مقدونیه شمالی

Last update : November 2015

مطالبی در مورد کشور مقدونیه

در گذرگاه پناهجویان و پناهندگان به کشورهای اروپایی ، مقدونیه به عنوان کشوری مهم شناخته می شود . این کشور در تفاهم نامه دوبلینIII نقشی ندارد که پس از قانون دوبلین II در تاریخ 15 ژانویه 2014 مورد توافق قرار گرفت. به این معنی که شما به راحتی و بدون نگرانی می توانید در این کشور تقاضای پناهجویی و انگشت نگاری کنید و پس از آن بعدها نیز می توانید در یکی از کشورهای تحت دوبلین هم تقاضای پناهجویی کنید بدون اینکه خطر اخراج تحت دوبلین شما را تهدید کند .

پس از همکاری بین کشورهای اتحادیه اروپا و ترکیه در مسدود کردن مسیر بالکان ، قانون 72 ساعتی پناهجویی مقدونیه ، ابطال گشت . هم اکنون این کشور از قانون پناهجویی سابق خود ، پیروی می کند . بااین مفهوم که : شما هنوز در این کشور می توانید تقاضای پناهجویی کنید ولی دیگر مجبور نیستید تا ظرف مدت زمان 72 ساعت تصمیم خود را بگیرید که یا از این کشور عبور کنید و یا مقصد نهاییتان باشد . در عمل ، افرادی که اخیرا پا به این کشور گذاشته اند ، به کشور قبلی بازگردانده شده اند و به آنها اجازه درخواست پناهجویی داده نشده . پس از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه ، مقدونیه قانون جدیدی را وضع کرد . با توجه به این قانون ، کشور فوق می تواند بصورت قانونی ، افراد را به هر کدام از کشورهای همسایه اش ( اعضاء اتحادیه اروپا ، ناتو ، اروپا مرکزی ) بازگرداند . تا زمانی که این قانون پذیرش مجدد ، پابرجا باشد، کشور همسایه مشخص ، باید فرد بازگردانده شده را بپذیرد .

به عبارتی دیگر، اصولا عبور از این کشور برای تمام ملیتها بجز افرادی که متقاضی پناهجویی در مقدونیه می باشند ،

که آنهم بعضا این حق را از دست داده اند غیر مجازمیباشد . میتوان گفت : هرگونه عبور، از قبیل تاکسی ، اتوبوس ، قطار و غیره ، برای تازه واردین ، غیر قانونی می باشد . هنوز هستند افرادی که پای پیاده و یا با قاچاقچیان ، موفق به عبور از این کشور می شوند . اما عبور از این مسیر بسیار خطرناک می باشد ، در حا لی که حضور پلیس مقدونیه و دیگر کشورهای اتحادیه روبه افزایش است . اگر گروهی همراه با یک قاچاقچی دستگیر شوند ، فقط تعداد کمی از آنها برای چند روز به مرکز محصور Gazi Baba در Skopje منتقل خواهند گشت و در آنجا از آنها به عنوان شهود جهت محاکمه قاچاقچی ، استفاده خواهد شد . اغلب ، اگر گروه همراه با یک قاچاقچی نباشد و دستگیر گرد ند ، به کمپ Gevgelija منتقل می شوند و مورد بازجویی قرار می گیرند و پس از ساعاتی اخراج می گرد ند .

پس از مسدود شدن مرز ، در مقدونیه تعدادی از افراد در کمپهای عبوری ( موقت ) واقع در Gevgelija و Tabanovce مجبور به ماندن شد ند در ابتدا بیش از 1500 نفر . در حال حاضر در مرکز عبوری سرباز Tabanovce تقریبا 60 نفر و در مرکز عبوری محصور Gevgelija در حدود 130 نفر حضور دارندآمار جولای ، اما تعداد متغیر است . شرایط در این دو مرکز عبوری ، نسبتا خوب است . حمام جداگانه برای مردها و زنها و حمامی نیز مخصوص بچه ها وجود دارد . آب گرم ، خوراک تقریبا خوب ، برق بدون قطعی ، مکان سرپوشیده برای خواب و مجهز به تهویه کننده هوا حدود چهار نفر در یک مکان و اینترنت بیسیماز دیگر امکانات این مراکز می باشد . گرچه مطلب اصلی این است که کمپ عبوری Gevgelija بسته و مسدود مانده و افراد قادر به خروج از آنجا نمی باشند . در مواقعی بسیار نادر ، به تازه واردان اجازه داده می شود تا در کمپ عبوری Gevgelija اقامت کنند ، اما بسیار بسیار ندرتا و فقط اگر حالتی شخصی بسیار آسیب پذیر وجود داشته باشد ،مثلا خانمی حامله در شرایط بحرانی و وخیم و دیگر موارد اینچنینی .. اخیرا ، در کمپ واقع در Gevgelija اکثریت متقاضیان پناهجویی در انتظارند تا مراحل تقاضایشان طی شود و به Vizbegovo منتقل نگشته اند .

در مواقعی که فرد متقاضی پناهجویی در شرایط فوق العاده آسیب پذیر قرار دارد ، بخصوص افراد زیر سن قانونی و بدون همراه ، بعضا به مکانی که به اصطلاح ( خانه امن safe house ) نامیده می شود ، فرستاده می شوند . تنها مکان موجود ، در Skopje واقع است و توسط دولت وe Jesuit Council اداره می گردد .

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011