افراد زیر سن

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۱۶

طبق قانون، هرگاه پلیس با فرد نابالغ بدون همراه برخورد نماید؛ موظف است


طبق قانون، هرگاه پلیس با فرد نابالغ بدون همراه برخورد نماید؛ موظف است مسؤولان خدمات اجتماعی را در جریان بگذارد تا یک سرپرست قانونی برایشان تعیین کنند. این اتفاق همیشه رخ نمی دهد و معمولا با افراد نابالغ بدون همراه مانند بزرگسالان رفتار می شود. با این حال، وقتی این روال دنبال می شود، افراد نابالغ بدون همراه ابتدا به یکی از مراکز جوانان و کودکان فرستاده می شوند (در بلگراد، آنها به مؤسسه ای به نام Zavod za vaspitanje dece i omladine یا مؤسسه آموزش کودکان و جوانان اعزام می شوند). در این مؤسسه مرکزی برای اسکان افراد نابالغ بدون همراه Centar za smeštaj maloletnih starnih lica bez pratnje roditelja ili staratelja وجود دارد.

شماره تلفن این مؤسسه این است:

+381 64 86 77 500