پناهندگی

آخرین به روز رسانی : آوریل ۲۰۱۶

بررسی اجمالی: پروسه‌ی تقاضای پناهندگی در دانمارک

در روند تقاضای پناهندگی چند مرحله‌ی دشوار وجود دارد. اولین مرجع مسئول برای ارائه‌ی تقاضای پناهندگی اداره‌ی مهاجرت و دومین مرجع ، “هیئت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر” Refugee Appeals Board است.


Last update: February 2016

بررسی اجمالی: پروسه‌ی تقاضای پناهندگی در دانمارک

در روند تقاضای پناهندگی چند مرحله‌ی دشوار وجود دارد. اولین مرجع مسئول برای ارائه‌ی تقاضای پناهندگی اداره‌ی مهاجرت و دومین مرجع ، “هیئت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر” Refugee Appeals Board است.

در سایت refugeeswelcome.dk ، پروسه‌ی تقاضای پناهندگی به شکل تصویری توضیح داده شده است:

http://refugeeswelcome.dk/bcknd/wp-content/uploads/RW-flyer-English-06.14.pdf

این اطلاعات به زبان‌های مختلف ارائه می‌شود:

[http://refugeeswelcome.dk/en/download-flyers/

مراحل مختلف پروسه‌ی تقاضای پناهدگی به شرح ذیل است:

1- اداره‌ی پلیس-ثبت‌نام

برای ارائه‌ی درخواست پناهدگی می‌توانید به اداره‌ی پلیس یا مرکز Sandholm بزرگترین کمپ دانمارک، واقع در شمال کپنهاگ مراجعه نمایید. در این مرحله‌ی ابتدایی، پلیس با شما مصاحبه می‌کند، اگر بیشتر از چهارده سال داشته باشید، از شما عکس و اثر انگشت می‌گیرند. همچنین در مورد مسیری که از طریق آن به دانمارک آمده‌اید و علت درخواست پناهدگی، از شما سوال می‌شود. پس از آن، در یکی از کمپ‌های پناهندگی اسکان می‌یابید.

2- پرکردن فرم: مرکز Sandholm

در این مرحله‌ باید فرمی حاوی چند سوال مشخص را پر کنید. در تمامی طول روند درخواست پناهندگی، این تنها جایی است که می‌توان ترجمه و اشتباهات صورت ‌گرفته را بازبینی کرد. پس اگر قادر به نوشتن دلایل تقاضای پناهندگی خود هستید، پر کردن این پرسشنامه بسیار حائز اهمیت است.

بهتر است پیش از پر کردن پرسشنامه، یک جدول زمانی درست کنید: تمامی اتفاقات مهم را به شکل تصویری بکشید، اینطور همه چیز را بهتر به یاد می‌آورید. تمامی اطلاعات مربوط به کیس پناهدگی خود را بنویسید.

پر کردن این پرسشنامه در مرکز Sandholm انجام می‌شود.

3- اولین مصاحبه به اداره‌ی مهاجرت: مصاحبه در مورد انگیزه‌ی درخواست پناهندگی این مصاحبه معمولن در فاصله‌ی کوتاهی پس از ثبت‌نام و پر کردن پرسشنامه اتفاق می‌افتد. اما در حال حاضر (ژانویه‌ی 2016)، مدت زمان انتظار برای انجام مصاحبه بسیار طولانی شده است و در بعضی مواقع بین 8 تا 10 ماه طول می‌کشد.

اداره‌ی مهاجرت بر مبنای پرسش‌های اولیه در مصاحبه، تصمیم می‌گیرد که آیا تقاضای پناهندگی شما در دانمارک مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا خیر. ممکن است تقاضای شما به دلایل مختلف رد شود. مثلن اگر پیش از در کشور اروپایی دیگری تقاضای پناهندگی کرده باشید یا در یکی از این کشورها اثر انگشت داشته باشید (مطابق با قانون دابلین، به قانون “دابلین 3” رجوع کنید)، یا اگر اداره‌ی مهاجرت تقاضای شما را آشکارا بی‌اساس تشخیص دهد، به این معنی که مشخصن نمی‌توانید در دانمارک پناهنده شوید.

4- مصاحبه‌ی دوم با اداره‌ی مهاجرت

این مصاحبه به جزئیات می‌پردازد وامکان دارد یک روز تمام طول بکشد. بر مبنای پرسشنامه، مصاحبه‌ و اطلاعات کلی در مورد کشوری که از آن گریخته‌اید، اداره‌ی مهاجرت تصمیم می‌گیرد که آیا به شما پناهندگی اعطا کند یا خیر.

5- تجدید نظر: هیئت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر (Appeal: the Refugee AppealsBoard)

اگر اداره‌ی مهاجرت تقاضای شما را رد کند، این حکم برای ارزیابی خود به خود به هیئت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر ارجاع داده می‌شود که دومین و آخرین مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی است. در این مرحله، وکیل رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد. هم می‌توانید خودتان وکیلتان را انتخاب کنید، هم این امکان وجود دارد که وکیلی را برای شما انتخاب کنند. در این مرحله، معمولن در دفتر هیئت رسیدگی، با حضور وکیل و مترجم، شفاهن ماجرا را برای اعضای هیئت تعریف می‌کنید. این هیئت مختار است تقاضای شما را بپذیرد یا آن را رد کند که در این صورت این رد تقاضا قطعی خواهد بود.

6- اگر تقاضای شما رد شود

اگر تقاضای شما توسط هیئت رسیدگی رد شود، پرونده‌ی شما تنها در صورتی دوباره باز خواهد شد که اطلاعات یا مدارک اثباتی جدیدی برای تقاضای پناهندگی خود داشته باشید. همچنین می‌توانید به ارگان‌های حقوق بشر، نظیر کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل یا دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنید. در چنین شرایطی، بسیار مهم است که با وکیل یا گروهی که مشاوره‌ی حقوقی می‌دهند، مشورت نمایید.

در دانمارک از چه نوع حمایتی برخوردار هستید؟

مطابق با پاراگراف‌های یک تا سه تبصره‌ی هفتم قانون Aliens act. دانمارک، در این کشور از شما حمایت صورت می‌گیرد.

پاراگراف یک: موقعیت کنوانسیون

در اینجا، بر مبنای کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل (1951) شما مورد حمایت قرار می‌گیرید. بند اول این کنوانسیون پناهنده را اینگونه تعریف می‌کند: کسی که به خاطر ترس “مستدل” از آزار و اذیت به دلیل نژاد، مذهب، ملیت و یا عضویت در یگ گروه سیاسی یا اجتماعی، خارج از کشور متبوع خود به سر می‌برد و نمی‌تواند، یا از روی ترس نمی‌خواهد، از حمایت و پشتیبانی آن کشور مستفیذ شود، یا کسی که به علت عدم برخورداری از تابعیت یک کشور و خروج از کشوری که سابقن در آن زندگی می‌کرده (متعاقب عدم برخورداری از تابعیت)، نمی‌تواند یا از روی ترس نمی‌خواهد، به آن کشور باز گردد.

پاراگراف دو: موقعیت حمایت

بخش دوم تبصره‌ی هفتم Aliens Act] “موقعیت حمایت” نامیده می‌شود. در اینجا، اگر شما با بازگشت به کشورتان تحت خطر اعدام، شکنجه یا رفتار و مجازات غیرانسانی و تحقیر‌آمیز باشید، مورد حمایت قرار خواهید گرفت.

پاراگراف سه: موقعیت حمایت موقت

در بعضی مواقع، اگر پاراگراف دو شامل حال فرد مورد نظر شود، اما خطر یاد شده مربوط به بی‌ثباتی یک کشور و خشونت بی‌رویه علیه شهروندان آن کشور باشد، موقعیت حمایت موقت به آن فرد تعلق خواهد گرفت. این وضعیت موقتی و به مدت یکسال است، که می‌تواند تمدید شود.

نگاهی اجمالی- تخصیص اجازهی اقامت: در سپتامبر 2015، از مجموع 8100 اجازه‌ی اقامت صادر شده

موقعیت کنوانسیون: حدود 6000 نقر

موقعیت حمایت: حدود 1200 نفر

موقعیت حمایت مقت: حدود 600 نفر

کشور امن سوم

اگر ارزیابی مسئولین رسیدگی به پرونده‌ی پناهندگی

این باشد که شما می‌توانید از حمایت یک کشور امن سوم، جایی که پیش از این مورد حمایت قرار گرفته‌اید یا در آن کشور ارتباطات نزدیکی دارید، برخوردار شوید، حمایت مبتنی بر سه پاراگاف قید شده در دانمارک به شما تعلق نخواهد گرفت.

مدت زمان حمایت

ار ژانویه‌ی 2016، مطابق به پاراگرف 1 تا 3 تبصره‌ی هفتم قانون فوق‌الذکر، طول مدت اجازه‌ی اقامت تغییر کرده است. به این معنی که طول مدت حمایت شدیدن کاهش پیدا کرده است.

برای اطلاع از آخرین تغییرات طول مدت انواع مختلف اجازه‌ی اقامت، به وبسایت اداره‌ی مهاجرت مراجعه نمایید:

https://www.nyidanmark.dk/en-us/frontpage.htm

چند توصیه پیش از درخواست پناهندگی

خوب است قبل از صحبت با مسئولین و ارائه‌ی درخواست پناهندگی، چیزهایی در این مورد که مسئولین چگونه پرونده‌ی شما را ارزیابی می‌کنند و اینکه چطور می‌توانید با گروه‌های مشاوره‌ی حقوقی تماس بگیرید، بدانید.

انسجام و جزئیات پرونده‌ی شما

پلیس اولین مرجعی است که با شما مصاحبه می‌کند. در این مصاحبه چندان به جزئیات پرداخته نمی‌شود و قرار هم نیست که چنین باشد. با این وجود، مهم است که به طور مختصر شرح دهید که چرا درخواست پناهندگی می‌کنید.

موقع تعریف داستان خود برای اداره‌ی مهاجرت، تا حد ممکن جزئیات را شرح دهید و منسجم صحبت کنید. از آنجایی که این شما هستید که باید صحت ادعایتان را ثابت کنید، این نکته برای اعتبار پرونده‌ی شما بسیار حائز اهمیت است. جزئیاتی همچون تاریخ ها و روند زمانی اتفاقات، عوامل مهمی هستند. همچنین، اینکه در هر مصاحبه و پرسشنامه‌ای که پر می‌کنید، یک داستان تغییر‌ناپذیررا تعریف کنید، اهمیت دارد. در طول این روند، شما توسط پلیس، اداره‌ی مهاجرت و هیئت رسیدگی به تقاضای تجدید‌نظر مورد مصاحبه قرار می‌گیرید. آنها ارزیابی خود از صحت و سقم داستان شما را خواهند نوشت، به همین دلیل مهم است که ار قبل آماده باشید و از ابتدا همه‌ی جزئیات را تعریف کنید.از شما سوالاتی نیز در مورد جغرافیا، شرایط سیاسی و دیگر موضوعات مربوط به کشورتان سوال خواهد شد. پس خوب است که از پیش در مورد فکر کنید. پس از آن، مسئولان امور مهاجرت در این مورد که شما اهل کشوری که ادعا می کنید هستید یا نه، تصمیم خواهند گرفت.

انتظار نداشته باشید که مسئولان امور مهاجرت در مورد روند پناهندگی به شما مشاوره‌ی حقوقی جامعی بدهند.

اگر تجربیات تروماتیکی نظیر شکنجه یا سوءاستفاده جنسی دارید، ممکن است حرف زدن در این مورد برایتان دشوار باشد. با این حال، ممکن است این تجربیات بخش های مهم تقاضای پناهندگی شما باشند و نباید از تعریف کردن آن صرف‌نظر کنید یا فکر کنید بهتر است صحبت در این مورد را به تعویق بیاندازید. افرادی که با شما مصاحبه می‌کنند، و همینطور مترجم، موظف به رازداری بوده و اجازه ندارند آن چه بر شما گذشته است را برای کسی خارج از روند قانونی بررسی تقاضای پناهندگی شما تعریف کنند.

اگر می‌خواهید فرد مصاحبه‌کننده یا مترجم زن باشند، درخواست خود را با اداره‌ی مهاجرت مطرح کنید. همچنین می‌توانید برای مصاحبه در اداره‌ی مهاجرت با خود یک همراه (به دانمارکی ‘bisidder’) داشته باشید.

مدارک

هر مدرکی دارید، در اولین مصاحبه با خود به اداره‌ی مهاجرت ببرید. معمولن، داشتن مدارکی همچون مدارک حقوقی، برگه‌ی بازداشت، مقالات منتشر شده در روزنامه‌ها و چیزهایی در این دست که بتواند پشتیبان ادعای شما باشد، بسیار ارزشمند است. در مورد مدارک تقلبی بسیار هوشیار باشید. گرچه ممکن است انتظار نداشته باشید که مسئولان اداره‌ی مهاجرت، اطلاعات زیادی در مورد وضعیت کشور شما داشته باشند، اما آنها معمولن مدارک تقلبی را به خوبی تشخیص می‌دهند و چنین چیزی می‌تواند اعتبار کیس شما را زیر سوال ببرد.

ترجمه

اگر نیازمند ترجمه هستید، همیشه و در هر مصاحبه، یک مترجم در محل حاضر است. اگر در فهمیدن حرف‌های مترجم دچار مشکل می‌شوید یا مترجم حرف‌های شما را درست نمی‌فهمد، از ابتدا این مسئله را مطرح کنید. اگر به دلایل سیاسی، مذهبی، قومی یا هر دلیل دیگری، با مترجم احساس راحتی نمی‌‌کنید، این مسئله را به فرد مصاحبه کننده منتقل کرده و تقاضای مترجم دیگری بکنید. اگر زن هستید، از این حق برخوردارید که مترجم زن در اختیارتان قرار بگیرد. از سوال کردن نترسید و اطمینان حاصل کنید که شما و مترجمتان به خوبی حرف‌های همدیگر را می‌فهمید.

ارزیابی فردی

تلاش بر این است که هر پرونده بر مبنای مستقلی مورد بررسی قرار بگیرد. به این معنی که برای گرفتن پناهندگی صرف عضوی از گروهی مورد سرکوب یا آسیب‌پذیر بودن در کشوری که از آن می‌آیید، کافی نیست. همچنین، ارجاع به وضعیت عمومی کشورتان نیز کافی نیست. باید ثابت کنید شخص شما مورد آزار قرار گرفته و بعد داستان خود را به وضعیت عمومی کشورتان مرتبط سازید.

در روایت داستان خود، مشخصن روی اتفاقاتی که برایتان افتاده و ترسی که از بازگشت به کشورتان دارید، تمرکز کنید. و با این حال، این روایت را به بستر سیاسی کشورتان ربط دهید. برای مثال، اگر به خاطر مناقشه‌ای شخصی از کشور گریخته‌اید، ارتباط دادن آن با اختلافات (وسیع‌تر) سیاسی و مشکلات قومی در منطقه‌‌ای که از آن می‌آیید، اهمیت دارد.

این نکته را مد نظر داشته باشید که مسئولان امور مهاجرت، علاقه‌ای ندارند با تقاضای پناهندگی شما موافقت کنند. آنها به دنبال حفره‌های خالی داستان شما هستند و مسئله‌ی صحت و سقم داستان شما، برای اخذ پناهندگی اهمیت بسیاری دارد.

خوب است در مراحل ابتدایی روند پناهندگی، به دنبال مشاوره‌ی حقوقی باشید. برای کسب اطلاعات در این مورد، به فهرست تماس‌های افراد و موسسسات کمک‌کننده مراجعه کنید.

توافق با وکیل

در طول روند پناهندگی در دانمارک، اگر درخواست پناهدگی شما رد شود، به طور رایگان وکیل در اختیار خواهید داشت. تقاضای تجدید‌نظر شما به هیئت رسیدگی ارجاع داده خواهد شد. با این وجود، بسته به پرونده‌ی شما و موارد مورد نیاز آن، ممکن است به وکیلی احتیاج داشته باشید که رایگان نیست. مواردی همچون درخواست اقامت به دلایل حقوق بشری، پیوستن خانواده‌تان به شما و یا بازگشایی پرونده‌ی درخواست پناهندگی.

در چنین مواردی، افراد پول زیادی به وکلا می‌دهند، بی آنکه وکیل کاری از پیش ببرد یا در مواردی وکیل کار اندکی انجام می‌دهد.

در این مورد که دقیقن چه انتظاری از وکیل دارید، چه اطلاعاتی باید جمع‌آوری کنید و اینکه او وکیل چه کاری انجام می‌دهد، توافق حاصل کنید. از سوال کردن نترسید و از وکیل انتظار داشته باشید به شکل حرفه‌ای روی پرونده‌ی شما کار کند. به علاوه، این فکر که برای هر چیز ممکن درخواست کنید، همیشه فکر خوبی نیست. برای مثال، اگر بیمار هستید و می‌خواهید با اتکا دلایل حقوق بشری تقاضای اقامت کنید، باید برای اثبات بیماری خود مدرک موثق داشته باشید. وکلای خوب، چنین چیزی را می‌دانند و به شما توصیه می‌کنند ولی وکلای بد، نه. از اینکه از وکیلتان بپرسید از طرف شما چه اقدامی می‌کند، نترسید. این نکته که از توافق با وکیلتان در مورد انتظاراتتان از او اطمینان حاصل کنید، بسیار اهمیت دارد. همینطور در مورد میزان دستمزد منصقانه با او توافق نمایید. این حق شماست که بدانید وکیل چه میزان دستمزدی انتظار دارد و این مبلغ شامل چه چیزهایی می‌شود. اگر این مبلغ بیش از حد انتظار شماست، در این صورت باز حق دارید بدانید دستمزد رایج وکلا چقدر است.

مصاحبه پناهندگی

شما باید در اداره مهاجرت دانمارک چندین مصاحبه انجام داده و دلایل خود برای درخواست پناهندگی در دانمارک، یعنی مشکلاتی که در کشور خود داشته اید، را توضیح دهید. اداره مهاجرت بر مبنای این مصاحبه تصمیم می گیرد که آیا باید به شما پناهندگی بدهد یا خیر. اساسا اداره مهاجرت به دو چیز توجه می کند: 1) آیا شما مشکلی داشته اید که به انقدر جدی بوده باشد که به شما پناهندگی اعطا شود- یعنی مشکلی با مقامات حکومتی در کشور خود یا مشکلی که مقامات حکومتی نتوانند در برابر آن از شما محافظت نمایند. 2) آیا فرد قابل عتمادی هستید: یعنی اداره مهاجرت روایت شما را باور می کند؟

بعد از ورود به دانمارک، مصاحبه کتبی انجام می دهید، یعنی یک فرم را پر می کنید. این مصاحبه کتبی با همه انجام می شود، اما می توانید برای انجام آن درخواست دهید و برای پر کردن فرم از یک مترجم کمک بگیرید. بعد نوبت اولین مصاحبه شفاهی است (که معمولا سه تا چها ساعت به طول می انجامد). اگر اداره مهاجرت تصمیم بگیرد به پرونده شما رسیدگی کند، مصاحبه دوم انجام خواهد شد (که معمولا بین شش تا هشت ساعت طول می کشد). در هر دو مصاحبه از شما خواسته می شود که روایت شخصی خود را بازگو کنید، اما در مصاحبه دوم به مراتب جزئیات بیشتری پرسیده می شود. ممکن است فاصله زمانی بین این دو مصاحبه تا چند ماه طول بکشد.

بعد از این مصاحبه ها، اداره مهاجرت در مورد پرونده شما تصمیم گیری خواهد کرد. اگر جواب منفی دریافت کنید، باید فورا وکیل بگیرید (یا ممکن است وکیل تسخیری به شما تعلق بگیرد) که برای درخواست تجدید نظر نزد هیئت تجدید نظر امور پناهندگی دانمارک به شما کمک خواهد کرد. این هیئت چیزی شبیه دادگاه است. در طول جلسات، مثل جلسه دادگاه، ابتدا وکیل از شما سوالاتی خواهد پرسید و بعد هیئت رسیدگی و یکی از افراد اداره مهاجرت سوالاتی از شما مطرح خواهند کرد.

چهار موضوع مهم و اصلی مصاحبه

هویت

مصاحبه کننده اداره مهاجرت نام، نام خانوادگی، شهر محل سکونت، مذهب، ملیت، میزان تحصیلات، وضعیت شهروندی شما و افراد خانواده تان را خواهد پرسید. باید این آمادگی را داشته باشید که کشور/شهر/منطقه محل سکونت را خود را توصیف نمایید تا بتوانید هویتتان را ثابت کنید. ممکن است از شما خواسته شود که شهر/روستای خود، فاصله آن با شهرهای همسایه و میزان بزرگی شهرهای همسایه، نام رودخانه ها یا دریاچه های شهر را بازگو کنید. ممکن است در مورد تاریخ و فرهنگ کشور/منطقه خود مورد سوال قرار بگیرید یا نام افراد مشهور منطقه یا چیزهای دیگری که به اطلاعات عمومی مردم یک کشور/منطقه مربوط است، از شما پرسیده شود.

در بعضی موارد ممکن است به علت وضعیت عمومی کشور یا منطقه خود، به شما پناهندگی اعطا شود. مثلا اگر از سوریه یا جای دیگری بیایید که از نظر دانمارک شهروندان آن منطقه تحت خطر و مشکلات حاد هستند. اما همواره باید در مورد تمام مشکلات فردی خود نیز صحبت کنید. اگر به نظر می رسد که مصاحبه کننده فقط روی وضعیت کلی کشور شما تمرکز ارد، بر مسائل و مشکلات فردی خود تاکید نمایید.

مسیر سفر

باید توضیح دهید که چطور کشور خود را ترک کردید، از چه مسیری به دانمارک آمدید، و با چه وسیله ای (کشتی، ماشین، اتوبوس یا پیاده) سفر کرده اید. از شما پرسیده می شود که آیا تنها سفر کرده اید یا کسان دیگری همراه شما بوده اند. همچنین باید توضیح دهید که چطور فرار کرده اید، آیا به کسی پول پرداخت کرده اید، مدارک تقلبی داشته اید یا ویزای قانونی گرفته اید. باید مراحل مختلف سفر خود را شرح دهید، برای مثال اینکه در شهرها و کشورهای مختلف چند وقت مانده اید- و مسلما این جزئیات زمانی باید با کل زمان سفر شما تطبیق داشته باشد. بر مبنای این اطلاعات، میزان صداقت شما و اینکه آیا باید در دانمارک یا یکی دیگر از کشورهای اروپایی (قانون دابلین) به پرونده تان رسیدگی شود یا خیر، قضاوت می شود. ممکن است به خاطر آوردن جزئیات سفری پر از استرسی و تنش سخت باشد، پس قبل از انجام مصاحبه فکر کنید و جزئیات زمانی و مکانی زا به خاطر آورید.

انگیزه پناهندگی

این بخش بسیار مهم و حساس مصاحبه است. به تفصیل و با دقت توضیح دهید که چرا باید پناهندگی بگیرید و چرا در کشور خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید. اگر بلافاصله بعد از شروع مشکلاتتان از کشور فرار نکرده اید، باید دلیل این وقفه را توضیح دهید. باید مشکلات شخصی و فردی خود در کشورتان را شرح دهید و تمامی جزئیات را بازگو کنید. اینجا هم ممکن است یادآوری اتفاقات ناخوشایند سخت باشد. از پیش، جزئیات در مورد زمان، محل، افراد و اتفاقات را به خاطر داشته باشید.

اگر دستگیر شده اید، مورد حمله قرار گرفته اید یا تهدید شده اید، باید به دقت بگویید که این اتفاقات در چه زمانی و چطور رخ داده اند. اگر به غیر از دلیل اصلی برای پناهندگی، مشکلات دیگری نیز دارید، آن را بیان کنید. اما به طور شفاف مشخص کنید که دلایل اصلی و دلایل ثانویه پرونده شما چیست.

در صورتی که در کشور خود به گروهی از مردم [اقلیت های مذهبی/قومی/نژادی/ جنسی] تعلق داشته اید که مشکلات حادی داشته اند، توضیح دادن در مورد مذهب/ملیت/ گرایش جنسی اهمیت زیادی دارد. اما باید مشخص کنید که چرا تعلق به این دسته برای شخص شما مشکلی ایجاد کرده است. اگر زن هستید، باید برای مصاحبه کننده توضیح دهید که آیا به خاطر زن بودن، خطری شما را تهدید می کرده است؟ در اینجا در مورد مسئله زنان و پناهندگی بیشتر بخوانید: www.asyltilkvinder.dk

در صورت بازگشت چه اتفاقی برایتان می افتد

از شما پرسیده می شود در صورت برگشت به کشور خود از چه اتفاقی هراس دارید. به خاطر داشته باشید که مشکلات مالی و سلامتی نمی توانند دلیلی برای پناهندگی باشند. در صورتی که مورد زار و اذیت قرار گرفته باشید، به شما پناهندگی اعطا می شود. مثلا اگر به شدت از طرف مقامات حکومتی کشور خود مورد بدرفتاری قرار گرفته باشید یا از طرف گروهی تحت خطر جانی باشید و مقامات کشورتان نتوانند از شما محافظت نمایند. مشکل باید بسیار جدی و حاد باشد ولی برای راضی کردن مصاحبه گر، در صحبت های خود اغراق نکنید. آن چیزی را بگویید که به طور واقعی می تواند در صورت بازگشت برایتان اتفاق بیافتد.

ده توصیه کلی

  1. به دقت گوش دهید و صریح و مستقیم پاسخ دهید.

یکی از کارمندان اداره مهاجرت با شما مصاحبه خواهد کرد. به دقت به سوالات گوش دهید و تا جای ممکن پاسخ مستقیم دهید. اگر می خواهید توضیحات بیشتری دهید، این کار را بعد از پاسخ به سوال اصلی انجام دهید.

2)داستان زندگی خود را آن طور که هست، تعریف کنید

حقیقت و روایت شخصی خود را آن طور که اتفق افتاده بازگو نمایید. خودتان باشید و طبیعی رفتار کنید. فراموش کنید که در کمپ های پناهجویی به شما چه گفته اند. پرونده هر نفر متفاوت است و آنچه اهمیت دارد این است که داستان زندگی خودتان را تعریف کنید.

3)مودب و صبور باشید

ممکن است در طول مصاحبه در موقعیت دشواری قرار بگیرید، عصبی شوید و احساس ناامنی کنید. ممکن است سوالات برایتان سخت باشد و شما را تحت فشار قرار دهد. معمولا یک سوال چندین بار از شما پرسیده می شود. صبور باشید و همچنان به سوالات با دقت و مستقیم پاسخ دهید.

4)هراسان نشوید و اغراق نکنید

ممکن است در طول مصاحبه در موقعیت دشواری قرار بگیرید، عصبی شوید و احساس ناامنی کنید. ممکن است سوالات برایتان سخت باشد و شما را تحت فشار قرار دهد. معمولا یک سوال چندین بار از شما پرسیده می شود. صبور باشید و همچنان به سوالات با دقت و مستقیم پاسخ دهید.

  1. اگر مصاحبه کننده بگوید “فکر می کنم عجیب است که…”

بسیاری از مصاحبه کننده ها به مواردی که در پرونده شما عجیب به نظر می رسد، اشاره می کنند. به این معنی نیست که حرف شما را باور نکرده اند، بلکه شاید می خواهند توضیحات دقیق تری از شما بشوند. پس وحشت نکنید، سعی کنید به بهترین نحو مسئله را توضیح دهید. هرگز با این تصور که برایتان بهتر است، حرف خود را عوض نکنید، مگر اینکه متوجه شوید چیزی را واقعا اشتباه گفته اید.

  1. از درستی و دقت ترجمه اطمینان حاصل کنید.

شما به زبان مادری خود و با لهجه خود حرف می زنید و یک مترجم حرف هایتان را ترجمه می کند. اگر درست حرف های مترجم را نمی فهمید یا به او اطمینان ندارید، مصاحبه را متوقف کنید. از این حق برخوردارید که مصاحبه را متوقف کرده و با مترجم دیگری مصاحبه شوید. بهتر است برای مصاحبه بعدی منتظر بمانید تا اینکه مصاحبه ای با ترجمه بد داشته باشید، که می تواند به ضررتان تمام شود. اگر به خوبی انگلیسی حرف می زنید، می توانید درخواست مترجم انگلیسی زبان کنید.

  1. اشتباهات خلاصه کتبی مصاحبه را یادداشت کرده و تمام جزئیات از ابتدا تا کنون را متذکر شوید.

در پایان مصاحبه، مترجم خلاصه ای از مصاحبه را برایتان بازخوانی می کند. به دقت گوش دهید و اشتباهات را تصحیح کنید.

  1. تمامی افراد بزرگسال خانواده باید مصاحبه شوند.

در بعضی موارد دو نفر از اعضای یک خانواده مشکل مشابهی داشته و پرونده پناهندگی مشترکی دارند. اما از شما خواسته می شود که به طور جداگانه روایت خود را تعرف کنید، برای اینکه مصاحبه فردی است. روایات شما باید شبیه هم و قابل تطبیق باشند. اما طبیعی است که دو نفر از یک وقعه تجربیات متفاوتی داشته باشند. حقیقت را آن طور که با یا می آورید و به زبان خودتان بگویید.

  1. می توانید در طول مصاحبه کسی را همراه خود داشته باشید.

برای مصاحبه می توانید کسی را همراه خود ببرید و خوب است که این فرد به زبان انمارکی مسلط باشد. این شخص (به دانمارکی “bisidder”) می تواندبه لحاظ روانی از شما حمایت کرده و شاهد مصاحبه باشد. اما خودتان باید در طول مصاحبه صحبت نمایید.

  1. تمام اطلاعات فردی مرتبط با پرونده را بازگو کنید

مقامات دانمارک و افرادی که در ارتباط با پرونده شما کار می کنند (وکیل، مصاحبه کننده، مترجم، هیئت تصمیم گیری، پلیس)، اجازه ندارند اطلاعات شخصی شما را در اختیار دیگران قرار دهند. این اطلاعات محرمانه هستند. هیچ اطلاعات مزتبطی را ناگفته نگذارید، چیزهایی نظیر مسائل زندگی شخصی، گرایش جنسی، مذهب، عادات و پول.

دوستان خود را در جریان بگذارید

این توصیه ها را به دوستان خود و افرادی که در کمپ شما هستند و توانایی خواندن ندارند، منتقل کنید. روند پناهجویی دشوار است و ما فکر می کنیم دقت به این روند به عنوان وظیفه یا تحقیق جدید، مفید است.