قانون دابلین 3 در قبرس

اخراج طبق مقررات دوبلین در جمهوری قبرس.

آخرین به روز رسانی : ژوئن ۲۰۲۳

اگر مانند اکثر افراد از قسمت شمالی این جزیره به جمهوری قبرس وارد میشوید، در واقع این اولین کشوری است که در اتحادیه اروپا به آن رسیده اید. بنابراین، تهدید به اخراج به دلیل مقررات دوبلین شامل حال شما نمی شود.

مقررات دوبلین چگونه کار می کند؟

معمولاً مقامات پس از ثبت نام اثر انگشت شما را گرفته و آن را با داده های سایر کشورهای اتحادیه اروپا در سیستم رایانه ای به نام Eurodac مقایسه کنند. مقامات همچنین از شما می پرسند از کدام مسیر تا به اینجا رسیدید (مسیر سفر). بر اساس این اطلاعات، آنها تصمیم خواهند گرفت که آیا مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را بر عهده بگیرند یا اینکه کشور دیگری از اتحادیه اروپا (که قبلاً از آن عبور کرده اید) مسئول رسیده گی به پرونده شما است. اگر اثر انگشت شما یا هر گونه اطلاعات دیگری را پیدا نماید که ثابت کند شما در کشور دیگری از اتحادیه اروپا بوده اید، از این کشور می خواهند که شما را پس بگیرد. اگر این کشور در بازه زمانی قانونی امتناع نکند یا اصلا پاسخ ندهد، نامه ای دریافت خواهید کرد که به شما در مورد اخراج برنامه ریزی شده شما اطلاع خواهد داد.

مقررات دوبلین در قبرس چگونه اعمال می شود؟

مقررات دوبلین در قبرس به دو جهت اعمال می شود: برای انتقال پرونده ها به دیگر کشور های عضو، یا اخراج افراد از کشور های عضو دیگر به قبرس.

مقررات دوبلین چگونه برای اخراج به قبرس اعمال می شود؟

معمولاً سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا افراد را به مقصد جمهوری قبرس اخراج می کنند. این در صورتی انجام می شود که مشخص شود فردی قبلاً برای پناهندگی در قبرس درخواست داده و درخواست خود را در جایی دیگر در اتحادیه اروپا ادامه داده است. این نوع قضایا در قبرس خیلی معمول نیست. به عنوان مثال، در سال 2022، تنها 10 نفر به قبرس بازگردانده شدند. تقریباً تمام عودت کنندگان دوبلین به دلیل بسته شدن پرونده ها یا سپری شدن مهلت های تجدیدنظر در جمهوری قبرس پس از ورود در قبرس بازداشت می شوند. بازگشایی پرونده بسیار دشوار است. در برخی موارد عودت کنندگان دوبلین سال ها در بازداشت بوده اند.

مقررات دوبلین چگونه برای انتقال به دیگر کشور های عضو اعمال می شود؟

با متقاضی توسط واحد Dublin of Asylum Service مصاحبه و تمام اسناد و اطلاعات با همکاری آنها جمع آوری می شود. برای خردسالان بدون همراه هم مصاحبه و هم ردیابی خانواده با حضور و با همکاری ماموران خدمات اجتماعی انجام می شود.

تمام پناهجویانی که برای پناهندگی 14 سال به بالا درخواست می کنند و همچنین افراد تحت تکفل آنها، همچنین 14 سال به بالا، به طور سیستماتیک در یوروداک انگشت نگاری و بررسی می شوند. هیچ خط مشی خاصی برای مواردی که متقاضیان از انگشت نگاری خودداری می کنند وجود ندارد و مواردی نیز وجود ندارد که نشان دهنده چنین رونده باشد.

پروسه دوبلین به طور سیستماتیک در همه موارد اعمال می شود. هنگام تسلیم درخواست پناهندگی، متقاضی همچنین پرسشنامه دوبلین را پر می کند که در آن باید سفر قبلی یا اقوام حاضر در کشور عضو دیگر را ذکر کند.

زمانی که یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئولیت این پرونده را بپذیرد، به طور متوسط ​​سه تا شش ماه طول می کشد تا انتقال انجام شود. پناهجویان به منظور انتقال بازداشت نمی شوند، در حالی که انتقال واقعی تحت نظارت یا در صورت لزوم تحت اسکورت صورت می گیرد.

اکثر موارد توسط پناهجویان به چالش کشیده نمی شود، زیرا به اتحاد خانواده مربوط می شود و ترجیح پناهجویان این است که در قبرس نماند.