تماس ها در رومانی

Last update : June 2017

شورای ملی پناهجویان (CNRR)/ Consiliul National Roman Pentru Refugiati

نشانی: Viesparilor Street , nr. 19, 2nd floor, 2nd district, Bucharest, Romania

شماره تماس: +40 21 31 26 210

شماره فاکس: +40 31 40 50 275


last update: November 2016

رومانی/ راههای ارتباطی

شورای ملی پناهجویان (CNRR)/ Consiliul National Roman Pentru Refugiati

نشانی: Viesparilor Street , nr. 19, 2nd floor, 2nd district, Bucharest, Romania

شماره تماس: +40 21 31 26 210

شماره فاکس: +40 31 40 50 275

آدرس ایمیل: office(at)cnrr.ro

آدرس سایت: www.cnrr.ro/

این شورا به پناهجویان، پناهندگان و مهاجریان خدمات اجتماعی و مشاوره حقوقی ارائه می دهد. تمامی این خدمات رایگان هستند.

فروم پناهندگان و مهاجرین در رومانی (ARCA)/ Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi

نشانی: Austral Street no. 23, sector 2, 024071, Bucharest

شماره تماس: +40 73 57 21 252

شماره فاکس: +40 21 25 20 815

آدرس ایمیل: office(at)arca.org.ro

تماس: sanduiulian(at)arca.org.ro

آدرس سایت: http://arca4refugee.wordpress.com

خدمات پناهجویی عیسویون رومانی (JRS)/ Jesuit Refugee Service (JRS) Romania

نشانی: Pedro Arrupe Centre, Mr Ilie Opris 54, sector 4 - 041378 Bucharest

شماره تماس: +40 31 10 21 432 و +40 37 29 36 346

شماره فاکس: +40 37 28 77 090

ادرس ایمیل: jrsromania(at)gmail.com

آدرس سایت: www.jrsromania.org/

ساعات کار: روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:00 صبح تا 17:30

در این مرکز جای سکونت، مشاوره حقوقی، خدمات پزشکی و کلاس های آموزشی ارائه شده و از مراکز پذیرش پناهجو بازدید به عمل می آورند.

در اینجا فهرستی از موسسات مربوطه(دولتی و غیر دولتی) ، به تفکیک محل جغرافیایی ارائه شده است: http://harta.cdcdi.ro/