رومانی

Last update : February 2017

کشور رومانی عضو اتحادیه اروپاست ولی عضو شینگن نیست. بنابراین، مرزهای بین این کشور و کشورهای همسایه آن که عضو اتحادیه اروپا هستند، کنترل می شوند.

افراد توقیف شده در مرزهای این کشور معمولا به نزدیک ترین مرکز پذیرش دولتی انتقال داده می شوند.

  1. درخواست پناهندگی: اگر درخواست پناهندگی کنید، برای انجام روند پناهجویی به یکی از مراکز پذیرش منتقل خواهید شد. (برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش “پناهجویی” مراجعه نمایید).

  2. افرادی که درخواست پناهندگی نمی کنند: ممکن است به دلیل گذر غیرقانونی از مرز جریمه شوند. و احتمالا دیپورت شده یا عودت داده می شوند. اگر درخواست پناهندگی نکنید، ممکن است به دلیل گذر از مرز و نقض قوانین رومانی، مورد پیگرد حقوقی قرار گیرید. ممکن است به شما گفته شود که زندانی خواهید شد. با این حال، خصوصا اگر بار اولی باشد که در مرز دستگیر می شوید، مجازات می تواند به حالت تعلیق در بیاید. در هر صورت، اجازه ماندن در رومانی را نخواهید داشت و ممکن است بازداشت شده یا دیپورت شوید.

افرادی که پناهندگی می گیرند، می توانند به کشورهای عضو اتحادیه سفر کنند، اما چنین حقی شامل افرادی که مشمول ویزای محافظت متمم هستند، نخواهد شد.

در تئوری، افرادی که پناهندگیشان مورد قبول قرار گرفته، از تمامی حقوق شهروندان رومانی برخوردار هستند (چیزهایی نظیر دسترسی به خدمات اجتماعی، خدمات بهداشتی/درمانی، آموزش و غیره)، اما در عمل در بسیاری از موارد این اتفاق نمی افتد.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011