شرایط کار در قبرس

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۱۷

پناهجویان پس از شش ماه اقامت در قبرس، حق کار دارند و به منظور برخورداری از مزایای اجتماعی، باید در اداره منطقه ای کار، برای پیدا کردن کار ثبت نام کنند. گزینه های شغلی برای پناهجویان محدود به حوزه های کشاورزی، بازیافت، دفع زباله، نظافت ، تحویل غذا و … است. بسیاری از افراد می گویند اداره کار، مشاغلی را پیشنهاد می کند که اصلا وجود ندارند:


last update: December 2016

پناهجویان پس از شش ماه اقامت در قبرس، حق کار دارند و به منظور برخورداری از مزایای اجتماعی، باید در اداره منطقه ای کار، برای پیدا کردن کار ثبت نام کنند. گزینه های شغلی برای پناهجویان محدود به حوزه های کشاورزی، بازیافت، دفع زباله، نظافت ، تحویل غذا و … است. بسیاری از افراد می گویند اداره کار، مشاغلی را پیشنهاد می کند که اصلا وجود ندارند: شرکت هایی که پیش از این تعطیل شده اند، کارهایی که قبلا به شخص دیگری محول شده و غیره. اگر کارفرما تایید نکند که شغل مورد نظر دیگر در دسترس نیست، شما “داوطلبانه بیکار” محسوب شده و دیگر نمی توانید از مزایای اجتماعی بهره مند شوید.

بسیاری از مشاغل، به خصوص در حوزه کشاورزی، شرایط بسیار بدی نظیر ساعت کاری طولانی (12 ساعت در روز و شش روز در هفته)، حقوق پایین (400 تا 500 یورو در ماه)، عدم پرداخت پول، شرایط زندگی نامناسب و همچنین، در مواردی ،اعمال خشونت به کارگر دارند. به علت بحران اقتصادی، پیدا کردن کار نامنظم بسیار سخت است.