پناهندگی در یونان

آخرین به روز رسانی : اکتبر ۲۰۱۶

سیستم پناهندگی در یونان


هیچ ضرب العجل برای ارایه ای درخواست پناهندگی وجود ندارد. و این هم برای مسئولین یونان مشخص است دسترسی به پروسه ای پناهندگی همیشه راحت نیست و بعضی اوقات شما روزها و یا ماهها منتظر می مانید تا دسترسی به اداره مهاجرت پیدا نمایید.

شما باید شخصا درخواست پناهندگی خود را تسلیم کنید به مسئولین که در دفاتر مهاجرت هستند. در آتن، جزیره لیسبوس، جزیره ساموس، جزیره چویس، جزیره رودیس، شمال و جنوب منطقه اوروس، در تیسالونیکی، و همچنان در مراکز نگهداری: ایمیگ دالیزا، کسانتی، و در کورینت.

اگر شما در اولین مرکز معلوماتی توقیف شدید، مسئولین توقیف پلیس و همچنان مسئولین مرکر آگهی دهی شما را ثبت خواهد کرد برای محافظت بین المللی و شما را به مسئولین شایسته ای ارزیابی راجع می کند.

مراحل درخواست پناهندگی سیاسی چیست؟

در دفتر مرکزی در آتن شما اول باید وقت بگیرید و یا به دفتر حاضر شوید. در حال حاضر کسانی که زبان ها مشخصی(عربی، فارسی-دری، انگلیسی، فرانسوی) صحبت میکند می توانند مدارک و تاریخ ثبت نام را آنلاین و یا از طریق اسکایپ تهیه نمایند. دیگران باید برای چند هفته ای صف بکشند تا بتوانید به ساختمان راه پیدا کنند. آدرس را می توانید در لیست مخاطبین در اینجا پیدا کنید. وقتیکه شما به دفتر مهاجرت راه پیدا کردید، یکی از کارمندان مشخصات شخصی شما را ثبت نموده و بعضی سوالات در مورد محل زندگی تان، مسیر سفر تان، و دلایل که چرا وطن تان را ترک کردید می پرسد. یک کارت سفید که بنام کارت محافظت بین المللی نامیده می شود، همراه با مشخصات شخصی تان، تاریخ صدور و تاریخ انقضاء برای شما داده می شود. که بعد از قبل این کارت به رنگ صورتی بود. بروی ان کارت تاریخ مصاحبه تان قبل از کمیته ای شایسته درج است. این کارت سفید نظر به قانون یونان برای شش ماه اعتبار دارد تا مراحل درخواست پناهندگی تان پایان یابد. اگر پروسه ای پناهندگی تان طول کشید کارت جدیدی برای تان داده می شود. بعضی اوقات این کارت برای مدت کوتاه تری نیز صادر می شود.

توجه! آگاه باشید که اگر شما در روز تعیین شده برای مصاحبه در دفتر مهاجرت حاضر نشوید، روند درخواست پناهندگی تان پایان می یابد. شما باید دلایل معتبر برای غیر حاضری تان داشته باشید. ( به طور مثال: ورق دکتر که نشان دهد شما مریض بودید و یا اینکه اگر شما را پلیس رای برسی نمودن اسناد تان نگه داشته باشد که شما نتوانسته باشید در وقت تعیین شده برای مسئولین حاضر شوید. بطور مثال: اگر شما در جزیره ای لیسبوس درخواست پناهندگی کردید باید کارت تان را در همان جا جدید نماید و نیز همانجا مصاحبه خواهید دادید. تنها تغییر آدرس که شما به دفتر مهاجرت گزارش دادید می تواند مسئولیت محل را تغییر دهد.

توجه! زمانیکه برای شما کارت سفید را میدهد شما از تاریخ مصاحبه تان آگاه می شوید. و شما باید به یکی از دفاتر کمکی یونان که برای مهاجران کار میکند رفته و می توانید به مرور زمان برای مصاحبه آمادگی بگیرید.

توجه! برای کسانیکه از کشور های پاکستان، بنگلادش، گرجستان، و یا مصر میایند در ظرف 45 روز تصمیم گیری می شود. و برای مهاجران دیگر در ظرف چهار ماه. نظر به تصمیم که توسط دفتر مرکزی صادر شده.

توجه! اگر درخواست پناهندگی تان در مرحله اول رد شد، شما حق استیناف در مقابل این تصمیم را دارید و توجه نماید که بی درنگ به یکی از دفاتر کمکی برای کمک رجوع نماید. نظر به قانون اگر درخواست تان توسط روند عادی بررسی شد شما 30 روز زمان دارید تا در مقابل این جواب رد استیناف نماید. اگر این توسط یک پروسه ای تسریع بررسی شده باشد که به معنی این استکه درخواست پناهندگی شما بی اساس خوانده شده، شما 15روز برای استیناف وقت دارید. اگر شما در زندان یا در بازداشتگاه هستید پس شما 10 روز برای استیناف وقت دارید. اگر شما در اولین مرکز نگهداری هستید فقط 3 روز وقت دارید. روند استیناف برای کسانیکه قبل از درخواست پناهندگی اقدام کرده فقط به شکل نوشتاری امکان دارد. برای ترتیب و تنظیم استیناف یکی از دفاتر کمکی را برای حمایت بطلبید.

توجه! اگر استیناف شما نیز مسترد شد نمونه دوم مسترد، شما تنها می توانید به دادگاه اداری استیناف رجوع نموده و درخواست برای تعلیق بازگشت تان نماید، که این یک پروسه طولانی و گران می باشد. شما احتمالا وکیل شخصی استخدام نماید، طوریکه دفاتر کمکی یونان پول کافی ندارد و یا اینکه تا اندازه ای مصارف محکمه را پرداخت نماید.

توجه! این مدارک و اسناد نمی تواند قبل از دادگاه اداری استیناف بطور اتوماتیک تصمیم عزل که در مرحله ای دوم صادر شده، را نگه دارد. برای چنین کاری باید وکیل و یا دفتر کمکی برای رفع عزل تان اقدام کند، که در محکمه ارزیابی پرونده تان طول میکشد.

توجه! آگاه باشید که درصورت تبدیل آدرس و یا شماره تماس تان بعد از درخواست پناهندگی، شما باید در زودترین فرصت مسئولین را خبر دهید و شماره تماس و آدرس جدید تان را تسلیم نماید تا انها بتواند شما را پیدا نماید.

توجه! کپی تمام اسناد متعبرتان را نگهدارید چاپ نماید و یا در ایمیل آدرس تان داشته باشید: بطور مثال شواهد که برای پرونده ای پناهندگی شما کمک میکند، کارت سفید، اوراق رسمی که شما از مسئولین یونان در مورد آزادی تان دریافت میکنید، و هر چیزیکه از دکتر و یا شفاخانه دریافت می کنید.

چی کسی پناهنده سیاسی هست؟

مهاجر سیاسی شخصی است که جانش در خطر بوده و کشور خود را به دلایل ذیل ترک کرده:

-بخاطر دین و مذهب خود و یا بخاطر وابسته بودن به قوم خاصی

- بخاطر ملیت خود

- بخاطر وابسته بودن به گروه اجتماعی، جنسیت و یا همجنس باز بودنش

- بخاطر دید و نظر سیاسی اش

چی کسی نیاز به محافظت های کمکی دارد؟

شخصی که واجد شرایط برای محافظت کمکی است تابعیت کشور سوم بوده و یا شخصی بیخانمان که به حیث مهاجر شناخته نشده اما دلایل قابل توجهی وجود دارد برای قبولی او. اگر شخص بی خانمان که به کشور اصلی اش یا محل اقامت سابق اش برگشت داده شود، در این صورت او با خطرات جدی شکنجه و صدمه روبرو می شود. مانند:

-مجازات مرگ و یا اعدام

- شکنجه ای بی رحمانه و یا

- برخورد تحقیرآمیز و مجازات در منطقه

توجه! از نظر قوانین بین المللی اگر شما کشورتان را به دلیل پیدا نمودن کار و زندگی بهتر ترک کردید در این صورت به حیث پناهجو شناخته نشده و هیچ محافظت کمکی دریافت نمیکنید

اگر من برای پناهندگی سیاسی درخواست کنم، ایا قطعی است که من به حیث پناهجو شناخته شوم؟

نه این طور نیست، در جریان روند پناهندگی کمیته ها باید وضعیت شخصی، و دلایل فردی که چرا کشور خود را ترک کردید، را بررسی کنند و همچنان وضعیت عمومی کشور تان را. متوجه گفته های خود باشید. کوشش نماید که هرچه می توانید واضح و دقیق باشید. برای هر چه که میگوید اماده باشید و شاید در مورد همه چیز از شما سوال نکند. خوب است که برای مصاحبه درخواست پناهندگی امادگی داشته باشید. چند نکته که شاید به شما کمک کند که نتیجه بهتری بگیرید:

- همه میدانند که در کشور مقصد شما نیاز به کار دارید تا بتوانید زندگی نمایید. برای پناهنده این یک دلیل کافی شمرده نمیشود. پس در جریان بررسی پناهندگی شما، اولا تشریع نماید که چرا جان شما در خطر بود و چرا مجبور به فرار شدید؟

- هیچ کیسی که دور از واقعیت شخصی شما است را در مصاحبه تان استفاده نکنید. اکثرا این کیس ها قوی به کارمندان خدمات پناهندگی گفته می شود و انها چندین بار در مصاحبه درباره ان پرس جو می کنند. اگر شما متهم به دروغ گوی شوید، این بعدا بسیار پیچیده خواهد بود که انرا درست نموده و نتیجه ای مطلوب برای شما ندارد.

- خوب است که همیشه قبل از رفتن به مصاحبه با کسی که در این مورد تجربه ای کافی دارد صحبت نماید. این شخص باید قضیه ای اصلی شما را بداند. اکثر شما تجارب بدی در زندگی گذشته تان و در راه فرار به اروپا داشتید که این تجارب شاید حداقل کمکی برای دریافت محافظت انسانی کنند.

- درباره اعضای فامیل شما که در خانه باقی مانده اند: برای مردان جوان و صحتمند و برای زیر سن های بی همراه که به زودی به سن 18 میرسد، و اعضای فامیل اینها در مناطق نسبتا امن مانند کابل و جاهای امن دیگر افغانستان هستند، و به طور مداوم با اینها در ارتباط هستند، میتوانند این افراد بعد از برگشت احتمالی کمک قابل ملاحظه ای باشند. اشخاصی که با فامیل خود در ارتباط نیستند و شاید هیچ کمکی بعد برگشت دریافت نخواهد کرد، به راحتی برگشت داده نمی شود.

- این خیلی مهم است که اسناد در مورد صحت تان از دکتر تهیه نماید. که این شامل تمام مشکلات روانی بوده و نتیجه ای خاطره های تلخ در کشورتان و در راه سفر تان می باشد. اکثر شما ها علایم بی خوابی، سردردی، کابوس، و مشکلات تمرکز را میشناسید. این ها بنام صدمات روانی یاد می شوند که می توانند به درخواست پناهندگی تان کمک کنند اگر شما کدام سندی طبی/ روانی در این مورد داشته باشید.

اگر در یونان درخواست پناهندگی سیاسی نمایم، چی حقوقی من دارم ؟

متاسفانه این کارت سفید مشخصا با هیچ قانونی مطابقت ندارد. این به این معنی است که در جریان درخواست پناهندگی، شما اخراج نمی شوید تا زمانیکه از اداره ای پناهندگی جواب منفی نگیرید.

شما حق دارید که به خدمات صحی در شفاخانه های عامه یونان دسترسی داشته باشید. بنا بر بحران مالی، اداره ریاست کار نمی تواند به اسانی برای شما اجازه ای کار صادر کند. در صورتیکه خود شما کاری پیدا کردید حتما از دفاتر کمکی بخواهید که در قسمت اجازه صدور کار با شما همکاری کنند. در نظر داشته باشید که در قانون یونان کار نمودن بدون اجازه ی رسمی خلاف قانون می باشد.

درصورتی که شما قربانی شکنجه و یا برخورد خشن دیگر هستید، حتما این موضوع را با مسوولین و دفاتر کمک کننده در میان بگذارید که شما را بطور مداوم به مراکز صحی، اداره مهاجرت یونان و دفاتر کمکی خاص ببرند تا انها ثابت کنند که شما واقعاً قربانی رفتارهای خشن، شکنجه هستید و مدرکی در این مورد میدهد که شاید در روند پناهندگی شما کمک کنند.

آیا کدام راه مطمئن دیگری وجود دارد که به حیث یک پناهنده شناخته شده، یونان را ترک نموده و به کشور اروپایی دیگر برویم؟

به حیث مهاجر که شما منتظر مصاحبه ای خود هستید، نمی توانید سفر کنید چون حق سفر را ندارید.

اگر شما به حیث پناهنده سیاسی شناخته شدید، می توانید برای تی دی وی، که مدرک سفر به تمام کشورها می باشد به جز کشور اصلی تان، اقدام کنید. اگر شما به حیث تابعه ای محافظت شده شناخته شوید، می توانید برای تی دی وی اقدام کنید. در صورتیکه شما گذرنامه از سفارت کشور خودتان دریافت نکردید( لازم است که دلایل اش را توضیح دهید بطور مثال که کشورتان در یونان هیچ سفارتی ندارد شما می توانید به تمام کشور ها به شمول کشور خویش سفر کنید.

در هر دو صورت شما می توانید برای حد اکثر سه ماه در خارج بمانید.

توجه! درحال حاضر کشورهای اروپای ویزا می خواهد، حتی از کسانی که در کشور دیگر به حیث پناهنده ای سیاسی شناخته شده اند. احتمالا برای کشور های دیگر نیز ویزا لازم باشد.

توجه! در بعضی موارد خاصی مانند اینکه اگر شما دچار مریضی سختی در یونان می شوید که تداوی ان در یونان امکان ندارد، شما می توانید برای مدارک سفر اقدام حتی که روند پناهندگی شما در جریان است. در نظر داشته باشید که این کار بسیار مشکل است و شما باید مدارکی داشته باشید که مریضی شما را ثابت کنند.

توجه! در نظر داشته باشید که اگر یونان را با پاس جعلی ترک کنید و شناسایی شوید، در این صورت محکوم و توقیف می شوید.

اگر اعضای فامیل نزدیک تان در کشورهای دیگر اروپای هستند، شما می توانید برای برنامه ای الحاق فامیل تحت نظر قوانین دوبلین اقدام کنید. و این میتواند قبل از درخواست پناهندگی صورت گیرد.

توجه! در نظر داشته باشید که قبل از درخواست پناهندگی در یونان شما باید بدانید که آیا والدین/ خواهر یا برادر زیر سن شما در کشورهای دیگر اروپایی هستند و این را با مسوولین با صلاحیت در میان بگذارید. اگر شما درخواست پناهندگی نماید ، شما فقط سه ماه وقت دارید که در مورد الحاق فامیل اظهار نظر نماید.

اگر من کشورم را برای کار کردن ترک کرده باشم، می توانم بعد از رهایی کارت سبز دریافت نمایم؟

این بسیار مشکل است که اجازه اقامت را به حیث مهاجر دریافت کنید. برای معلومات بیشتر لطفاً به گروه وکلاء برای حقوق مهاجران و مسافرین رجوع نماید.

چی اتفاقی خواهد افتاد اگر اشتباهی در مورد سن، اسم و ملیت من بروی حکم بازگشتم باشد؟

مطمئن شوید که شما انها را در جریان ثبت نام قبل از درخواست پناهندگی به درستی اشتباه کتبی و دیگر اشتباها اظهار داشته اید. کارت سفید مدرک معتبر شناسایی نمی باشد، پس در جریان درخواست پناهندگی مواظب باشید که به درستی همه چیز را به شخص ثبت کننده اظهار کنید.

چی اتفاقی خواهد افتاد اگر من قبل از درخواست پناهندگی در یونان، نشان انگشت در یکی دیگر از کشورهای اروپایی داشته باشم؟

اگر شما قبل از رسیدن به یونان، نشان انگشت در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشید و ان نشان پیدا شود، در این صورت یونان به آن کشور درخواست نموده که ایا شما را پس میگیرد یا نه. شما باید قبل از برگشت تصمیم بگیرید که ایا پس می روید یا نه. اگر نه، و اگر مسوولین یونان بخواهد که شما برگردید، در این صورت باید از وکیل درخواست کمک نماید تا در یونان بمانید. اگر شما بخواهید که به کشوری که نشان انگشت دارید برگردید بخاطر که کشوری بهتری نسبت به یونان است، در این صورت باید خود شما مسئولین را خبر نماید و مدارک و شواهد کافی داشته باشید. و حالا این مربوط به نحوه ای برگشت شما است.برگشت خوردید، چرا برگشت، و یا خود خواسته پس آمدید … و موارد دیگری که آیا او کشور شما را دوباره قبول میکند یا خیر. برای اطمینان در این مورد از وکیل کمک بخواهید. در عموم اگر شما یونان و یا کدام کشوری اروپایی دیگر را ترک کردیدبرگشت خوردید و یا خود خواسته برگشتید و اگر نشان انگشت تان پیدا شد، از شما در مورد فرار از وطن تان سوال خواهد شد. و دلایل جدید شکنجه که بعد از بازگشت تان صورت گرفته. درصورت که زمینه مساعد باشد شما می توانید درخواست جدید پناهندگی نماید. طوریکه پرونده ای سابق شما بعد از مدتی که در ان کشور حضور نداشتید بسته می شود

در اخر چند مشاوره عمومی:

- همیشه متوجه باشید که با کی صحبت میکنید و بدانید که برای چی کسی کار میکند و نام ها و اسناد انها را نگهدارید. اگر شما با وکیل مشاوره میکنید، همیشه از او درخواست کارت ویزیتو یا معلومات دست نوشته شده کنید.

- هیچ چیزی را که نمی فهمید امضا نکنید. یک مترجم به زبان خودتان درخواست کنید.

- به هیچ کسی اعتماد نکنید تنها به دلیل اینکه آنها از هموطن یا همزبان شما هستند. همه در یک وضعیت دشوار هستند و نمیتوان انتظار داشت که همه انسانهای خوب و قابل اعتماد باشند.

- سعی کنید که همیشه از اخرین تغییرات به خوبی مطلع و اگاه باشید و به توصیه های سازمان ها و فعالانی که برای کمک به شما انجا هستند عمل کنید.

- هرگز تسلیم نشوید.