یونان

Last update : August 2016

دولت يونان به شدت و به طور دائم زير فشارهاي اتحاديه اروپا مى باشد. در سال گذشته و زمانى كه عده ي زيادى از مردم به اينجا رسيدند، يونان به جهت محافظت نكردن مرزهاي خروجي به اروپا آنگونه كه بايد، مورد انتقادهاي شديد از ديگر كشورهاى اروپايى و كشورهاى بالكان قرار گرفت، در پس زمينه هرگونه تحولات در يونان فقط براي درك سياست هاي مهاجرتي اروپا است. يونان به به طور متوالى تهديد به ترك اجبارى منطقه شنگن شده است، در صورت عدم عمل به برنامه هاي اروپا ازجمله:

۱- افتتاح بازداشتگاه هاي پذيرش اوليه يا به اصطلاح “Hot spot[nbsp ” در جزاير يونان. در ماه فوريه ٢٠١٦ تعداد پنج مركز پذيرش اوليه ۲- يا همان نقطه داغ در جزاير لزووس، ساموس، خيوس،كوس و لروس توسط دولت يونان افتتاح شد كه در واقع اردوگاه هاي بسته براي شناسايى و ثبت افراد تازه وارد به يونان مى باشد.

۳- همكاري نزديك با مقامات تركيه، آژانس كنترول مرزى اروپا “Frontex” و ناتو جهت انسداد و كنترول مرز هاي مشترك با تركيه

اجرا ي حداكثر امكان پذير بازگشت اجبارى. حاصل از معامله ي بين تركيه و اتحاديه اروپا از تاريخ ٢٠ ماه مارچ الى ٨ ماه ژوئيه، كمتر از ٤٤٩ نَفَر به طور اجبارى به تركيه بازگشته و محروم از ورود مجدد شدند.

در همين حين مرزها به سوی مقدونيه به طور رسمى در تاريخ ٨ مارچ ٢٠١٦ بسته شد، كه از آن زمان تا كنون حدود ٥٧٠٠٠ مهاجر به يونان وارد شده اند و به دليل مسدود بودن راهروي باز بالكان در يونان زمين گير گشتند و قادر نيستند تا به كشورهاى مقصد خود برسند. از اين ميان تعداد ٨٥٠٠ نَفَر در اثر معامله ي تركيه و اروپا در جزاير درياي اژه، در داخل و بيرون نقاط داغ “Hot Spots” گرفتار گشته اند. براي مابقى ٤٩٠٠٠نفر يا بيشتر، تا كنون(يك شبه) دولت يونان بيش از ٤٥ اردوگاه جمعى موقت پناهندگان را در تمام نقاط كشور راه اندازى كرد. اكثر اين اردوگاه ها (كمپ ها) متشكل از خيمه، به دور از سيستم حمل ونقل عمومى جهت دسترسى به مركز شهر و اكثرأ توسط اردو (ارتش) مديريت مى گردند، فاقد هرگونه زير ساخت استقبال و امنيت كه بى هيچ أساس هزاران پناهنده را ادغام نموده اند. يونان تاكنون ناتوان از تأمين نيازهاي اساسى همچون: مسكن مناسب، كمك هاى پزشكى، اطلاعات وحتى مواد غذايى مى باشد.

دولت يونان إعلام كرده بود به طور كلى “براي مهاجران دريونان سه گزينه براي انتخاب وجود دارد”:

۱- درخواست پناهندگى

۲—بازگشت داوطلبانه

۳-ديپورت (اخراج اجبارى)

در حالى كه اكثر پناهندگان در يونان اسير مانده اند، هنوز از شوك حاصل از مسدود شدن ناگهاني مرز بالكان در رنج اند در شرايط نابسامان اردوگاه هاي يونان قرار دارند، صدها تن درخواست بازگشت داوطلبانه كرده و به دامن جنگ و درگيرى بازگشتند. بى خبر از اينكه بدانند واقعا چه گزينه هاي انتخاب ديگر داشته اند.

سازمان هاي متخصص سلامت روانى و جسمانى، شرايط زندگى در اردوگاه هاى يونان را براي مهاجران رو به وخامت و خطرناك توصيف نمودند. آنچه بندرت گفته شده است اين است كه: درخواست پناهندگى شامل پيوند(الحاق) خانواده و جابجايى به ساير كشورهاى اروپا نيز مى شود، حتى اگر اين روش بسيار زمان بر مى باشد و ممكن است بسيارى از مهاجران يك چاره دوم(پلان “ب”) به حساب آيد. در فصل هاى زير ما جزئيات بيشتر را جهت كسانى كه موفق به عبور از مرزها به روش هاي ديگر نشده اند بيان خواهيم كرد.

در ماه ژوئيه سال ٢٠١٦ دفتر پناهندگى كشور با همكاري ) UNHCR کميسارياي عالى ملل متحد براي مهاجران) به همراه EASO(دفتر پشتيبانى پناهندگي اروپا) طرح نو خود يا به اصطلاح Preregistration (تمرين پيش ثبت نام) را آغاز كردند، به منظور راجيستر كردن تمام مهاجران موجود. هدف اين است تا به تمام كسانى كه پيش ثبت نام مي شوند يك برگه يك ساله(يك فرم قانونى براي كسانى كه برگه موقت شان پايان يافته) داده شود كه آنها را قادر به استفاده از سيستم بهداشت و درمان عمومى مى سازد(كارآمد نمى باشد!

توجه!!! تمرين پيش ثبت نام، ثبت نام جهت درخواست پناهندگى، پيوند خانوادگى ويا جابه جايى نمى باشد!!! پس ازاين و در تاريخ نا معلوم شروع خواهد شد. كسانى كه پيش ثبت نام شدن اند، با توجه به راهكرد دولت در نهايت يك پيام كوتاه(SMS) از طريقه شماره تليفون كه در زمان پيش ثبت نام خود ارائه داده اند دريافت مى كنند كه حاوي تاريخ ثبت نام شان مى باشد. توجه!!! تماس از طريق سكايپ و يا وكيل در موارد آسيب پذير ادامه دارد، ولى غالبا براى كسانى كه هنوز پيش ثبت نا نشده اند.

با اين وجود اگر مى خواهيد تقاضاي پيوند خانوادگى كنيد، يا از يك بيماري محلك رنج مى بريد و زندگى شما در تهديد جدى مى باشد ويا حتى اگر شما و يا فاميل طرف پيوندتان در كمتر از ١٢ ماه آينده به سن هجده سال قانونى مي رسيد، توجه داشته باشيد كه هر چه سريع تَر اقدام به ثبت نام نماييد ولى نه از طريق پيش ثبت نام، بلكه سريعا با درخواست كمك از يكى از سازمان هاي غير دولتى، به فرض مثال سازمان Ecumenical Refugee Program. Iridanou 20, Athens/ Tel.num 210_720950296 .

جهت كمك به طور خاص در صورتى كه از قبل پيش ثبت نام كرده ايد، زيرا زمان شما كم است.

توجه!!! در يونان و نيز در طى مسير شما با تعداد زيادى از فعالان، داوطلبان، توريست ها، افراد حرفه اى و بومى كه سعي به كمك و برابرى داشتند و دارند روبرو شده ايد. بسيارى از گروه هاى برابري خوداكتفا براي فراهم نمودن محل اقامت موقت، غذا، لباس، ارائه اطلاعات، كمك هاي پزشكى و حمل ونقل مهاجران به وسيله خودروهاي شخصي خود، در تلاش اند. آگاه باشيد بسيارى از اين افراد با گذاشتن وقت وانرژي خود به طور روزانه در حال كمك هستند.حتى ممكن است به جهت حمايت از شما، از طرف مقامات با مشكل برخورد كنند. تلاش نماييد تا در برخورد با ايشان محترم بوده، از يكديگر حمايت كرده و به هم احترام بگذاريد، اما در بيان نياز خود با آنها صادق باشيد و جهت رفع اين نيازها تاكيد نماييد. لطفا به جهت جلوگيرى از تجاوزات و تنش هاي بى أساس از مواد مخدر و الكل استعمال ننماييد، به خصوص در مساكن خوداكتفا و خانه هاي همبستگى. تبعيض جنسى و نژادپرستى به هيچ صورت قابل قبول نمى باشد و نه حتى سؤاستفاده از ديگران، مثلا: كسى كه بليط(تيكت) كشتى را گرانتر از بهاي آن مى فروشد.

پس از انکه معامله اتحاديه اروپا و تركيه در تاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٦ به ميان آمد، مهاجران عمدتا به دو گروه تقسيم مى شوند:

الف) گروهي كه قبل از تاريخ ٢٠ مارس وارد يونان شدند و تاكنون در يونان بسر مى برند.

ب) گروهي كه بعد از تاريخ ٢٠ مارس به يونان رسيدند و در جزاير يونان قرنتينه مى باشند.

هر دو گروه به نوعى با مشكلات متفاوت روبرو مى باشند. در فصل هاي زير تلاش نموده ايم تا به هر دو گروه اطلاعات لازم را بدهيم. لطفا با دقت و بسته به وضعيت خود اطلاعات مورد نظر را بررسي نماييد

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011