کار در اتریش

Last update : April 2016

در طول مدت زمان رسیدگی به تقاضای پناهجویی شما ، بصورت قانونی فرصتهای کاری خیلی کمی وجود دارد . اگر سه ماه از تقاضای پناهجویی شما می گذرد و شما فردی را می شناسید که حاضر به استخدام شماست ، وی می تواند تحت مراحل مشخصی که در چهارچوب قوانین


در طول مدت زمان رسیدگی به تقاضای پناهجویی شما ، بصورت قانونی فرصتهای کاری خیلی کمی وجود دارد . اگر سه ماه از تقاضای پناهجویی شما می گذرد و شما فردی را می شناسید که حاضر به استخدام شماست ، وی می تواند تحت مراحل مشخصی که در چهارچوب قوانین خارجیان(Auslanderbeschaftigungsgesetz) باشد ، برای شما تقاضای اجازه کار کند (Beschaftigungsbewilligung) .

اگر شما پناهجوی پذیرفته شده و یا تحت حمایت کمکی (Subsidiarer Schutz) باشید به بازار کار اتریش دسترسی کامل دارید . شما باید با مراجعه به سازمان کاریابی (AMS/Arbeitsmarktservice) ، نام نویسی کنید و در این صورت می توانید از دوره آموزش زبان آلمانی نیز بهره مند گردید . آنها تلاش کرده و برایتان شغلی مهیا می کنند . اما اگر شما قصد اشتغال دارید ، بهتر اینست که شخصا خودتان جویای کار باشید . چون ممکن است شغلی که این سازمان برای شما پیدا می کند ، اصلا مورد علاقه شما نباشد .

کاملا توجه داشته باشید که اشتغال در بسیاری از مکانهای تجاری نیازمند به توانایی کامل به زبان آلمانیست و برخی از کارفرمایان به دلایل نژاد پرستی ، مهاجران را در خدمت نمی گیرند ، گرچه غیر قانونی است . یافتن مکانی مناسب برای مشغول شدن به کار ، غیر ممکن نیست ولی در نظر داشته باشید که پیدا کردنش امریست خسته کننده و وقت گیر .

سامان دادن / حقوق کار

در صورتی که در محل کارتان با مشکلات حقوقی مواجه شدید بعنوان مثال : عدم دریافت دست مزدتان می توانید با آدرس زیر تماس برقرار کنید :

ÖGB (Catamaran)
Lift D, 1. Stock, Raum 1913
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
Email:office@undok.at
Telefon: +43-1-53444-39040
Montag, 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mittwoch, 15.00 Uhr - 18.00 Uhr