دبلین ااا مقدونیه

آخرین به روز رسانی : اکتبر ۲۰۱۶

کشور مقدونیه مشمول قرارداد دابلین 3 ( به دنبال قانون دابلین 2، از تاریخ 15 ژانویه‌ی 2014) نیست. این بدان معنی است که شما می‌توانید در این کشور تقاضای پناهندگی کرده یا اثرانگشت بدهید، بی آنکه بعدها در کشور دیگری که مشمول قانون دابلین است، با مشکل برخورد کنید. اما کشور مقدونیه قراردادی با صربستان امضا کرده که به موجب آن صربستان می‌تواند پناهجویان را به مقدونیه دیپورت کند.


last update: July 2016

کشور مقدونیه مشمول قرارداد دابلین 3 ( به دنبال قانون دابلین 2، از تاریخ 15 ژانویه‌ی 2014) نیست. این بدان معنی است که شما می‌توانید در این کشور تقاضای پناهندگی کرده یا اثرانگشت بدهید، بی آنکه بعدها در کشور دیگری که مشمول قانون دابلین است، با مشکل برخورد کنید. اما کشور مقدونیه قراردادی با صربستان امضا کرده که به موجب آن صربستان می‌تواند پناهجویان را به مقدونیه دیپورت کند.

علاوه بر این، بعد از بسته شدن مسیر بالکان، در مقدونیه قانون جدیدی تصویب شده که به موجب آن تمامی کشورهای همسایه این کشور امن شناخته شده و در صورتی که این کشورهای همسایه پناهجو را بپذیرند، مقدونیه میتواند قانونن پناهجو را به این کشورها دیپورت کند.