دپورتی از اتریش

آخرین به روز رسانی : آوریل ۲۰۱۶

اگر متقاضی به کشوری اخراج می شود که در آنجا مورد تهدید و آزار ، مجازات غیر انسانی و شکنجه یا اعدام قرار می گیرد ، قانونا اخراجش قابل پذیرش نخواهد بود . در طول زمان مراحل اخراج از کشور ، می توان تقاضای تجدید نظر ، برای عدم اخراج کرد .


اگر متقاضی به کشوری اخراج می شود که در آنجا مورد تهدید و آزار ، مجازات غیر انسانی و شکنجه یا اعدام قرار می گیرد ، قانونا اخراجش قابل پذیرش نخواهد بود . در طول زمان مراحل اخراج از کشور ، می توان تقاضای تجدید نظر ، برای عدم اخراج کرد . اگر به دلایل واقعی و با توجه به ظواهر امر ، ثابت شود که اخراج از کشور غیر ممکن است بعنوان مثال : بدلیل عدم وجود مدارک مورد نیاز مسافرت و یا اینکه بدلیل یک ممنوعیت ، اخراج ممکن نباشد ، هر دفعه میتوان اخراج را برای یک دوره کمتر از یکسال به تعویق انداخت . مواردی نظیر : عملی که شخص موظف به انجام آن است و یا موقعیت هایی در رابطه با پرونده پناهجویی می تواند باعث به تعویق افتادن اخراج گردد ]به عنوان مثال موردی مانند : لزوم اعلام حضور دوره ای خود به پلیس و یا مراجع پناهجویی متأسفانه تجربه نشان می دهد که در تمام کشور های اتحادیه اروپا هم ، اخراج صورت می گیرد ؛ گرچه نه قابل پذیرش است و نه تحت قانون و در برخی مواقع خیلی ناخواسته .

مجازات ها

در صورت اقامت غیر قانونی در اتریش ، فقدان مدارک مسافرتی و از این قبیل موارد … امکان مجازات اداری به صورت صدور جریمه نقدی وجود دارد . البته می توان در برابر چنین مجازات هایی تقاضای تحقیق و بررسی مجدد کرد . سعی کنید در اولین فرصت برای دریافت کمک حقوقی اقدام کنید .