اسکان پناهجویان در مراکز پذیرش

آخرین به روز رسانی : اکتبر ۲۰۱۶

در حال حاضر، یک مرکز پذیرش برای اسکان افراد وجود دارد. این مرکز در اسکوپیه بوده ظرفیت آن۱۵۰نفر است. افرادی که در مقدونیه درخواست پناهندگی کرده اند، در این مرکز اسکان داده میشوند. این مرکز در روستای ویزبگوو، در نزدیکی‌ شهر اسکوپیه واقع شده است.


last update: July 2016

در حال حاضر، یک مرکز پذیرش برای اسکان افراد وجود دارد. این مرکز در اسکوپیه بوده ظرفیت آن۱۵۰نفر است. افرادی که در مقدونیه درخواست پناهندگی کرده اند، در این مرکز اسکان داده میشوند. این مرکز در روستای ویزبگوو، در نزدیکی‌ شهر اسکوپیه واقع شده است.

اگر اجازه درخواست پناهندگی در مقدونیه را داشته باشید، به این مرکز انتقال داده خواهید شد. پناهجویان میتوانند در صورت تمایل از آنجا خارج شوند. در این مرکز، موسسه وکلای جوان مقدونیه، و دیگر ان جی‌ او هایی که با کودکان و اقشار آسیب پذیر کار میکنند، به پناهجویان مشاوره حقوقی رایگان میدهند.

افراد به شدت آسیب پذیر، خصوصاً کودکان بدون همراه، اجازه دارند به “خانه امن” واقع در اسکوپیه بروند (فقط یک مرکز در این شهر وجود دارد). این نهاد توسط دولت و شورای مسیحی‌ اداره میشود.

با این وجود، اخیرا تعداد زیادی از پناهجویان در کمپ گوگلیا، در انتظار دریافت پاسخ درخواست پناهندگی خود هستند و به ویزبگوو انتقال داده نشده اند.