تماس ها در اتریش

Last update : January 2016

_ ب رای دریافت اطلاعات به‌روز شده با این ایمیل تماس بگیرید. همینطور اگر سوالی مربوط به اتریش دارید، که پاسخش را در این صفحه نمی‌یابید. سعی مابر آن است که به سوالات شما پاسخ دهیم. _

توجه داشته باشید که هیچ کدام ما وکیل نیستیم!


تماس ها در اتریش

_ب رای دریافت اطلاعات به‌روز شده با این ایمیل تماس بگیرید. همینطور اگر سوالی مربوط به اتریش دارید، که پاسخش را در این صفحه نمی‌یابید. سعی مابر آن است که به سوالات شما پاسخ دهیم. _

توجه داشته باشید که هیچ کدام ما وکیل نیستیم!

اگر برایتان امکان دارد، ایمیل را به یکی از سه زبان انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی بنویسید. پاسخ‌دهی به ایمیل‌هایی که به زبان‌های دیگری (به غیر از سه زبان قید شده) نوشته می‌شوند، برای ما کمی زمان‌بر است.

آدرس ایمیل: welcome2austria@riseup.net

**

در شهر وین:

مرکز Asyl in Not

نشانی: Währingerstraße 59/2
1090 Wien

(نزدیک‌ترین ایستگاه مترو: ایستگاه Währingerstraße، روی خط متروی U4)

تلفن:[0043-(0)1 408 42 10]0043-%280%291%20408%2042%2010

آدرس سایت:www.asyl-in-not.org

**

مرکز Diakonie Flüchtlingsdienst

نشانی: Steinergasse 3/12
1170 Wien

تلفن: __[0043-(0)1 / 402 67 54]0043-%280%291%20%2F%20402%2067%2054

مرکز Caritas Vienna – Asylzentrum

نشانی: Mariannengasse 11, 1090

تلفن:[0043-(0)1/427]0043-%280%291%2F427 88
ساعات کار: روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8:00 تا 12:00 و از ساعت 13:00 تا 16:30

روزهای چهارشنبه از ساعت 13:00 تا 16:30 و روزهای جمعه از ساعت 8:00 تا 14:00

در شهر ترایزکیرشن(Traiskirchen)

مرکز Diakonie

ساعات کاری: روزهای سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 9:00 تا 16:00 ( ثبت نام از ساعت 9:00 تا 14:00)

نشانی: Josef-Ferschner-Str. 20/II
2514 Traiskirchen

(روبروی ایستگاه قطار)

تلفن: 0043-[(0)2252 / 547 26]%280%292252%20%2F%20547%2026

در شهر لینتز (Linz)

مرکز Volkshilfe Oberösterreich (کمک به پناهندگان و مشاوره مهاجرت)

نشانی: Stockhofstraße 40, 4020

تلفن:[0043-(0)732/603099]0043-%280%29732%2F603099

مرکز MAIZ

نشانی: Hofberg 9, 4020

تلفن:[0043-(0)732 - 77 60 70]0043-%280%29732%20-%2077%2060%2070 __

آدرس سایت:http://maiz.at

در شهر گراتس (Graz)

موسسه ZEBRA (مشاورات بین فرهنگی و مرکز روان درمانی)

نشانی: Pestalozzistraße 59/II
8010

تلفن: 0043-(0)316/90 80 70-0

آدرس سایت:http://www.zebra.or.at

در شهر اینسبروک ( Innsbruck )

**

مرکزFluchtpunkt: مشاوره به مهاجران غیرقانونی و مهاجران در وضعیت دشوار

نشانی: A-6020 INNSBRUCK, Jahnstrasse 17

تلفن: [+43.512.581488]%2B43.512.581488

آدرس سایت: http://www.fluchtpunkt.org/

**

مرکز Diakonie-Flüchtlingsdienst: مشاوره‌ی قانونی مستقل برای پناهجویان و مهاجران

نشانی: Müllerstraße 7
6020

تلفن:[0664/885 889 11]0664%2F885%20889%2011

فاکس:[0512/ 31 79 28]0512%2F%2031%2079%2028
آدرس ایمیل: bti@
diakonie.at

آدرس سایت:http://fluechtlingsdienst.diakonie.at/goto/de/was/Beratung/unabhaengigie-rechtsberatung-tirol/aktivitaeten

مرکز Ankyra : روان درمانی بین فرهنگی

نشانی: Müller - Str.7
6020

تلفن:[0512-56 41 29]0512-56%2041%2029

فاکس:[0512-56 41 29 - 29]0512-56%2041%2029%20-%2029

آدرس ایمیل: ankyra@diakonie.at

آدرس سایت:http://fluechtlingsdienst.diakonie.at/goto/de/was/gesundheit/psychotherapiezentrum-ankyra/besondere-aktivit__ten

اطلاعاتی در مورد بهداشت و درمان، مسکن و لباس:

در شهر وین

موسسه Ute Bock

نشانی: A-1020 Wien: Große Sperlgasse 4

تلفن:[0043 (0)1 929 24 24]0043%20%280%291%20929%2024%2024 – 24

آدرس سایت:www.fraubock.at

مرکز ASYL IN NOT

(نشانی، تلفن و دیگر اطلاعات مربوطه در بالای صفحه قید شده است)

اماکنی که در آنها می توانید لباس رایگان دریافت کنید:

در شهر وین

مرکز Schenke

نشانی: Pfeilgasse 33, 1080

(نزدیک ترین ایستگاه: Thaliastraße/Josefstädterstraße، روی خط متروی U6)

ساعات کاری: روزهای دوشنبه و پنجشنبه ار ساعت 16:00 تا 20:00)

مرکز Kost-Nix-Laden

نشانی: Zentagasse 26, 1050

(نزدیک ترین ایستگاه: Pilgramgasse ، روی خط متروی U4)

ساعات کاری: روزهای دوشنبه و پنجشنبه ار ساعت 15:00 تا 20:00)

**