اتریش

Last update : April 2019

نکته کلی : کشور اتریش بخشی از اتحادیه اروپا می باشد و بالطبع قوانین پناه جوییش بسیار شبیه به دیگر کشورهای اتحادیه است . با این وجود بسیاری از قوانین کوچک و مهم پناهجویی در بین این کشورها متفاوت است و پیوسته شامل اصلاحات جزیی می گردد . بخصوص از تابستان 2015 که موج عظیمی از پناه جویان به سمت اتریش جاری گردید ، باعث شد که موارد قانونی دستخوش تغییرات شود . اطلاعات موجود در این صفحات ، یک سری موارد کلی درمورد کشور اتریش در اختیار شما قرار خواهد داد و بر ساختار اصلی تمرکز خواهد کرد ، همچنین شامل موارد مهم و کلیدی است که از شما برای آمادگی بیشتر ، پشتیبانی خواهد نمود . در صورت امکان برای دستیابی به اطلاعات به روز تر با مکان های راهنمای قانونی محلی خود تماس بگیرید و یا چنان چه سوال های خاصی دارید با ما ارتباط بر قرار کنید .

احتمال دریافت پناه جویی در اتریش بستگی زیادی دارد به تاریخچه مهاجرت شما و چگونگی کیفیت آماده شدن تقاضای پناهجوییتان ، اتریش به قوانین دوبلین 3 و اخراج از کشور عمل میکند ، تنها استثنا در این مورد ، کشور یونان می باشد و هنگامی هم مجارستان برای اخراج پناه جویان اقدامی نکرد به اطلاعات دوبلین 3 مراجعه کنید کنترل و بازرسی پلیس در مکان هایی نظیر قطارها و ایستگاه ها ، مناطق عمومی خیابان ها ، میادین و فروشگاه ها و مکان های پر تردد و شلوغ ، انجام می گردد . گرچه کنترل بصورت جدی و دقیق انجام می پذیرد ، ولی باز هم افرادی می توانند با عبور از این کشور به کشور دیگری راه یابند .

در اتریش شما می توانید در هر کدام از مراکز پلیس تقاضای پناهجویی کنید . در اولین مرحله پس از تقاضا ، بررسی می شود که آیا قانون دوبلین 3 شامل پناهجو می گردد یا خیر ؟ سپس متقاضیان در سرتاسر اتریش تقسیم خواهند شد . هر کدام از استان ها مرکز پذیرش مخصوص به خود را دارند . این تقسیم ها از طریق یک سهمیه بندی مشخص ، صورت می پذیرد و تقریبا امکان جابجایی وجود ندارد ، مگر فقط بنا به دلایل خاص و ضروری وابستگی خانوادگی نزدیک ، بیماری خاص و موارد مشابه مراحل رسیدگی پناه جویی طولانی مدت می باشداز چندین ماه تا دو سال و این بستگی به گذشته شخصی شما و تصمیم گیری مراجع مربوطه در مورد کیس تان دارد . نکته مهم این است که جهت مصاحبه ها آمادگی داشته باشید و تمامی موارد و شواهد را برای تقویت کیس تان جمع آوری کنید . در همین چند سال اخیر ، بجز کشورهای دیگر، بخصوص پناهجویان از افغانستان ، سومالی ، ایران ، عراق ، سوریه ، اریتره و از اهالی فدراسیون روسیه، توانسته اند تحت حمایت قرار گیرند و یا حتی پناه جویی بگیرند . موسسات مستقلی NGOs هست که در این زمینه کمک های قانونی ارایه می دهند . توجه کامل داشته باشید که این مرکز : Verein Menschenrechte که در کمپ ها فعال می باشد ، کاملا وابسته به دولت است و جهت دریافت پناهجویی هیچ تمایلی برای کمک به شما ندارد ! بهترین کار این است که به یکی از مراکزی که در این لیست NGOs قرار دارد ، تماس بگیرید .

تعدادی گروه های ضد نژاد پرستی و افراد مستقل نیز وجود دارند که تلاش می کنند تا به مهاجرین کمک کنند ، اما تعدادشان محدود می باشد . در شهرهای بزرگ نظیر وین ، کمیسریای مهاجرتی از کشورهای متفاوتی قرار دارد .

austria Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch)