کار

کار در اسلوونی

آخرین به روز رسانی : دسامبر ۲۰۱۹

مجوز کار و اطلاعات تماس در مورد حقوق کار.

برای دریافت مجوز کار، باید سه (3) ماه از لحظه ورود به پروسه پناهندگی صبر کنید.

بر اساس مقررات جدید (2023)، پناهجویانی که حق دسترسی به بازار کار را دارند، این فرصت را خواهند داشت تا به جای 9 ماه، پس از سه ماه از حق خود در بازار کار اسلوونی استفاده کنند.

پناهندگان که جواب دریافت کرده اند:
افراد دارای وضعیت حمایت بین المللی - پناهندگان - به بازار کار دسترسی دارن.
شما نیازی به دریافت مجوز کار به صورت جداگانه را ندارید زیرا به عنوان یک شهروند اسلوونی به خدمات کار دسترسی دارید.

حقوق مهاجران معمولا توسط کارفرما نقض می شود. برای کسب اطلاعات در مورد حقوق کاری خود و نقض آن با Delavska Svetovalnica تماس بگیرید.

به بازار کار دسترسی دارن

آدرس:

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Tel. + 386 1 43 41 293
080 14 34
ایمیل: info@delavskasvetovalnica.si
واتساب: Delavska svetovalnica +386 31 517 201
وایبر: Delavska svetovalnica +386 31 517 201

خدمات کاریابی در اسلوونی (ESS)
(ESS) افراد بیکار را ثبت نموده، اطلاعات ارائه می دهد، کارگاه های مختلف را سازماندهی می کند، تلاش می کند شغل پیدا کند.

دریافت شغل کار بسیار خود ابتکار است. خدمات عمومی کمک می کند اما نه چندان.

english.ess.gov.si

کمک در جستجوی کار

جستجوی کار