مراقبت های بهداشتی برای افراد بدون مدرک در اتریش

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۲۰

برخی از مکان هایی که ارائه مراقبت های بهداشتی برای افراد بدون مدرک و بیمه رایگان میباشد:

در وین:
NeunerHaus
پشتیبانی پزشکی از افراد بدون بیمه
Margaretenstraße 166/1
1050 Wien
Tel.: 01 990 09 09 900

برای پناهجویان یا دارندگان حمایت های فرعی:

Diakonie Flüchtlingsdienst
MED-Counseling
Hasengasse 60/3
1100 Wien
Tel.: 01 - 343 01 21

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Große Mohrengasse 9
1020 Vienna
Tel.: 0043 (0)1 - 21 121-0
http://www.barmherzige-brueder.at/

از طریق حمل و نقل عمومی: با مترو خط 2U ایستگاه Taborstraße و یا خط U1 ایستگاه Nestroyplatz


برخی از مکان هایی که ارائه مراقبت های بهداشتی برای افراد بدون مدرک و بیمه رایگان میباشد:

در وین:

آخرین به روز رسانی جون ۲۰۱۱
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Große Mohrengasse 9
1020 Vienna
Tel.: 0043 (0)1 - 21 121-0
http://www.barmherzige-brueder.at/

از طریق حمل و نقل عمومی: با مترو خط 2U ایستگاه Taborstraße و یا خط U1 ایستگاه Nestroyplatz

AMBER-MED


Oberlaaer Straße 300-306


230 Vienna

ساعات کار: دوشنبه: 10.00-11.30 چهارشنبه: 16.00-17.30 پنج شنبه: 16.00 -17.30

http://amber.diakonie.at/goto/de/angebote

از طریق حمل و نقل عمومی: با مترو خط U1 تا Reumannplatz، پس از آن با اتوبوسَ66A در جهت Liesing تا که به ایستگاه Oberlaaer Straßeبرسید. و یا با اتوبوس 67A در مسیر Birostraße/Jochen-Rindt-Straße تا ایستگاه Oberlaaer Straße

در لینز:

MAIZ

آنها یک بیمارستان نیستند، بلکه آنها می توانند شما را راهنمایی کنند.

Hofgasse 11, 4020 Linz
Tel.: 0043 (0)732 - 77 60 70
http://maiz.at

در گراتس:

Marienambulanz
Keplerstraße 82/1
8020 Graz
Tel. 0043 (0)316/8015 361
http://www.caritas-steiermark.at/hilfe-einrichtungen/fuer-menschen-in-not/gesundheit/marienambulanz/