تماس ها

آخرین به روز رسانی : فوریهٔ ۲۰۲۰

سازمان هایی که به پناهجویان و پناهندگان در لیتوانی کمک می کنند.


اتحادیه کارگری 1 مه (Gegužės pirmosios profesinė sąjunga - G1PS)
سازماندهی با کارگران مهاجر و ارائه مشاوره رایگان. دارای شعبه هایی در کاوناس و ویلنیوس است و در موارد مختلف به کارگران مهاجر برای دریافت دستمزد و حقوق خود کمک کرده است. این اتحادیه در مرکز اجتماعی “EMMA” مستقر است و در مبارزات مختلف کاری سازماندهی می کند.
A. Mickevičiaus g. 35، Socialinis centras “EMMA”، Kaunas، لیتوانی.
g1ps@g1ps.lt
facebook.com/Geguzes1
g1ps.lt

KOPŽI (Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras) – سازمان مبارزه با قاچاق در لیتوانی
به قربانیان قاچاق و مهاجران استثمار شده کمک می کند. ارائه سرپناه، مراقبت های روانی، اجتماعی، حمایت قانونی و کمک به یافتن شغل.
8 671 32147
centras@anti-trafficking.lt
anti-trafficking.lt/apie-mus

سازمان های مسئول ادغام
سازمان های اصلی مسئول ادغام و کمک به پناهجویان صلیب سرخ و کاریتاس هستند. بنابراین آنها دوره های زبان، مشاوران فردی، مشاوره وکلا (اگرچه زمان انتظار طولانی است)، مشاوره روانشناسان ارائه می دهند و می توانند به نیازهای ترجمه کمک کنند.
آنها مراکز خود را در ویلنیوس و کاوناس دارند، اما کاریتاس بیشتر بر ویلنیوس متمرکز است در حالی که صلیب سرخ بیشتر بر کاوناس متمرکز است. هر دو سازمان به هر نحوی در مرکز ثبت نام اتباع خارجی در پابراده یا در مرکز پذیرش پناهندگان در روکلا حضور دارند. آنها کمک های حقوقی و برنامه های اجتماعی ارائه می کنند.
انجمن صلیب سرخ لیتوانی مسئول نظارت بر مرزها است، بنابراین اگر اطلاعاتی در مورد نقض حقوق افرادی دارید که از مرز عبور می کنند یا در حال حاضر به دنبال پناهندگی هستند، باید آنها را مطلع کنید.

انجمن صلیب سرخ لیتوانی (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija - LRKD)
با انجمن صلیب سرخ لیتوانی می توان به زبان های انگلیسی، روسی یا لیتوانیایی تماس گرفت.
ناظر برنامه پناهندگی: egle@redcross.lt
پست عمومی: info@redcross.lt

مرکز روز پناهندگان در کاوناس – مشاوره، کمک های حقوقی، اجتماعی و برنامه های ادغام
kaunas@redcross.lt
+37065696766
facebook.com/redcrosskaunas

مرکز صلیب سرخ در ویلنیوس - مشاوره، کمک حقوقی و اجتماعی.
A.Juozapavičiaus 10A ویلنیوس، لیتوانی.
(8-5) 262 8037
فیسبوک: facebook.com/redcross.lt/about

مرکز اطلاعات در کلایدپدا – مشاوره، کمک حقوقی و اجتماعی.
K. Donelaičio g. 21 a، کلایپدا، لیتوانی.
facebook.com/Infocentras/about
(8-650) 55476

مرکز ادغام خارجیان کاریتاس لیتوانیایی در ویلنیوس
آنها می توانند به زبان های انگلیسی، روسی و لیتوانیایی قابل دسترس باشند. همچنین در برخی موارد در قسمت ترجمه به انگلیسی، روسی، لیتوانیایی، عربی یا فارسی کمک می نمایند. در این مرکز مشاوره، کمک حقوقی، اجتماعی و برنامه های ادغام ارائه می شود.
Kalvarijų g. 39، ویلنیوس، لیتوانی.
kulturunamai@vilnius.caritas.lt
شماره عمومی: (8-683) 46832
هماهنگ کننده برنامه خارجی خارجی: Jolanta Belskienė +37067231152
facebook.com/uzsienieciu.integracijos.programa/about

MIPAS که Plarform برای اطلاعات و همکاری مهاجرت است، ابزار مفیدی برای پیگیری توسعه مراکز ادغام و پیوندهای مفید آن است.
mipas.lt/en/2017/11/22/integration-centers-2