الحاق به خانواده بر اساس قانون دوبلین

آخرین به روز رسانی : اکتبر ۲۰۱۶

چگونه می توانم به پروسه های الحاق به خانواده، جابجایی و یا پناهندگی دسترسی پیدا کنم؟

مسئول رسیرگی به هر سه روش دفتر خدمات پناهندگی است. اگر شما هنوز به مقامات در مورد ارزوی خود به درخواست یکی از این سه مورد در هنگام ورود به جزایر اطلاع نداده اید و یا اگر در پروسه پیش ثبت نام شرکت نکرده اید، پس شما می توانید یا با دفتر خدمات پناهندگی از طریق اسکایپ برای دریافت وقت قبلی برای ثبت نام و ارایه درخواست تماس بگیرید، و یا در صورتی که شما به یکی از گروه آسیب پذبر تعلق دارید، می توانید از یک سازمان غیر دولتی درخواست حمایت و یا یک وکیل خصوصی کنید که آنها از طرف شما می توانند از دفتر خدمات پناهندگی برای موارد آسیب پذیر یک وقت ملاقات بگیرند.


last update: August 2016

چگونه می توانم به طور قانونی در یونان بمانم و یا از ان خارج شوم؟

دو گزینه وجود دارد:

- الحاق به خانواده یا

- جابجایی به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا.

چگونه می توانم به پروسه های الحاق به خانواده، جابجایی و یا پناهندگی دسترسی پیدا کنم؟

مسئول رسیرگی به هر سه روش دفتر خدمات پناهندگی است. اگر شما هنوز به مقامات در مورد ارزوی خود به درخواست یکی از این سه مورد در هنگام ورود به جزایر اطلاع نداده اید و یا اگر در پروسه پیش ثبت نام شرکت نکرده اید، پس شما می توانید یا با دفتر خدمات پناهندگی از طریق اسکایپ برای دریافت وقت قبلی برای ثبت نام و ارایه درخواست تماس بگیرید، و یا در صورتی که شما به یکی از گروه آسیب پذبر تعلق دارید، می توانید از یک سازمان غیر دولتی درخواست حمایت و یا یک وکیل خصوصی کنید که آنها از طرف شما می توانند از دفتر خدمات پناهندگی برای موارد آسیب پذیر یک وقت ملاقات بگیرند.

توجه! در هر صورت و اگر شما خوش شانس نباشید، ممکن است که زمان زیادی طول بکشد تا به شما یک وقت ملاقات داده شود.

توجه! افرادی که در پروسه پیش ثبت نام شرکت کرده اند به طور رسمی از هر گونه دسترسی دیگر به ثبت نام مستقیم منع شده اند.

الف. الحاق به خانواده چیست؟

در وضعیتی که یکی از اعضای خانواده زودتر به یک کشور خاص رفته است، و دیگر اعضای خانواده در کشور دیگر اروپایی باقی مانده اند، شما این امکان را دارید که برای الحاق به خانواده درخواست بدهید. شما باید در کشوری که فعلا در آن هستید درخواست دهید تا بتوانید به جایی که بستگان شما در انجا هستند بروید.

چگونه من میتوانم برای الحاق به خانواده اقدام کنم: اگر هنوز به پروسه پناهندگی بستگان من رسیدگی نشده و یا انها قبولی سیاسی و یا قبولی اجتماعی دریافت کرده اند؟

- عضو خانواده شما در کشوری که در ان زندگی میکند و شما می خواهید به انها بپیوندید باید حتما درخواست پناهندگی شان ثبت شده باشد.

توجه! تاریخ ورود انها لزوما نباید با تاریخ ثبت نام انها یکسان باشد. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها بیش از حد معمول پناهندگان امده اند، ثبت نام پناهندگی هم پس از روزها، هفته ها و یا حتی ماه ها انجام میشود. به بستگان تان بگویید که یک کپی از جدید ترین سند هویت خود را که از مقامات کشور خود دریافت کرده اند را برای شما ارسال کنند تا شما بتوانید با کمک یک سازمان غیر دولتی این مدارک را بررسی کنید و بفهمید که انها در کدام مرحله از پروسه پناهندگی هستند.

- پیش از درخواست برای الحاق به خانواده حتما بررسی کنید که بستگان شما در مورد وضعیت خانوادگی خود به مقامات مربوطه چه گفته اند.

توجه! این بسیار مهم است که او در مورد بستگان خود اطلاع داده باشد، بهترین حالت این است که او به طور خاص شما را با نام صحیح، نام خانوادگی و تاریخ تولد(سن) ذکر کرده باشد. اگر فامیل شما گفته باشد که اعضای خانواده ان دیگر زنده نیستند دیگر الحاق به خانواده ممکن نخواهد بود. اما اگر گفته باشد که دیگر با اعضای خانواده خود تماس ندارد و انها را گم کرده امکان پذیرفتن درخواست شما وجود دارد.

توجه! در مورد سن خود اطلاعات دقیق بدهید همان چیزی که او در انجا گفته را بیان کنید (در صورت لزوم یک کپی از مصاحبه پناهندگی او درخواست کنید) و مراقبت باشید که نام او و خود را دقیقا همانطور که توسط او نوشته شده در اینجا ارائه دهید.

- یک وقت ملاقات با اداره خدمات پناهندگی در آتن، تسالونیکی و یا جاهای دیگر به منظور درخواست الحاق به خانواده بگیرید.

توجه! شما به طور معمول از طریق روند پناهندگی پیش میروید، اما برای الحاق به خانواده درخواست بدهید. در این صورت شما همچنین می توانید برای اقامت در یک اردوگاه پناهندگان درخواست دهید، اما در حال حاضر جای خالی بسیار کم وجود دارد، بنابراین تنها کودکان بدون همراه می توانند یک مکان در اردوگاه پس از یک دوره انتظار خاص نا معلومی که بستگی به فوریت و آسیب پذیری دارد پیدا کنند.

توجه! بزرگترین مشکل دسترسی به اداره خدمات پناهندگی به منظور گرفتن یک وقت ملاقات است.

- یک کپی از سند شناسایی بستگان خود و همچنین هر گونه تماس از وکیل، سازمان و یا کسانیکه در انجا به او کمک میکنند را درخواست کنید. از یک سازمان غیر دولتی که می تواند شما را در کار کمک کند درخواست همکاری کنید و مطمئن شوید که همه چیز خوب پیش میرود.

- اگر شما یک زیرسن بدون همراه هستید بسیار مهم است که بگویید که بستگان شما که فعلا در اروپا هستند قبلا در کشور خودتان و زمانیکه با هم زندگی میکردید و یا در مسیر مهاجرت سرپرستی شما را به عهده داشتند.

اگر شما در زمان درخواست الحاق به خانواده بین 1 تا 17 سال داشتید و هیچ کس از اعضای نزدیک خانواده شما در یونان نیستند، شما می توانید برای الحاق به این افراد درخواست کنید:

الف – بهترین حالت:

پدر و مادر - یکی از والدین – برادر، خواهر و یا افراد بزرگسالی که به جای پدر و مادر قبل از ترک وطن سرپرست شما بودند

ب – حالت موثر:

عمو، دایی – عمه، خاله - پدربزرگ و مادر بزرگ که توانایی مراقبت از شما را دارند.

ج – حالت ممکن:

سایر بستگان

اگر شما یک فرد بزرگسال هستید می توانید برای الحاق به همسر یا فرزند خود درخواست کنید اگر انها:

الف – بهترین حالت:

به عنوان پناهنده شناخته شده و یا قبولی اجتماعی دارند

ب – حالت موثر

در صورتی که در روند پناهندگی انها در جریان است (ازدواج باید قبلا در کشور مبدأ انجام شده باشد)

ج – حالت ممکن

حق اقامت به هر دلیل دیگری

اگر شما یک فرد بزرگسال هستید و بستگان شما نیز بزرگسال هستند ولی همسر شما نیستند، شما می توانید به دلایل بشردوستانه درخواست دهید:

الف – حالت موثر ولی دشوار:

به فرزندان بزرگسال، خواهر و برادر، پدر و مادر: اگر شما حامله هستید و یا از یک بیماری سخت و یا مشکلات روانی رنج می برید، اگر شما یک کودک تازه متولد شده دارید، اگر شما به شدت ناتوان و از کار افتاده هستید و نیاز به حمایت فرزند خود دارید که باید قادر به اثبات ان از طریق گواهی نامه پزشکی باشید.

ب – حالت بسیار دشوار:

به دیگر اقوام و بستگان

چگونه می توانم رابطه خانواده گی خود را ثابت کنم؟

- گواهی ازدواج، گواهی تولد، مدرک از کشور خود با نام خانواده گی، محل تولد و دیگر مشخصات یکسان غیره

- عکس های خانوادگی.

تجربه نشان داده که در برخی موارد می تواند شهادتنامه یک مددکار اجتماعی و یا وکیل خانواده شما برای شما خیلی مفید باشد. اگر آنها بتوانند یک تماس تلفنی و یا اسکایپی بگیرند و به عنوان شاهد تایید کنند که تعامل بین شما و خانواده شما واقعی، دوستانه و آشنا به نظر می رسد و این را به عنوان مدرک برای آنها استفاده کنید که ادعای شما در مورد رابطه با یکدیگر درست است.

توجه! مقامات می توانید از شما درخواست آزمایش دی ان ای DNA کنند اگر شما مدرک دیگری نداشتید. از طرف دیگر گاهی اوقات آزمایش دی ان ای میتواند کار شما را سریع تر پیش ببرد.

توجه! نام، تاریخ و محل تولد باید مثل مشخصات درج شده در مدرک شناسایی باشد.

چه مدت این روش طول خواهد کشید؟

از روزی که درخواست شما برای الحاق به خانواده ثبت می شود:

1 یونان تا سه ماه وقت دارد که درخواست شما را به کشور دیگر اتحادیه اروپا برای الحاق به خانواده بفرستد.

توجه! پس از سه ماه از لحظه ای که شما درخواست پناهندگی داده اید، شما دیگر نمی توانید برای الحاق به خانواده اقدام کنید!

2 کشور دیگر دو ماه وقت دارد که به درخواست شما به دفتر دوبلین در یونان جواب دهد.

3 پس از جواب مثبت دولت یونان شش ماه وقت دارد که شما را به کشوری که درخواست رفتن. دادید بفرستد.

در مجموع بر اساس قانون در یونان مدت رسیدگی از زمان درخواست شما حداکثر 11 ماه است.

توجه! در حال حاضر تعداد زیادی از مردم هستند که برای درخواست پناهندگی ثبت نام کرده اند. بنابراین هیچ کس نمی داند در واقع چه مدت طول خواهد کشید تا این که درخواست شما برای الحاق به خانواده اعمال شود. ولی انتظار زیاد خواهد بود.

تحت چه شرایطی رسیدگی به درخواست با سرعت بیشتری ردیابی میشود؟

الف – کودکان زیر سن بدون همراه که تحت بازداشت درخواست الحاق به خانواده میدهند، میتوانند تقاضای رسیدگی سریع کنند که در این صورت پاسخ انها در عرض یک ماه ارائه باید شود

ب - اگر شما و یا بستگان شما به طور جدی بیمار (جسمی یا ذهنی) هستید و گواهی از پزشکان دارید، ان را به مقامات بدهید.

من چه حقوقی در یونان دارم پس از اینکه برای الحاق به خانواده اقدام کردم؟

شما از حقوقی که یک متقاضی پناهندگی دارد برخوردار میشوید.

- شما می توانید برای اسکان در یک مرکز پذیرش باز درخواست دهید.

توجه! در حال حاضر تنها کودکان زیر سن بدون همراه می توانند یک جا در این مراکز پیدا کنند و حتی آنها هم باید برای مدت نامعلومی صبر کنند. مراکز پذیرش زندان نیستند. شما آزادانه می توانید هر زمانی به ان داخل و خارج شوید. شما از حمایت مددکاران اجتماعی و وکیل برخوردار میشوید، می توانید زبان یاد بگیرید و یک تخت در یک اتاق مشترک و مواد غذایی دریافت میکنید. در حال حاضر شما باید چند هفته صبر کنید تا یک مکان در این مراکز پیدا کنید.

- شما دسترسی به مراکز درمانی عمومی و کمک های پزشکی رایگان در بیمارستان دارید

- شما مجاز به اجاره یک اتاق، تخت یا خانه هستید

- شما مجاز به ازدواج هستید.

- کودکان می توانند به مدرسه بروند.

اگر این کار خیلی زیاد طول کشید، ایا هزینه من بیش از حد نمیشود؟

اجاره کردن یک آپارتمان و خریدن مواد غذایی مورد نیاز برای شما هزینه دارد. اما هزینه های مالی و خطرات ترک یونان در مقایسه با ان بیشتر میباشد.

اگر من برای الحاق به خانواده درخواست بدهم و مرزها به طور ناگهانی باز شود می توانم هنوز هم بروم؟

بله. اقدام برای الحاق به خانواده شما را از حرکت منع نمیتواند.

من خودم را در ابتدا به مقامات با سن اشتباه ثبت نام کردم، ایا هنوز هم میتوانم انرا درست کنم؟

شما می توانید سن خود را در طول روند الحاق به خانواده درست کنید.

توجه! اگر شما به عنوان یک زیرسن بدون همراه ثبت نام شده اید، آگاه باشید که مقامات یونانی موظف به حفاظت از شما هستند و شما را باید در یک اردوگاه باز مخصوص افراد زیر سن قانونی اسکان دهند. اگر در این اردوگاه ها جای خالی وجود نداشت، آنها می توانند شما را تا زمان خالی شدن جا در بازداشت نگه دارند(بازداشت محافظتی). در حال حاضر این کار تنها در Idomeni و در برخی از موارد در Thessaloniki گزارش شده است. کودکان بدون همراه در منطقه آتن این مشکل را در حال حاضر ندارند.

به طور کلی الحاق به خانواده در چه جهتی به پایان خواهد رسید؟

از سال 2011 که قانون دوبلین در یونان به طور موقت متوقف شده است، الحاق به خانواده همیشه از یونان به دیگر کشورها انجام شده است. اما، الحاق به خانواده به طور معمول به کشوری انجام میشود که در آن اکثر اعضای خانواده ساکن هستند. برای مثال اگر شما در مجارستان، ایتالیا، اسلواکی، کرواسی، اتریش و غیره هستید و اعضای فامیل شما در کشورهای شمال اروپا هستند، اعمال می شود.

توجه! مقدونیه، آلبانی، مونته نگرو، صربستان و بوسنی در دوبلین شامل نمی شوند، بنابراین شما نمی توانید درخواست برای الحاق به خانواده تحت شرایط دوبلین در این کشورها کنید.

ایا الحاق به خانواده برای بستگان من ضرر دارد؟

-الف – شرایط پناهندگی:

نه، تا زمانی که شما قبل از اقدام به او اطلاع دهید و او در پرونده پناهندگی خود درباره شما گفته است و گفته های شما متناقض نباشد. به همین منظور خوب است که او تمام اطلاعات شخصی خود را به درستی به شما اطلاع دهد.

- ب - شرایط زندگی:

نه، چون شما می توانید درخواست کنید که از انها جدا زندگی کنید بعد از الحاق به انها اگر که نتوانستید در کنار هم زندگی کنید.

توجه! اگر بستگان شما احساس خوبی در این مورد ندارد، با انها آدرس تماس یک نفر که به این مسئله آشنایی کامل دارد را بدهید که این شخص تمام مراحل روند الحاق به خانواده را به او توضیح دهد. که دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد.

چه کسانی نمی توانند تحت این روش درخواست بدهند؟

افرادی که درخواست پناهندگی داده اند و جواب قبولی انها غیر از پناهندگی سیاسی یا پناهندگی اجتماعی بوده است و افرادی که در حال حاضر پاسپورت ملی از کشور محل اقامت خود دریافت کرده اند.

توجه! در مورد دوم شما باید به سفارت کشوری که اعضای فامیل شما در آن زندگی میکنند بروید و برای الحاق به خانواده درخواست کنید.

توجه! کودکان زیر سن بدون همراه در یونان که مادر یا پدر انها در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا قبولی سیاسی و یا گذرنامه این کشور اتحادیه اروپا را دارند و می خواهند به پیش انها بروند ، می توانند برای این کار به سفارت مربوطه در یونان بروند و درخواست دهند. کودکان بدون همراه که برادر، خواهر، عمو، دایی، خاله یا عمه شان در دیگر کشور اتحادیه اروپا قبولی دارند، میتوانند که در دادگاه یونان برای گرفتن سرپرستی قانونی اقدام کنند و برای الحاق به خانواده به سفارت مربوطه مراجعه کنند.

چه چیزهایی من باید برای دوره بعد از الحاق به خانواده ام بدانم؟

زمانی که شما پیش اعضای خانواده خود رسیدید حتما مدارک الحاق به خانواده خود را به مراجع نشان دهید. همراه بستگان خود به پیش مقامات شهری که بستگان شما در آن سکونت دارند بروید و خود را معرفی کنید. این کار بسیار مهم است تا شما به یک منطقه دیگر کشور انتقال داده نشوید.

هنگامی که شما به این کشور رسیدید، باید پروسه درخواست پناهندگی خود را از ابتدا آغاز کنید مانند دیگر پناهندگان که تازه وارد شده اند. تنها در صورتی که بستگان شما به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده اند و یا وضعیت دیگر دارند، به احتمال بسیار زیاد شما هم همان وضعیت را دریافت میکنید.

توجه! حتی پس از الحاق به خانواده ممکن است که افراد زیر سن قانونی توسط مقامات کشوری که در آن حضور دارند مورد آزمایش سن قرار گیرند حتی اگر مدارک تعیین سن انها در یونان موجود باشد. برای اینکه روش آزمایش تعیین سن ممکن است در این کشور متفاوت باشد. در این صورت بلافاصله با یک وکیل مشورت کنید.