بازداشت در مجارستان

آخرین به روز رسانی : اوت ۲۰۱۷

وضعیت زندگی‌ در کمپ‌های بسته چگونه است؟

دو نوع کمپ بسته (مرکز نگهداری) وجود دارد. بازداشتگاه مهاجرت مربوط به آن دسته از افرادی است که درخواست پناهندگی نکرده اند. اگر در چنین مرکزی باشید، به این معنی است که قرار است دیپورت شوید، در حین اقامت در این بازداشتگاه نیز میتوانید درخواست پناهندگی دهید. در این صورت احتمالا به مرکز نگهداری از پناهجویان منتقل خواهید شد. در اینجا میتوانید نقشه این کمپ‌ها را مشاهده نمایید.


Last update: November 2016

وضعیت زندگی‌ در کمپ‌های بسته چگونه است؟

دو نوع کمپ بسته (مرکز نگهداری) وجود دارد. بازداشتگاه مهاجرت مربوط به آن دسته از افرادی است که درخواست پناهندگی نکرده اند. اگر در چنین مرکزی باشید، به این معنی است که قرار است دیپورت شوید، در حین اقامت در این بازداشتگاه نیز میتوانید درخواست پناهندگی دهید. در این صورت احتمالا به مرکز نگهداری از پناهجویان منتقل خواهید شد. در اینجا میتوانید نقشه این کمپ‌ها را مشاهده نمایید.

وضعیت در این بازداشتگاه‌ها بسیار بد است. هر کمپ کمی‌ متفاوت است، ولی‌ عموما در این کمپ‌ها دسترسی بسیار کمی‌ به اینترنت دارید، بین ۱۵ دقیقه روز تا یک ساعت در چند روز. می‌دانیم که در طول بازداشت ترجیح میدهید با خانواده خود تماس داشته باشید، ولی‌ بهتر است که به فیسبوک “کمیته هلسینکی مجارستان” نیز پیغامی بفرستید. یا به موسسه میگسزل (Migszol) بنویسید: و ما را در جریان وضعیت کمپ قرار دهید. برای گرفتن مشاوره حقوقی، ما (کمیته هلسینکی مجارستان)راه ارتباطی‌ شما را با یکی‌ از وکلایی که به آنان اطمینان داریم، برقرار می‌کنیم.

عموما در این کمپ‌ها کیفیت غذا بسیار بد است، و امکانات بسیار محدودی برای انجام فعالیتها یی مثل مطالعه و غیره دارید. اقامت در مرکز بازداشت میتواند بسیار خسته کننده باشد. بعضأ در این کمپ‌ها اعتراضاتی صورت می‌گیرد، ولی‌ برای ما بسیار دشوار است که از خارج کمپ اطلاعاتی‌ در مورد وضعیت جاری کسب کنیم و بفهمیم دقیقا چه اتفاقی‌ افتاده. به همین دلیل است که از شما می‌خواهیم برایمان بنویسید.

منبع:http://www.migszol.com/transit-zone-information/information-about-the-serbian-hungarian-border :