مقدونیه- خدمات پزشکی‌

آخرین به روز رسانی : ژوئیهٔ ۲۰۱۶

شماره تماس آمبولانس:

+389 194

تیم‌‌های سیار صلیب سرخ که کمک‌های اولیه ارائه میدهند:

+389 70 257 994 شماره تماس

+389 71 261 787 شماره تماس

بیمارستان‌ها و خدمات بهداشتی در پایتخت و شهرهایی که عموما در مسیر حرکت پناهندگان هستند:


last update: July 2016

شماره تماس آمبولانس:

+389 194

تیم‌‌های سیار صلیب سرخ که کمک‌های اولیه ارائه میدهند:

+389 70 257 994 شماره تماس

+389 71 261 787 شماره تماس

بیمارستان‌ها و خدمات بهداشتی در پایتخت و شهرهایی که عموما در مسیر حرکت پناهندگان هستند:

گوگلیا

بیمارستان عمومی‌

نشانی:‌ Slobodan Mitrov Danko 38

شماره تماس +389 34 213 710

آدرس ایمیل
(mailto:obgevgelija@zdravstvo.gov.mk)

مرکز بهداشت

نشانی Slobodan Mitrov Danko 38:

شماره تماس +389 34 211 711

شماره فکس+389 34 212 060

آدرس ایمیل
zdgevgelija@zdravstvo.gov.mk

کومانوو

بیمارستان عمومی‌

نشانی Slobodan Mitrov Danko 38:

شماره تماس +389 31 425 460

شماره فکس+389 31 417 090

آدرس ایمیل

obkumanovo@zdravstvo.gov.mk

info@bolnicakumanovo.mk

opstabolnica_ku@yahoo.com

مرکز بهداشت

نشانی Boris Kidrich 11:

شماره تماس:

+389 31 421 199

+389 31 422 484

شماره فکس +389 31 420 334

آدرس ایمیل
zdkumanovo@zdravstvo.gov.mk

اسکوپیه

کلینیک دانشگاهی“St. Naum Ohridski - Skopje”

نشانی 11-ti Oktomvri 52:

شماره تماس فوری +389 2 3235 020:

شماره تماس:

+389 2 3235020:

شماره فکس +389 2 3130234

آدرس ایمیل
uksbhirurskibolesti@zdravstvo.gov.mk

بیمارستان دولتی

نشانی Ul.Vodnjanska br.17:

کلینیک مسمومیت +389 2 3237504
uktoksikologija@zdravstvo.gov.mk

کلینیک بیماریهای قلبی +389 2 3113116
ukkardiologija@zdravstvo.gov.mk

کلینیک بیماریهای زنان +389 3147705
ukginekologija@zdravstvo.gov.mk

تروما ، بیماری های ارتوپدی، بیهوشی و احیا، مراقبت های ویژه و مرکز اورژانس:

+389 2 3147602
uktoariluc@zdravstvo.gov.mk

مرکز بیماری‌های عفونی:‌ +389 2 3228224
ukinfektivna@zdravstvo.gov.mk

مراکز بهداشتی دیگری هم در همین محل به مداوای افراد میپردازند

بیمارستان عمومی‌ شهر

نشانی Pariska, bb, Skopje:

شماره تماس +389 2 3087 400:

شماره فکس +389 2 3072 125:

آدرس ایمیل

gobskopje@zdravstvo.gov.mk

office@bolnica.org.mk

info@bolnica.org.mk

ولس

بیمارستان عمومی‌

نشانی Samoborska, bb, Veles:

شماره تماس +389 43 231 322

شماره فکس +389 43 231 322

آدرس ایمیل
obveles@zdravstvo.gov.mk

مرکز بهداشت

نشانی Shefki Sali 5:

شماره تماس:

+389 43 233 322 شماره تماس

شماره فکس +389 43 225 308

آدرس ایمیل
zdveles@zdravstvo.gov.mk