پناهندگی در مقدونیه

آخرین به روز رسانی : اکتبر ۲۰۱۶

بعد از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه و بستن مسیر بالکان، قانون پناهجویی هفتاد و دو ساعته در مقدونیه ملغی شد. در حال حاضر این کشور مرزهای خود را بسته، به عبارت دیگر، شما می‌توانید قانونن در این کشور تقاضای پناهندگی کنید اما دیگر هفتاد و دو ساعت وقت ندارید که تصمیم بگیرید که می‌خواهید این کار را انجام دهید، یعنی این تصمیم نهایی شماست، یا نه. عملن، آنهایی که تازه از راه می‌رسند، در اغلب موارد مستقیمن به کشوری که از آن آمده‌اند، برگردانده شده و اجازه درخواست پناهدگی ندارند. بعد از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، در مقدونیه قانون جدیدی تصویب شد که بر مبنای آن می‌توان افراد را به همه‌ی کشورهای همسایه مقدونیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ناتو و کشورهای عضو پیمان‌نامه تجارت آزاد اروپای مرکزی باز پس فرستاد، در عین حال برنامه پذیرش دوباره پناهجو کماکان پابرجاست، به این معنی که این کشورهای همسایه باید فرد بازگشت داده شده را بپذیرند.


last update: July 2016

بعد از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه و بستن مسیر بالکان، قانون پناهجویی هفتاد و دو ساعته در مقدونیه ملغی شد. در حال حاضر این کشور مرزهای خود را بسته، به عبارت دیگر، شما می‌توانید قانونن در این کشور تقاضای پناهندگی کنید اما دیگر هفتاد و دو ساعت وقت ندارید که تصمیم بگیرید که می‌خواهید این کار را انجام دهید، یعنی این تصمیم نهایی شماست، یا نه. عملن، آنهایی که تازه از راه می‌رسند، در اغلب موارد مستقیمن به کشوری که از آن آمده‌اند، برگردانده شده و اجازه درخواست پناهدگی ندارند. بعد از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، در مقدونیه قانون جدیدی تصویب شد که بر مبنای آن می‌توان افراد را به همه‌ی کشورهای همسایه مقدونیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ناتو و کشورهای عضو پیمان‌نامه تجارت آزاد اروپای مرکزی باز پس فرستاد، در عین حال برنامه پذیرش دوباره پناهجو کماکان پابرجاست، به این معنی که این کشورهای همسایه باید فرد بازگشت داده شده را بپذیرند.

وقتی به کسی اجازه داده شود که در مقدونیه تقاضای پناهندگی کند، معمولن به مرکز روباز نگهداری از پناهجویان در اسکوپیه منتقل می شود. این مرکز Vizbegovo نام دارد. معمولن فقط افراد به شدت آسیب‌پذیر می‌توانند درخواست پناهندگی کنند، مثلن افراد به شدت بیمار. همچنین اخیرن بخش عمده ای از پناهجویان در کمپ Gevgelija در انتظار رسیدگی به پرونده‌ی خود هستند و مثل قبل به Vizbegovo منتقل نشده‌اند. به علاوه مدت زمان رسیدگی به تقاضای پناهندگی نسبت به قبل طولانی تر شده. چون مقامات این کشور دریافته‌اند که افراد به منظور ادامه‌ی سفر با قاچاقچی‌ها به سمت کشورهای شمال اروپا، از فرصت درخواست پناهندگی در این کشور استفاده می‌کنند.