پیش نمایش

آخرین به روز رسانی : ژوئن ۲۰۲۳

پلیس مجارستان اجازه دارد علیرغم درخواست پناهندگی بدون تشریفات قانونی، در حصار مرزی و هر بخش در قلمرو مجارستان به عقب نشینی بپردازد.
به این معنی: در مجارستان دسترسی به روش پناهندگی وجود ندارد و بر اساس قوانین ایالت مجارستان، پس‌ بازگشت قانونی است.
تنها امکان درخواست پناهندگی در مجارستان، تسلیم اظهارنامه قصد در سفارت در کیف (اوکراین) یا بلگراد (صربستان) است.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011