پناهندگی در مجارستان

آخرین به روز رسانی : دسامبر ۲۰۱۶

پناهندگی در مجارستان

.دوستان عزیز در این لینک شما میتوانید اطلاعات در مورد پناهندگی و بازداشت در مجارستان را مطالعه نمیاد

http://www.migszol.com/transit-zone-information/farsi-information-about-the-serbian-hungarian-border


last update: November 2016

پناهندگی در مجارستان

.دوستان عزیز در این لینک شما میتوانید اطلاعات در مورد پناهندگی و بازداشت در مجارستان را مطالعه نمیاد

http://www.migszol.com/transit-zone-information/farsi-information-about-the-serbian-hungarian-border