بازداشت مقدونیه

آخرین به روز رسانی : اکتبر ۲۰۱۶

بازداشت پناهندگان و مهاجران، در حالیکه مرتکب جرمی نشده‌اند، در شرایطی اتفاق می‌افتد که شاهد یا قربانی اعمال مجرمانه باشند. این افراد به منظور ارائه‌ی شهادت علیه عاملین جرم معمولن قاچاقچی‌ها در دادگاه، تحت بازداشت قرار می‌گیرند. کسانی که تحت چنین بازداشتی هستند، در اماکن به خصوصی معمولن در مرکز سرپوشیده‌ی غازی بابا در اسکوپیه اسکان داده می‌شوند. این مرکز بسته و سرپوشیده بوده و افراد اجازه خروج از آن را ندارند.اما بازداشتگاه رسمی هم نیست.


last update: July 2016

بازداشت پناهندگان و مهاجران، در حالیکه مرتکب جرمی نشده‌اند، در شرایطی اتفاق می‌افتد که شاهد یا قربانی اعمال مجرمانه باشند. این افراد به منظور ارائه‌ی شهادت علیه عاملین جرم معمولن قاچاقچی‌ها در دادگاه، تحت بازداشت قرار می‌گیرند. کسانی که تحت چنین بازداشتی هستند، در اماکن به خصوصی معمولن در مرکز سرپوشیده‌ی غازی بابا در اسکوپیه اسکان داده می‌شوند. این مرکز بسته و سرپوشیده بوده و افراد اجازه خروج از آن را ندارند.اما بازداشتگاه رسمی هم نیست. روند دادگاه معمولن تا چندین روز قبل از آزادی فرد طول می‌کشد. در عین‌حال پناهندگان ساکن در غازی بابا نیز می‌توانند درخواست پناهندگی خود را ارائه دهند، که در این صورت به مرکز Vizbegovo، که مخصوص خارجی‌هاست، منتقل خواهند شد