پیش نمایش

آخرین به روز رسانی : مارس ۲۰۲۱

مراکش که کشور سنتی مهاجرت است، در سال‌های اخیر به یک کشور ترانزیت به اروپا و همچنین میزبان تعداد فزاینده‌ای از مهاجران، پناهندگان و پناهجویان عمدتاً از کشورهای جنوب صحرای آفریقا تبدیل شده است.
با تشدید تدابیر کنترلی در مناطق مرزی جنوب اروپا، این مهاجران برای مدت نامعلومی در مراکش سرگردان هستند.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فشارهای وارده بر مراکش، این مهاجران را محکوم نموده که منجر به ایجاد ناامنی و اضطراب در زندگی آنها گردیده است و در شرایط نامطمئن و غیرقابل قبولی که در تضاد با کرامت انسانی است به دام افتاده‌اند.

مراکش با توجه به روابط خود با اروپا، سیاست تشدید فعالانه سرکوب مهاجران و پناهجویان را در قلمرو خود عملا اجرا کرده است، سیاستی که در حملات پلیس و اخراج های اجباری به مرزهای شرقی کشور، به مرزی “رسماً از سال 1994 بسته شده” که با الجزایر، پایتخت منطقه اُوج، منعکس شده است.
این یورش‌ها و اخراج‌های اجباری بر اتباع کشورهای جنوب صحرای آفریقا در موقعیت‌های قانونی تاثیرات متفاوت می‌گذارد: مهاجران غیرقانونی، پناهجویان ثبت‌شده در UNHCR (آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد) و پناهندگان به رسمیت شناخته‌شده توسط UNHCR، زنان باردار، کودکان زیر سن قانونی بدون همراه…

روز به روز افراد بیشتری دستگیر شده٬ در کلانتری ها و یا در ژاندارمری نگهداری می شود٬ پس از جمع آوری تعداد کافی از مهاجرین، آنها بدون رعایت رویه هایی که در چنین مواردی باید رعایت شود، به سمت مرز الجزایر و مراکش اسکورت می شوند. (دولت مراکش مهاجران غیرقانونی را معمولاً به الجزایر اخراج و از آنجا عبور داده شده تا وارد پادشاهی شوند). قانون مراکش 02-03، در مورد مهاجرت، تضمینی برای یک مهاجر غیرقانونی برای بازگرداندن به کشورش در صورت همراه داشتن مدارک هویتی رسمی ارائه می کند. در غیر این صورت، باید به کشور ثالثی که رضایت خود را داده اخراج شود، اما مقامات اخراج دسته جمعی مهاجران از ملیت های مختلف را انجام داده اند و آنها را در مرز بین مراکش و الجزایر رها کرده اند.

اطلاعات بیشتر:

UNHCR در مراکش (اسناد، آمار…): unhcr.org.ma