خدمات بهداشتی-درمانی در قبرس

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۱۷

به منظور برخورداری از این خدمات، می توانید در وزارت بهداشت این کشور اقدام کرده و کارت پزشکی A دریافت نمایید. در اینجا هم، مثل درخواست برای دریافت مزایای اجتماعی، باید تاییدیه درخواست پناهندگی و نامه اداره پناهندگی مبنی بر عدم توانایی مالی خود را تحویل دهید. اگر این کارت را داشته باشید، باید برای ویزیت دکتر بین 3 تا 6 یورو و برای نسخه یا آزمایشات پزشکی 50 سنت پول پرداخت کنید. این مبلغ اضافی تحت عنوان تمبر پزشکی از شما دریافت می شود. این تمبر را می توانید


last update: December 2016

خدمات بهداشتی-درمانی در قبرس

به منظور برخورداری از این خدمات، می توانید در وزارت بهداشت این کشور اقدام کرده و کارت پزشکی A دریافت نمایید. در اینجا هم، مثل درخواست برای دریافت مزایای اجتماعی، باید تاییدیه درخواست پناهندگی و نامه اداره پناهندگی مبنی بر عدم توانایی مالی خود را تحویل دهید. اگر این کارت را داشته باشید، باید برای ویزیت دکتر بین 3 تا 6 یورو و برای نسخه یا آزمایشات پزشکی 50 سنت پول پرداخت کنید. این مبلغ اضافی تحت عنوان تمبر پزشکی از شما دریافت می شود. این تمبر را می توانید از دفاتر پستی یا بیمارستان های دولتی خریداری نمایید. در صورتیکه که در مرکز پذیرش کوفینو اقامت دارید، باید تمامی این تمبرها را رایگان دریافت کرده و لازم نیست برای برخورداری از خدمات بهداشتی-درمانی هیچ پول اضافه ای بپردازید. اگر کارت A را نداشته باشید، باید برای هر درمان مبلغی بین 15 تا 30 یورو پرداخت نمایید.