱ و ۳ سه شنبه هرماه ساعت ۰۳.۳۰ الی ۰۴.۳۰

Maltesian Migrants Medical Aid Munich کمک پزشکی دیگر در شهر مونشن
Romanplatz 5, 80639 München آدرس
Tel. 089-17117-275, Fax 089-17117-910 شماره تلفن
Email:migrantenmedizin@mhd-muc.de ایمیل آدرس
ویب سایت
uns/dioezesangeschaeftsstelle.htmlmmm/migranten_medizin.htm
ساعات کاری: روز سه شنبه از ساعت ۰۹.۳۰ الی ۱.۳۰

Münsterشهر

Maltesian Migrants Medical Aid Münster گروه
Malteserzentrum, Daimler Weg 33, 48163 Münster آدرس
Tel. 0251-971210 شماره تلفن
Email: sprechstunde@malteser-muenster.de ایمیل آدرس
ساعات کاری سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۲

Osnabrück شهر

Maltesian Migrants Medical Aid Osnabrück گروه
c/o Notdienstambulanz Osnabrück e.V., Bischofstraße 28, 49074 آدرس Osnabrück
Tel. 0541-961111 شماره تلفن
ساعات کاری: سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بجز روز های رخصتی

Stuttgart شهر

Maltesian Migrants Medical Aid Stuttgart گروه
Böheimstraße 40, 70199 Stuttgart آدرس
Tel. 0711-92582-0 شماره تلفن
Email: alexander.baur@maltanet.de ایمیل آدرس
ساعات کاری: روز چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۲ بعد از ظهر