حقوق و مزایای در طول پروسه پناهندگی در اتریش

آخرین به روز رسانی : آوریل ۲۰۱۶

قوانین مربوطه به صورتی طرح شده که برای تمامی اعضاء خانواده یکسان می باشد . به این معنی که اگربه یکی از افراد خانواده ، پناهجویی اهدا شد و یا مورد پشتیبانی کمکی قرار گرفت ، همین شرایط شامل دیگر افراد خانواده نیز می گردد (بجز فردی که محکوم به رفتار مجرمانه می باشد . توجه کنید که این قوانین فقط در رابطه با اشخاص نزدیک خانواده صدق می کند عضوهای اصلی خانواده Kernfamilie .


حداقل حقوق و مزایا در طول مراحل پناهجویی Grundversorgung

هدف این سیستم مراقبتها و خدمات مقدماتی Grundversorgung تهیه امکاناتی نظیر محل سکونت ، غذا ، مراقبت پزشکی و امور روزمره اجتماعی برای پناهجویان و خارجیان غیر مقیم (فاقد اقامت می باشد .

این خدمات اولیه به دو صورت ارایه می شود:

روش اول : از طریق اسکان دادن .

روش دوم : از طریق پرداخت کمکهای مالی ، جهت افرادی که به صورت جداگانه خارج از کمپ اسکان داده می شوند .

در روش اول ، رویه بدین صورت است که خدمات شامل سرپناه ، بیمه درمانی ، غذا و مبلغ 40 یورو ماهیانه پول جیبی می باشد .

در روش دوم ، این خدمات شامل بیمه درمانی ، کمک مالی ماهیانه به مبلغ 200 یورو جهت مخارج و هزینه ها ، در صورتی که اجاره بهای محل سکونت مشخص گردد ، مبلغ 150 یورو ماهیانه برای خانواده 300 یورو کمک مالی اهداء خواهد شد .

چنین مزایایی در دسترس چه کسی شرایط فردی قرار می گیرد ؟

افرادی که به تعهداتشان و خواسته های مراکز مربوطه عمل کرده اند ، مشمول این پشتیبانی خواهند شد .

متقاضیان پناهجویی اشخاصی که مراحل پناهجوییشان هنوز در دست اقدام است .

متقاضیان پناهجویی که تحت حمایت و محافظت موقت قرار گرفته اند .

با توجه به موقعیت شما :

به پناهجویانی که جواب منفی دریافت کرده اند و افراد فاقد اقامت ممکن است کمک مالی تعلق گیرد ، البته در صورتی که اخراجشان از کشور امکان پذیر نباشد یا با توجه به شرایط فعلی ، اکنون اخراجشان قابل اجرا نباشد تعویق اخراج Abschiebeaufschub .

محدودیتها

ممکن است محدودیتها شامل مجرمان و جنایتکاران حرفه ای شود . مراقبت پزشکی به هیچ عنوان شامل محدودیت نمی گردد .

درآمد شخصی

اگر فردی درآمد حقوقی متناوبی داشته باشد ، باید بررسی شود که آیا او نیازمند کمک مالی است ؟ و آیا در این صورت کمک مالی شامل او می گردد یا خیر ؟

نکات مهم

• برخلاف شایعات موجود ، هیچ ارتباطی بین منطقه ای که شما در اتریش به آنجا فرستاده می شوید و شانس پذیرفتن پناهجوییتان ، وجود ندارد . نتیجه نهایی فقط بستگی به نظر مراجع و شرح حال کیس case شما دارد .

• در صورتی که شما برای اسکان ، مکانی را بجز مکانی که فرستاده شده اید انتخاب کنید ، از پشتیبانی مالی ، بیمه و سرپناه Grundversorgung بهره مند نخواهید شد .

اما : منوط به موقعیتتان این احتمال وجود دارد که بتوانید یک منزل خصوصی فراهم کنید . در این مورد با اداره کمکهای اجتماعی محلی تماس بگیرید .

Caritas - Diakonie - Volkshilfe - …