پناهندگی در قبرس

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۱۶

می‌توانید درخواست پناهدگی خود را به سرویس پناهندگی، اداره‌ی مهاجرت واتباع خارجی یا هرکدام از ادارات پلیس تسلیم کنید. این کار از داخل زندان یا بازداشتگاه نیز امکان‌پذیر است. برای تسلیم این درخواست به آدرس معتبری نیاز دارید که اطلاعات آتی در مورد روند پرونده‌ی شما در این آدرس به دستتان برسد. از طریق نامه پستی برای انجام مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد. فاصله‌ی زمانی


Last update: December 2016

سیستم درخواست پناهندگی در جمهوری قبرس، از سه نهاد تشکیل شده است:

دادگاه عالی اداری پناهندگی

می‌توانید درخواست پناهدگی خود را به سرویس پناهندگی، اداره‌ی مهاجرت واتباع خارجی یا هرکدام از ادارات پلیس تسلیم کنید. این کار از داخل زندان یا بازداشتگاه نیز امکان‌پذیر است. برای تسلیم این درخواست به آدرس معتبری نیاز دارید که اطلاعات آتی در مورد روند پرونده‌ی شما در این آدرس به دستتان برسد. از طریق نامه پستی برای انجام مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد. فاصله‌ی زمانی مابین تسلیم درخواست و مصاحبه متغیر بوده و عمدتا بین 6 تا 12 ماه طول می‌کشد. مسئولیت انجام مصاحبه با سرویس پناهندگی است. بعضی افراد می‌گویند که کارمندان این بخش با آنان خوش‌رفتاری کرده‌اند، بعضی دیگر تجربه رفتار تبعیض‌آمیز، ترجمه‌ی بد و زمان ناکافی برای صحبت کردن را داشته‌اند. بعد از مصاحبه، نامه‌ی سرویس پناهندگی مبنی بر تصمیم این اداره در مورد درخواست خود را از طریق پست دریافت می‌کنید. در غالب موارد جواب منفی است. نامه به زبان یونانی بوده و توضیحی در مورد دلایل رد درخواست شما نمی‌دهد. بعد از دریافت جواب منفی چهل و پنج روز فرصت دارید که یا خاک این کشور را ترک کرده، یا تقاضای تجدیدنظر کنید.

اولین درخواست تجدیدنظر در دادگاه اداری انجام می‌شود. این دادگاه می‌تواند شما را برای انجام مصاحبه‌ی دوم فراخوانده و به شما این امکان را بدهد که دوباره در مورد دلایل درخواست پناهندگی خود صحبت کرده و اطلاعات بیشتری در اختیارشان بگذارید. تا به امروز، دادگاه اداری در اکثر موارد چنین تصمیمی نگرفته و این امکان را به افراد نداده. مطابق با قانون پناهندگی قبرس، بازداشت یا زندانی کردن افراد قبل از اعلام تصمیم دادگاه اداری ممنوع است.

وقتی جواب منفی دادگاه اداری را دریافت می‌کنید، نامه ای برای شما فرستاده می‌شود که مطابق آن 75 روز مهلت دارید که خاک این کشور را ترک کرده یا درخواست تجدیدنظر دوم را تسلیم دادگاه عالی کنید. توجه داشته باشید که بعضی نهادها این هفتاد و پنج روز را بخشی از روند پناهجویی شما در نظر می‌گیرند و بعضی دیگر نه: پیش آمده که افراد قبل از به پایان رسیدن 75 روز بازداشت و دیپورت شده باشند. برای درخواست تجدید‌نظر در دادگاه عالی باید پول زیادی بپردازید و تنها برای اثبات این مسئله که در روند اداری پرونده‌ی شما اشتباهی وجود داشته، امکان‌پذیر است و کاری به اصل پرونده‌ی شما ندارد.