قبرس

Last update : December 2016

قبرس/ نگاهی اجمالی

بعد از جنگ میان قبرسی های طرفدار ترکیه و قبرسی های طرفدار یونان، این جزیره به دو بخش جمهوری قبرس و جمهوری ترک قبرس شمالی تقسیم شد. جامعه‌ی جهانی بخش شمالی را بخشی از خاک جمهوری قبرس می‌داند، این در حالی است که دولت ترکیه از استقلال این بخش حمایت می‌کند. از آنجایی که دادگاه های رسیدگی به مسئله‌ی اتحاد دوباره‌ی این دو بخش تا به امروز با شکست مواجه شده‌اند، دیده‌بان صلح سازمان ملل هنوز در منطقه‌ی میانی دو بخش شمالی و جنوبی، جایی که گذر از آن فقط از طریق چند نقطه کنترل مرزی ممکن است، حضور دارد. جمهوری قبرس از سال 2004 جزو اتحادیه‌ی اروپا است. این کشور به شدت درگیر بحران اقتصادی است و در حال حاضر با بیشترین نرخ بیکاری از زمان تاسیس خود مواجه است. نژادپرستی و ناسیونالیسم موجود در این کشور را باید در بستر مناقشات قبرس و مشکلات اقتصادی‌ای دید که دلیل رشد جنبش‌های دست‌راستی و خشونت رو به افزایش علیه خارجی‌ها، محسوب می‌شود.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011