صربستان: بازداشت

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۱۶

در صربستان، مانند کشورهای دیگر، بیشتر پناهجویان برای عبور “غیرقانونی” از مرزها ویا مقاومت کردن، در زندان‌اند. اگر که شما برای عبورغیرقانونی از مرزها و یا مقاومت کردن متهم شوید، همیشه به دادگاه برده شده و به “جریمه نقدی”، در حدود ۵۰ یورو، به جرم “عبور غیرقانونی از مرز یا مقاومت” جریمه می‌شوید. اگر نتوانستید که جریمه دادگاه را پرداخت کنید، در حدود ۵ روز به زندان فرستاده خواهید شد ( هر ۱۰ یورو جریمه نقدی برابر است با یک روز در زندان ماندن، برای آنهایی که هیچ امکانی برای پرداخت جریمه ندارند ). شما در بخش زندان بازداشتی‌های “عادی” (زندان شهر)، و نه در قسمت بازداشت مخصوص به پناهجویان برده می‌شوید. در حدود ۱۰ زندان از این دست در کشور وجود دارد، و شما در نزدیک‌ترین‌شان زندانی خواهید شد (اکثر اوقات، بیشتر پناهجویان در زندانهای نزدیک مرزها بازداشت می‌شوند، اما به این‌که کجا دستیگر شده‌اند، بستگی دارد).


last update: July 2015

صربستان: بازداشت

در صربستان، مانند کشورهای دیگر، بیشتر پناهجویان برای عبور “غیرقانونی” از مرزها ویا مقاومت کردن، در زندان‌اند. اگر که شما برای عبورغیرقانونی از مرزها و یا مقاومت کردن متهم شوید، همیشه به دادگاه برده شده و به “جریمه نقدی”، در حدود ۵۰ یورو، به جرم “عبور غیرقانونی از مرز یا مقاومت” جریمه می‌شوید. اگر نتوانستید که جریمه دادگاه را پرداخت کنید، در حدود ۵ روز به زندان فرستاده خواهید شد ( هر ۱۰ یورو جریمه نقدی برابر است با یک روز در زندان ماندن، برای آنهایی که هیچ امکانی برای پرداخت جریمه ندارند ). شما در بخش زندان بازداشتی‌های “عادی” (زندان شهر)، و نه در قسمت بازداشت مخصوص به پناهجویان برده می‌شوید. در حدود ۱۰ زندان از این دست در کشور وجود دارد، و شما در نزدیک‌ترین‌شان زندانی خواهید شد (اکثر اوقات، بیشتر پناهجویان در زندانهای نزدیک مرزها بازداشت می‌شوند، اما به این‌که کجا دستیگر شده‌اند، بستگی دارد).

اگرچه، براساس قانون، متقاضیان پناه‌جویی از “متهم شدن” به عبور “غیرقانونی” از مرزها معاف هستند. اگر شما در عبور “غیرقانونی” از مرزها دستگیر شدید، شما حق دارید که تقاضای پناهندگی کنید ( در هر مکانی از صربستان هستید و حتی زمانی‌که با پلیس یا شخص مسئول برخورد دارید و یا حتی در دادگاه)، این کار شما را از پرداختن جریمه یا رفتن به زندان معاف می‌کند. اگرچه، در عمل اشخاص با رد درخواست پناهندگی مواجه می‌شوند که در این مورد، شما حق دارید که با یک وکیل تماس بگیرید (+۳۸۱۶۳۷۰۴-۷۰۸۰).

صربستان مرکز بازداشت برای متقاضیان پناهندگی ندارد و فقط یک مرکز بازداشت وجود دارد، که به عنوان مرکز دیپورت (اخراج) عمل می‌کند (به عنوان مثال، مهاجران بازداشت شده، در انتظار برای دیپورت). به صورت رسمی این مرکز “مرکز پذیرش برای خارجی‌ها” (Prihvatilište za Strance) نامیده می‌شود و در پادینسکاسکلا (Padinska Skela) در نزدیکی پایتخت بلگراد واقع شده است. حداکثر زمان بازداشت دراین مرکز دیپورت ۹۰ روز است. این زمان درصورت محرز نشدن هویت شخص، و یا اینکه شخص “از روی عمد” از دیپورت شدن خود جلوگیری کند، قابل تمدید است. کل زمان بازداشت نباید از ۱۸۰ روز بیشتر بشود.

شما حق درخواست پناهندگی در زندان را دارید، و این بهترین راه برای آزاد شدن شماست (در غیر این‌صورت احتمال دارد که شما تا زمان دیپورت شدن‌تان به کشور خود یا یک کشور همسایه، باید در آنجا بمانید.) متاسفانه هیچ‌گونه کمک قانونی در این زندان‌ها برای متقاضیان پناهندگی وجود ندارد. شما می‌بایست با وکیل تماس بگیرید ( با شماره تلفن +۳۸۱۶۳۷۰۴-۷۰۸۰) و اطلاعات شخصی خود را برای تقاضای پناهندگی به او بگویید. شما حق یک تماس تلفنی را دارید! خیلی مهم است که شما خودتان این کار را انجام دهید: هیچ کسی نمی‌تواند از طرف شما با وکیل تماس بگیرد!

اطلاعات برای فردی که از شخص بازداشت شده حمایت می‌کند:

از آنجایی که اشخاص بازداشت شده می‌بایست تمایل به تقاضای پناهجویی خود را با تماس گرفتن با یک وکیل ابراز کنند، و این در حالی‌ست که اغلب درخواست‌ِ بازداشت‌شدگان برای حق تماس تلفنی رد می‌شود، بهتر است که شخص حمایت کننده از فرد بازداشت شده تلاش کند که از بیرون هم با وکیل با شماره‌ای که در بالا ذکر شد تماس بگیرد و همچنین تلاش کند که با تماس گرفتن به شماره رسمی مرکز +۳۸۱۱۱۸۸۷-۱۴۸۵ به آنها فشار بیاورد ( توجه داشته باشید که هروقت ما تلاش کردیم، هیچ کس پاسخ نداد) ویا اینکه سعی کند که به مرکز برود، تا نشان دهد که بازداشت‌شدگان فردی را برای حمایت در بیرون دارند که دسترسی آنان به حقوق‌شان را زیرنظر دارد.